JavaScript är avstängt! För att laholm.se ska fungera korrekt behöver er webbläsare stödja JavaScript.
Du är här: Start / Nyheter / Nyheter 2019 / Kommuninvånarna allt tryggare

Laholms kommuns arbete med covid-19

Klicka här för att ta del av uppdaterad information

Laholm går emot trenden – tryggheten ökar

Publicerad 24 januari 2019

På Stortorget i Laholm fångade Karin Martini Diana Lavesson för att få hennes syn på tryggheten i kommunen. Diana var en av 1 036 kommuninvånare som 2018 svarade på kommunens och polisens gemensamma trygghetsenkät.

Brottsförebyggande rådet (Brå) och larmföretaget Verisure kommer till samma slutsats i sina respektive rapporter, otryggheten ökar i Sverige. Den bilden stämmer dock inte med förhållandet i Laholms kommun.

Brås årliga nationella trygghetsundersökning kartlägger utvecklingen för olika brottstyper och människors upplevelse av tryggheten i samhället. Tendensen är tydlig. Allt fler känner sig otrygga, särskilt kvinnor.

Tryggheten ökar

För Laholms kommun är emellertid bilden en annan. För tre år sedan började Polisen i Laholm och Laholms kommun, som ett led i polisens och kommunens Medborgarlöfte till kommuninvånare, ställa frågor om invånarnas upplevda trygghet.

I 2018 års undersökning uppgav 95,2 procent att de är trygga i sin bostad, 90,9 procent att de är trygga i området där de bor och 86,5 procent att de generellt sett är trygga i kommunen. Inom samtliga mätområden har tryggheten ökat med cirka fem procentenheter. Män och kvinnor skiljer sig något åt, men ganska marginellt. 87,6 procent av männen känner sig väldigt trygga eller ganska trygga. Motsvarande siffra för kvinnorna är 85,8.

- Resultatet känns riktigt bra. Att kommuninvånarna känner sig allt tryggare är säkerligen en följd av de åtgärder som gjorts för att uppfylla vårt Medborgarlöfte, säger kommunpolis Kristian Nilsson och Karin Martini, utredare inom trygghet och säkerhet i Laholms kommun.

De nämner bland annat röjning av buskage, belysning på mörka platser, större polisiär närvaro, farthinder där buskörning förekommit, fler polisbesök på kommunens skolor och fler hastighetskontroller.

Bostadsinbrott oroar mest

Enligt Brås undersökning är oron störst för bostadsinbrott. Sak samma visar trygghetsundersökningen i Laholms kommun. Men över tid har inbrott som upplevd otrygghet i bostadsområdet tonats ner.

- Nu har vi en mer "normal situation" jämfört med situationen för sju-åtta år sedan. Då stack kommunen verkligen ut i antal bostadsinbrott per invånare, säger Kristian Nilsson.

Under 2017 registrerades 56 bostadsinbrott och i fjol 44.

- Det är glädjande siffror, säger Kristian Nilsson.

Med bland annat larm och DNA-märkning på föremål har tjuvarnas fokus istället riktats mot byggbodar och företagsbilar.

Färre bostadsinbrott har i sin tur lett till att höga hastigheter och buskörning numera är det största upplevda orosmomentet.

Otryggt område ringades in

Ingen ort i kommunen sticker ut som varande mer otrygg, men väl en utpekad plats: områdena utanför Coop i Laholm och Campus Laholm, L P Hanssons väg och området runt Glänninge sjö. Oavsett bostadsort utpekas denna plats som mest otrygg.

I kommunens och polisens gemensamma Medborgarlöfte för 2019 utlovas därför extra insatser i hela området för att öka den upplevda tryggheten.

- Här förekommer en hel del buskörning, och det ska vi stävja, lovar Kristian Nilsson.

Text: Lars Ingemarson. Bild: Christel Lind

Nyhetsarkiv
Kommentera sidan

Innehållsansvarig: Annika Lindblad
Sidan uppdaterad den 24 januari 2019