Du är här: Start / Nyheter / Nyheter 2019 / Nya pengar för att bekämpa sjögull

Klass 3-varning för höga flöden i Lagan

SMHI utfärdade klockan 11.26 klass 3-varning för extremt höga flöden i Lagan från biflödet Bolmån, sjön Kösen till mynningen i havet i norra Mellbystrand. Enligt prognosen fortsätter nivåerna att stiga än mer.

Klass 3-varning innebär extremt höga flöden i vattendrag på en nivå som uppkommer i snitt vart femtionde år. Medför allvarliga översvämningsproblem.
Läs mer här:

Nytt anslag för att bekämpa sjögull

Publicerad 11 april 2019
Förstora bilden - Sjögull_jpg.jpg

Nytt anslag på 819 000 kronor ska förhoppningsvis utplåna sjögull i Vita sjö utanför Skånes Fagerhult.

Ett treårigt Lona-projekt försvårade den invasiva vattenväxten sjögull från att få fotfäste i Stensån, som rinner genom Laholms kommun. Men mer måste göras för att få bukt med växten. Nu finns det nya slantar för att gå vidare. Länsstyrelsen i Skåne har beviljat 819 000 kronor till ett lokalt vattenvårdsprojekt (Lova).

Sjögull var nära att ta över Vita sjö utanför Skånes Fagerhult i Örkelljunga kommun. Och det var en tidsfråga innan den oönskade vattenväxten skulle sprida sig i Stensån. Örkelljunga kommun tillsammans med Stensåns vattenråd drog då igång ett Lona-projekt med hjälp av pengar från det anslag Naturvårdsverket har till lokala naturvårdssatsningar.

På sensommaren i fjol redovisades projektet för allmänheten och i december kom slutrapporten. Bekämpningen fick effekt men växten är ingalunda utrotad. Än större delar av sjön måste åtgärdas.

 Det understryker också länsstyrelsen i sitt tilldelningsbeslut. ”Om bekämpningen av sjögull i Vita sjö inte fortsätter till dess att arten helt utplånats i sjön kommer tidigare insatser att ha varit förgäves.” Merparten av anslaget på 819 000 kronor betalas ut i år och resterande del när projektet slutredovisas under år 2023.

"Välkomna pengar"

 - Det är välkomna pengar. Eftersom en stor del av Stensån rinner genom Laholms kommun får även vi, om än indirekt, del av anslaget. Ty sjögull sprider sig snabbt och det är verkligen angeläget att förhindra att den får fotfäste i ån så att den biologiska mångfalden gynnas och bidrar till att vi når miljömålen, ”Ett rikare växt och djurliv” samt ”Levande sjöar och vattendrag”, säger Torsten Kindt, miljöstrateg på Laholms kommun.

 Beslutet välkomnas givetvis också av Stensåns vattenråd som har årsmöte den 24 april.

Nyhetsarkiv
Kommentera sidan

Innehållsansvarig: Lars Ingemarson
Sidan uppdaterad den 11 april 2019