JavaScript är avstängt! För att laholm.se ska fungera korrekt behöver er webbläsare stödja JavaScript.
Du är här: Start / Nyheter / Nyheter 2019 / Nytt steg för tågstopp

Laholms kommuns arbete med covid-19

Klicka här för att ta del av uppdaterad information

"Startskott" för tågstopp i Knäred och Veinge

Publicerad 23 maj 2019

Ytterligare ett steg har tagits för planerad persontrafik på Markarydsbanan med tågstopp i Knäred och Veinge, kanske det hittills viktigaste. Kommunstyrelsens ordförande, Erling Cronqvist (C), betraktar nämligen förslaget till avsiktsförklaring mellan Trafikverket, Region Halland och Laholms kommun som ett "startskott".

Avsiktsförklaringen är ett gemensamt dokument där det fastslås vem som ska göra vad, och vem som ska stå för kostnaderna. Var prislappen landar på för respektive part preciseras dock inte närmare i nuläget. Det tas upp i kommande med- och samfinansieringsavtal. En fingervisning om kostnaden för Laholms kommun finns i kommunens ekonomiska plan för år 2021. 32 miljoner kronor har tagits upp för olika investeringar i Knäred och Veinge.

Viktig fas i planeringen

För kommunpolitikerna är avsiktsförklaringen en viktig fas i planeringen för kommande persontrafik på järnvägssträckan.

- Med dokumentet i hamn kan vi jobba vidare med vårt utvecklingsarbete för Knäred och Veinge, vilket kommer att gynna såväl invånare som näringsliv på orterna, säger Erling Cronqvist.

I juni ligger förslaget på kommunfullmäktiges respektive Regionfullmäktiges bord för godkännande. Därefter väntar Trafikverkets påskrift.

Gemensam grund

- Förvisso återstår mycket jobb, bland annat måste vi samordna aktuella järnvägsprojekt i området, men nu har vi en gemensam grund att stå på och det känns bra, säger Per Stenerås, strategisk planerare på Trafikverket.

När myndigheten i höstas presenterade sin åtgärdsvalsstudie för sträckan Halmstad-Hässleholm var beskedet att planerad entimmes persontrafik i vardera riktning skulle dras i gång i december 2023. I avsiktsförklaringen har tidpunkten ersatts med skrivningen "så snart som möjligt".

- Det känns bra att vi släppt årtalsexercisen, säger Erling Cronqvist.

Kommunen bekostar plattformar

Enligt avsiktsförklaringen ska Laholms kommun finansiera plattformar i Knäred och Veinge, gång- och cykeltunnel under järnvägen i Veinge och parkeringsplatser vid respektive station. Trafikverket bekostar mötesspår i Knäred och nytt signalsystem vid orten. Region Halland bär kostnaden för den dagliga trafiken med regionaltåg inklusive ersättningstrafik när det behövs.

Milstolpe

Satsningen på Markarydsbanan ser Mikaela Waltersson (M), regionstyrelsens ordförande i Region Halland, som en milstolpe för arbets- och studiependling.

- Vi vidgar den halländska arbetsmarknaden, skapar möjligheter får våra företagare och knyter ihop ost- och västkust. Därmed blir det enklare att bo i Halland, men också att resa hit, säger hon.

Text: Lars Ingemarson

Nyhetsarkiv
Kommentera sidan

Innehållsansvarig: Annika Lindblad
Sidan uppdaterad den 23 maj 2019