JavaScript är avstängt! För att laholm.se ska fungera korrekt behöver er webbläsare stödja JavaScript.
Du är här: Start / Nyheter / Nyheter 2019 / Osbeckselever till Portugal

Laholms kommuns arbete med covid-19

Klicka här för att ta del av uppdaterad information

Praktik i Portugal för Osbeckselever

Publicerad 17 maj 2019

I höst åker de första eleverna från Osbecksgymnasiet till den portugisiska staden Tavira, ett populärt resmål för svenska golfspelare.

För knappt ett år sedan fick hotell- och turismprogrammet på Osbecksgymnasiet i Laholm 300 000 kronor av Nordiska ministerrådet till ett treårigt utbytesprojekt för elever och lärare. Nu har samma program fått 250 000 kronor till ett tvåårigt projekt med arbetsförlagt lärande i Tavira, en stad på den portugisiska sydkusten. Denna gång kommer pengarna från Universitets- och högskolerådet.

Med EU har Europa krympt och gjort det lättare att jobba i medlemsländerna varvid EU-medborgarna fått tillgång till en avsevärt större arbetsmarknad. Men det är inte alltid så lätt att bara packa resväskan och leta jobb inom unionen. Erfarenhet och praktik gör det väsentligt lättare. Hotell- och turismnäringen är exempelvis ett område där värdet av internationell erfarenhet är viktigt att ha med sig för att söka jobb såväl inom som utanför Sveriges gränser.

Dubbelt syfte

På Osbecksgymnasiet är man därför angelägen om att erbjuda eleverna möjlighet till internationella kontakter i olika former. Ansvariga för hotell- och turismprogrammet fokuserar på detta, dels för att öka ungdomarnas intresse för denna yrkesutbildning dels för att ge dem än bättre förutsättningar till jobb efter examen.

- Generellt sett är det viktigt att höja yrkesutbildningarnas status och attraktionskraft, för alltsedan reformeringen av gymnasieskolan 2011 har intresset dalat. Många tror nämligen att yrkesprogrammen stänger dörren till högre studier. Så är det inte men missuppfattningen är vida spridd, säger Lars Knutsen, lärare på hotell- och turismprogrammet.

Tvåårigt projekt

Projektet i Portugal är tvåårigt, omfattar totalt åtta elever, och vänder sig i första hand till dem som går i årskurs tre. De erbjuds ett arbetsförlagt lärande under fyra veckor. På så vis skiljer det sig jämfört med projektet i finska Vasa, vilket är ett utbytesprogram mellan länderna för lärare och elever.

Satsningen i Tavira kom till stånd efter personliga kontakter. Platsen är ett välkänt golfområde, som besöks av många svenskar. Sverige har också ett konsulat på orten.

- De goda förbindelserna med Sverige var en viktig faktor. En annan att man håller på att utveckla turismen i området. Det gör det extra intressant för våra gymnasieelever. Turismnäringen är ju en näring på stark frammarsch. Att få vara med om, och se hur denna kan utvecklas, blir då en viktig erfarenhet att ha med sig i sitt framtida yrkesliv, säger Lars Knutsen.

Lärarbesök

Projektets samarbetspartner i Tavira, João Paulo Sousa, chef för Benamor golf, och Kent Bäckman, svensk kontaktman, tillsammans med Monika Hamilton från Osbecksgymnasiet.

Tillsammans med två andra lärare från programmet, Monika Hamilton och Sara Wellbo, besökte han staden inför ansökan om pengar från Universitets- och högskolerådet, som i sin tur beviljas anslag från Erasmus+. Vid varje tillfälle - totalt fyra under de två åren – reser två elever tillsammans med en lärare till staden. Läraren stannar några dagar som stöd åt eleverna. I höst åker de första eleverna.

Utbytet med Vasa har pågått ett tag. Erfarenheterna från detta har, enligt Lars Knutsen, varit starkt positiva.

- Våra elever har varit oerhört entusiastiska när de återkommit från tiden i Vasa, och berättat om vilka erfarenheter och kontakter som de skaffat sig. Kontakterna med staden har också lett till att elever från motsvarigheten till vårt ekonomiprogram har gjort praktik i Laholm. Därmed har kontaktnätet med gymnasieskolan i Vasa vidgats ytterligare, säger Lars Knutsen, som ser fram emot att skicka de första laholmseleverna till Portugal.

Gatubild från Tavira.

Text: Lars Ingemarson

 

Nyhetsarkiv
Kommentera sidan

Innehållsansvarig: Annika Lindblad
Sidan uppdaterad den 17 maj 2019