JavaScript är avstängt! För att laholm.se ska fungera korrekt behöver er webbläsare stödja JavaScript.
Du är här: Start / Nyheter / Nyheter 2019 / Laholm på topp-tio-lista

Laholms kommuns arbete med covid-19

Klicka här för att ta del av uppdaterad information

Laholm - en av landets bästa småhuskommuner

Publicerad 19 december 2019

Laholm är landets tionde bästa småhuskommun sett utifrån ett småhusperspektiv. Den placeringen ges kommunen i tidningen Villaägarnas nyligen publicerade undersökning, den första av sitt slag med denna inriktning.

Organisationen har tagit fram ett antal paramaterar för jämförelse mellan kommunerna. Det handlar exempelvis om antalet småhus i kommunen, hur många barn och unga som bor i småhus, lönsamheten i att bygga hus, inrikes flyttnetto, antal villainbrott samt kostnader för el, vatten- och avlopp, sophämtning samt kommunalskatt. Parametrarna har i sin tur utmynnat i ett index.

Landets 290 kommunen har delats in i två kategorier, landsbygdskommuner och övriga kommuner, med Laholm i den sistnämnda. Bakas resultatet samman från båda kategorierna hamnar Laholms kommun på tionde plats i landet. I sin egen grupp är placeringen än bättre, nionde plats.

Främjat småhusbebyggelse

Vad är det då som gör att Laholms kommun hamnar så högt?

I undersökningen pekas det på att kommunen "över tid möjliggjort småhusbyggande i sina bostadsplaner". Därtill framhålls närheten till Båstads kommun, överlägsen etta i undersökningen. Båstads attraktivitet skulle således "spilla över" på Laholm.

Det sägs också att "kommuner är många gånger inte mer än en administrativ yta och boendemiljöer och preferenser följer andra gränser än de kommunala."

I Hallands län följs Laholm av Varberg, Kungsbacka, Falkenberg, Hylte och Halmstad. Generellt sett hamnar storstäderna långt ner i rankningen. Föga förvånande eftersom mätningen premierar småhusproduktion och småhusboende.

Vill påverka bostadsbyggandet

Villaägarnas undersökning är i viss mån en partsinlaga, och det sticker man inte under stol med. Tvärtom. Med undersökningen som grund vill organisationen påverka bostadsbyggandet, släppa gällande "urban norm" med tydlig prioritering på flerbostadshus, och i större utsträckning bygga villor och småhus. Rådande "urban norm" anses nämligen inte "återspegla efterfrågan på bostadsmarknaden".

 Text: Lars Ingemarson

Nyhetsarkiv
Kommentera sidan

Innehållsansvarig: Annika Lindblad
Sidan uppdaterad den 19 december 2019