JavaScript är avstängt! För att laholm.se ska fungera korrekt behöver er webbläsare stödja JavaScript.
Du är här: Start / Nyheter / Nyheter 2019 / Mobil lekplats på Stortorget

Laholms kommuns arbete med covid-19

Klicka här för att ta del av uppdaterad information

Mobil lekplats på Stortorget

Publicerad 27 juni 2019

Laholms kommun kommer under en begränsad tidsperiod, mitten av juli till oktober, ställa upp en så kallad ”pop-up lekplats” samt ”smarta parkbänkar” i närheten av Rådhuset på Stortorget. De smarta parkbänkarna kommer vara utrustade med solceller som ger möjlighet ladda sin mobiltelefon.

Ungefär så här kan den mobila lekplatsen komma att se ut när den kommer till Stortorget i mitten av juli

Utvecklingsprogram stadskärnan.

Ett arbete pågår med att ta fram ett utvecklingsprogram för Laholms stadskärna. Arbetet har utgått ifrån en bred dialog med invånare, handlare, fastighetsägare, föreningar, politiker med flera. Programmet ska användas som utgångspunkt för kommunens vidare beslut om åtgärder och utredningar rörande trafik-, parkerings- och stadsmiljöfrågor i stadskärnan. Tanken är också att programmet ska kunna inspirera till samverkan och projekt utanför kommunens regi.

- Vi vill att fler människor ska vistas i stadskärnan oftare och längre och med dessa insatser försöker vi locka målgrupper som idag inte besöker stadskärnan så ofta. Vi provar nya idéer och tankar kring förändring och behöver fler upplevelser och aktiviteter som gör vår stadskärna intressantare, menar Pathricia Hansson, handelsutvecklare Laholms kommun.

Stortorget är den mest självklara mötesplatsen i Laholms stadskärna och därför handlar en stor del av testprogrammet om just denna plats.

Trafiksäkerheten viktig

Ett annat syfte är att alla självklart ska känna sig trygga i Laholms stadskärna. Vi får återkommande synpunkter på att trafikmiljön upplevs rörig, förvirrande och otrygg. Att man på torgytan kan mötas av fordonstrafik bidrar till en upplevd otrygg trafiksituation. Genom att ”stänga” hörnet för cirkulation testar vi om upplevelsen kan förändras positivt.

- Den mobila lekplatsen tar några parkeringsplatser i anspråk men på hörnet tillkommer två tillfälliga parkeringar under testperioden. Så totalt sett försvinner bara tre parkeringar. Under våren har det dessutom tillkommit 38 parkeringsplatser på cirka tre minuters gångvägsavstånd strax öster om stadskärnan mellan gamla järnvägsstationen och polisstationen. Vi kommer så klart följa upp det här testet med utvärdering och fortsatt diskussion om utveckling av Laholms stadskärna efter testperiodens slut, avslutar Linda Svederberg, planeringschef Laholms kommun.

Nyhetsarkiv
Kommentera sidan

Innehållsansvarig: Annika Lindblad
Sidan uppdaterad den 28 juni 2019