JavaScript är avstängt! För att laholm.se ska fungera korrekt behöver er webbläsare stödja JavaScript.
Du är här: Start / Nyheter / Nyheter 2019 / Naturstig - önskemål i L:a Tjärby

Laholms kommuns arbete med covid-19

Klicka här för att ta del av uppdaterad information

Naturstig - starkt önskemål i L:a Tjärby

Publicerad 29 maj 2019

Naturstig runt L:a Tjärbysjön hoppas ortsborna ska bli verklighet inom det närmaste året.

Naturstig intill L:a Tjärbysjön, det står högst på L:a Tjärbybornas prioriteringslista. Det framkom med tydlighet på tisdagens byalagsträff på Lagagården med närmare femtio deltagare.

Inför träffen hade hushållen i och runt orten getts möjlighet att via en enkät ge sin syn på vad de tycker är bra på orten, vilka utmaningar man står inför och vad som behöver utvecklas för att göra orten än mer attraktiv. Förslag och synpunkter som lämnats in har diskuterats med representanter för byalaget och redovisades på byalagsträffen.

Halv miljon i tätortspeng

Pengar är en del av utvecklingen. År 2020 står L:a Tjärby på tur för kommunens tätortspeng på en halv miljon kronor. Tanken med denna är att utveckla orternas boendemiljö och attraktivitet med utgångspunkt från invånarnas intresse och önskemål.
I L:a Tjärby prioriteras naturstig runt L:a Tjärbysjön. Ortsborna hoppas också att summan ska räcka till utegym och grillplatser. Naturstig runt sjön har även tidigare varit på tapeten. Då har emellertid önskemålet stupat på finansieringsfrågan.

- Med hjälp av tätortspengen kan stigen komma till stånd, sade Patrik Karlsson, avdelningschef för kultur och fritid på Laholms kommun.

På mötet framfördes också möjligheten att söka Lona-bidrag från Naturvårdsverket för samma ändamål.

Om naturstigen av någon anledning inte kan förverkligas lyfte ortsborna fram hundrastgård eller renovering av tennisbanan som ett andrahandsalternativ.

Höga hastigheter

En annan fråga som ventilerades var trafiksäkerheten. Enligt ortsborna körs det alltför fort på vägarna, och man pekade på risken för olyckor utanför förskolor och andra platser där barn och unga är särskilt utsatta.

Resonemanget ledde till att kommunens trafikplanerare Malin Bogren tillsammans med deltagarna tog fram förslag på åtgärder så som information via förskolor, hastighetsmätning, skyltning, alternativa vägsträckningar, fartkameror och vägbulor.
Skötsel av grönytor var också på tapeten och där fick driftschef Kristofer Johansson redogöra för kommunens insats.

- Berörda tjänstemän och byalagsrepresentanter har nu ett bra underlag att jobba vidare med. Faller allt på plats hoppas vi kunna inviga naturstigen nästa år, säger landsbygdsutvecklare Reino Jacobsson, som höll i mötet.

Text: Lars Ingemarson

 

Nyhetsarkiv
Kommentera sidan

Innehållsansvarig: Annika Lindblad
Sidan uppdaterad den 29 maj 2019