JavaScript är avstängt! För att laholm.se ska fungera korrekt behöver er webbläsare stödja JavaScript.
Du är här: Start / Nyheter / Nyheter 2019 / Laholm får kommunchef från Bollebygd

Laholms kommuns arbete med covid-19

Klicka här för att ta del av uppdaterad information

Laholm får kommunchef från Bollebygd

Publicerad 09 april 2019

Promenadstråket längs med Lagan i Laholm var en plats som kommunens nye kommunchef Anders Einarsson tidigt fick upp blicken för när han såg sig om i staden.

Laholms kommun har fått en ny kommunchef - Anders Einarsson 45 år. Efter drygt fem år som kommunchef i Bollebygd tar han över rodret för tjänstemannaorganisationen i Laholms kommun.
- Laholm har det mesta av det bästa. Så jag ser verkligen fram emot att få börja jobba i kommunen, säger han.

Efter en lång och omfattande rekryteringsprocess fattade kommunstyrelsen på tisdagen det formella beslutet att anställa ny kommunchef. I mitten av augusti tillträder Anders Einarsson sin nya tjänst.

Stor befolkningstillväxt

Han kommer från en kommun där befolkningstillväxten under flera år, procentuellt sett, legat blev de högsta i landet. Läget mellan Borås och Göteborg, med rimligt pendlingsavstånd till en stor och vittförgrenad arbetsmarknad, har gjort att många valt att bosätta sig i Bollebygds kommun, som nu har cirka 10 000 invånare. Främst villabebyggelsen har skjutit i höjden. Kommunens position som elfte bästa skolkommun i landet har också betytt mycket för tillväxten.

- Så exploatörerna står på kö för att bygga, säger han.

Kraftig befolkningstillväxt står han också inför när han snart lämnar Sjuhäradsbygden för Laholms kommun, som på några år stuckit iväg och vid årsskiftet hade 25 491 invånare.

Angenämnt att växa

- Att växa är angenämt, men det kräver långsiktig planering med tydliga politiska mål. Men det är absolut inte rocket science. Det handlar om att ha god framförhållning med planer som sträcker sig 10-15 år framåt för utbyggnad av bostäder, förskola, skola och äldreomsorg, säger han.

I Sjuhäradsbygden har han sina rötter, uppväxt i Marks kommun och idag bosatt i Hyssna, knappt två mil från Kinna, med sambo och tre barn i åldrarna 3-14 år. Som ung blickade sambon Jenny ut över Kullahalvön från Höganäs. I denna skånska ort har de under en tid haft en övernattningslägenhet när de hälsat på släkt och vänner. Här, eller i dess närhet, tänker de också bosätta sig när Anders tillträder sin nya befattning. Banden med Sjuhäradsbygden bibehålls via släktgården i Västergötland.

Hemtjänstjobb ändrade yrkesvalet

Att jobba kommunalt låg inte i den utstakade vägen när Anders Einarsson funderade på yrkesval. Efter treårigt ekonomiskt program på Marks gymnasieskola låg civilekonom närmast till hands. Som hos så många andra ungdomar fick dock högskolestudierna bero ett tag till förmån för att tjäna egna pengar och möjligheten att resa. Han började jobba inom hemtjänsten, och yrkesvalet fick en annan inriktning.

- En av arbetskamraterna tyckte att jag skulle jobba med människor, och så blev det. Och det har jag aldrig ångrat, understryker Anders.

Efter socialhögskola fick han ett traineejobb inom Göteborgsregionens kommunalförbund, vilket så småningom ledde till det första chefsjobbet blott 25 år gammal, enhetschef inom vård och omsorg i Ale kommun. Här jobbade han också under några år som skolområdeschef innan Partille kommun blev hans arbetsgivare. Efter sju år som han socialchef och ett år som samhällsbyggnadschef blev han 2014 kommunchef i Bollebygd.

Kommunala insatser gör skillnad

- Som socialchef såg jag verkligen vilken skillnad kommunala insatser kan göra för utsatta, trasiga människor. Och att inte ge upp efter återfall till en destruktiv livsstil. Den erfarenheten har betytt mycket för mig och mitt ledarskap.

Här grundlades också det verksamhetsperspektiv som den blivande kommunchefen gång efter annan lyfter fram när han redogör för hur han ämnar leda Laholms kommun.

- Medarbetarna och medborgarna är grunden för en bra kommunal verksamhet. För kommunen är inte Stadshuset. Kommunen är främst verksamheten utanför byggnaden, poängterar han.

Lagspelare

Han ser sig själv som en lagspelare i den kommunala verksamheten. Som sådan börjar han inte omedelbart dra upp riktlinjer för stora organisatoriska förändringar. Han vill känna sig för, vara ute i verksamheterna, träffa kommuninvånare och företrädare för näringslivet. Långsiktighet är ledordet, och därmed inriktar han sig också på att stanna minst två mandatperioden i kommunen.

En kommun som han anser har framtiden för sig och nämner: stark tillväxt, attraktiv för turismen, strategiskt läge med bra kommunikationer och levande landsbygdskommun.

På besök i Laholm under rekryteringsprocessen har Anders Einarsson sett sig om i staden och promenerat lite i Gamleby.

Text och bild: Lars Ingemarson

 

Nyhetsarkiv
Kommentera sidan

Innehållsansvarig: Annika Lindblad
Sidan uppdaterad den 9 april 2019