JavaScript är avstängt! För att laholm.se ska fungera korrekt behöver er webbläsare stödja JavaScript.
Du är här: Start / Nyheter / Nyheter 2019 / Laholmsbuktens VA blir bolag

Laholmsbuktens VA bolagiseras

Publicerad 27 november 2019

Två likalydande beslut krävdes för att bolagisera Laholmsbuktens VA, och så blev det. I slutet av förra veckan ställde sig fullmäktige i Halmstads kommun bakom förslaget. En majoritet av ledamöterna i Laholms fullmäktigeförsamling sade också ja på tisdagen till att omvandla LBVA till ett aktiebolag.

Alltsedan Laholmsbuktens VA bildades har det styrts av en gemensam nämnd i samverkan mellan Halmstads och Laholms kommun. Ordförandeskapet för denna har skiftat mellan de båda kommunerna med byte efter varje mandatperiod. I nuläget har Roland Norrman (M), kommunstyrelsens vice ordförande i Laholms kommun, ordförandeklubban.

Frågan om bolagisering har diskuterats sedan 2017. En extern utredare anlitades då och presenterade under 2018 "Utvärdering av LBVA samt utredning av organisationens framtida utveckling" med rekommendationen att bolagisera verksamheten. Ett av de främsta skälen var att omvandlingen sannolikt skulle underlätta samarbetet med andra VA-organisationer. Samarbete ansågs också vara en förutsättning för en framtida hållbar vattenförsörjning.

Majoritet för bolagisering

Samtliga ledamöter i Laholms fullmäktigeförsamling köpte dock inte dessa argument. Företrädare för Socialdemokraterna, Laholmspartiet, Vänsterpartiet och Medborgerlig samling ville bibehålla nuvarande driftsform. Majoriteten var dock av annan uppfattning och ställde sig bakom bolagiseringen. Därmed blir det också så eftersom majoriteten i Halmstads kommun är av samma uppfattning.

Bolaget ska vara i drift från den 1 januari 2020. Under innevarande mandatperiod bemannas den nya styrelsen av samma antal ledamöter som gällt för nämnden, det vill säga tre ordinarie och tre ersättare från Halmstads kommun och två ordinarie och två ersättare från Laholms kommun.

Från och med nästa mandatperiod föreslås styrelsen uppgå till sju ledamöter, varav fyra väljs av kommunfullmäktige i Halmstads kommun och tre av kommunfullmäktige i Laholms kommun. Ordförandeskapet ska fortsätta att växla mellan kommunerna, med byte varje mandatperiod.

Fullmäktige i Laholm utsåg följande styrelseledamöter i Laholmsbuktens VA AB, vilka tillträder vid bolagets bildande dock senast den 31 december: Roland Norrman (M), Anders Thid (S), Gunnar Gullander (C) och Rosita Antonsson (S). Roland Norrman blir ordförande för den ny styrelsen.

Text: Lars Ingemarson

 

Nyhetsarkiv
Kommentera sidan

Innehållsansvarig: Annika Lindblad
Sidan uppdaterad den 27 november 2019