Du är här: Start / Nyheter / Nyheter 2019 / Ny lekplats i Knäred

Klass 3-varning för höga flöden i Lagan

SMHI har utfärdat klass 3-varning för Lagan från biflödet Bolmån, sjön Kösen, ner till mynningen i havet

Klass 3-varning innebär extremt höga flöden i vattendrag på en nivå som uppkommer i snitt vart femtionde år. Medför allvarliga översvämningsproblem.
Läs mer här:

 

 

Boverket medfinasiär till lekplats i Knäred

Publicerad 03 juni 2019
Förstora bilden - Lekplats_Jonas_Hellsten.jpg

Jonas Hellsten, ordförande i Knäreds samhällsförening, provar glatt en av gungorna på ortens nya lekplats.

Knäred har fått en ny lekplats för små och lite större barn. Centralt belägen med närhet till skolan och ansluten till ett cykelstråk har den redan haft många telningar som testat redskapen. Tisdagen den 4 juni invigs anläggningen officiellt av samhällsföreningens ordförande Jonas Hellsten.

- Satsningen är ytterligare ett exempel på den framåtanda som råder i Knäred. Vi tror starkt på ortens dragningskraft för barnfamiljer. Att medelåldern är så låg som 42 år är sannerligen ett belägg för detta, säger Jonas Hellsten.

Den nya lekplatsen, resonerar han, är också ett viktigt inslag i att möta barnfamiljernas efterfrågan på lekmöjligheter för barnen. Placeringen i närheten av Tallvägen gör det också möjligt för skolan att använda denna. Och det har redan skett. Med förtjusning har barnen klängt i redskapen.

Skolbarn på invigningen

På invigningsdagen omgärdas Jonas Hellsten av ett 90-tal skolbarn och lärare. De som inte redan gett sig i kast med attraktionerna ges möjlighet att göra det när det traditionella blågula-bandet är klippt.

När projektet med ny lekplats drogs igång gavs Knäreds samhällsförening möjlighet att ge synpunkter på placeringen. Samhällsföreningen gav omgående klartecken till föreslagen plats.

- Den är väl vald ur många aspekter, säger Jonas Hellsten, och nämner tillgängligheten, att kringboende har bra uppsikt över den, ligger på behörigt avstånd från trafikstråk och omgärdas av öppna grönytor.

Vill man grilla eller fika, så är även det ombesörjt. Barnen kommer förstås för de många och spännande lekredskapen. En del av ytan vänder sig till yngre barn och en annan till de lite äldre med avancerad balansgång som lockelse.

Pengar från Boverket

Hittills har Knäred haft tre lekplatser, som nu successivt avvecklas och ersätts med den nya. Till denna har Boverket bidragit med 600 000 kronor och Laholms kommun med lika mycket. En rejäl satsning således, som färdigställdes lagom till sommarlovet.

Text och bild: Lars Ingemarson

 

Nyhetsarkiv
Kommentera sidan

Innehållsansvarig: Lars Ingemarson
Sidan uppdaterad den 3 juni 2019