JavaScript är avstängt! För att laholm.se ska fungera korrekt behöver er webbläsare stödja JavaScript.
Du är här: Start / Nyheter / Nyheter 2019 / Malin Sörensen - ny HR-chef

Laholms kommuns arbete med covid-19

Klicka här för att ta del av uppdaterad information

Malin Sörensen - ny HR-chef

Publicerad 14 mars 2019

Av 35 sökande har Malin Sörensen utsetts till ny HR-chef i Laholms kommun.

Laholms kommun har fått en ny HR-chef. Av 35 sökande till tjänsten gick denna till Malin Sörensen, som under ett knappt år varit förhandlingsstrateg på kommunens personalenhet.

Att jobba med människor har gått som en röd tråd i Malin Sörensens yrkesverksamma liv. Innan hon kom till Laholms kommun jobbade hon i Ängelholms kommun och dessförinnan i Höganäs kommun med personalfrågor. Hon har även jobbat i den privata sektorn med personal- och kvalitetsfrågor.

 - Det ska bli jätteroligt att ta sig an jobbet. Det är en utmaning som jag ser fram emot, säger hon.

Större fokus på strategiska frågor

Laholms kommun har närmare 2 000 anställda. Kommunens HR-chef är dock inte chef för samtliga anställda. Malin Sörensens chefskap omfattar 17 medarbetare, som jobbar med löne- och personalfrågor på pesonalenheten. Dessutom omfattar chefsrollen att jobba strategiskt med personalfrågor för hela kommunen. En uppgift som kommer att ges ökad prioritet framöver. Inte minst med tanke på den offentliga sektorns behov av personal- och kompetensförsörjning.

Malin Sörensen understryker att en attraktiv arbetsgivare ska kunna ”erbjuda utvecklingsmöjligheter, delaktighet och tydliggöra medarbetarnas betydelse för helheten”.

Bemanningsenhet år 2020

Ökat fokus på strategiskt arbete avser inte enbart kommunen som helhet utan även personalenheten. Hit hör bland annat kommunstyrelsens beslut och uppdrag om att införa en bemanningsenhet år 2020, vilken ska omfatta samtliga verksamheter. Heltidsarbete som norm, en överenskommelse i 2016 års avtal mellan Kommunal och SKL (Sveriges kommuner och landsting), står också på agendan.

Senare års höga personalomsättning på personalenheten är Malin Sörensen angelägen om att ändra på med målet att skapa en stabil enhet. Arbetssätt och struktur ska ses över samtidigt som hon framhåller ”personalens höga kompetens och engagemang som en förutsättning för att ta itu med denna och även andra uppgifter”.

Malin Sörensen efterträder Pernilla Lennström på posten som HR-chef.

Text och bild: Lars Ingemarson

Nyhetsarkiv
Kommentera sidan

Innehållsansvarig: Annika Lindblad
Sidan uppdaterad den 15 mars 2019