JavaScript är avstängt! För att laholm.se ska fungera korrekt behöver er webbläsare stödja JavaScript.
Du är här: Start / Nyheter / Nyheter 2019 / Pristagare i fullmäktige / Miljöpris

Laholms kommuns arbete med covid-19

Klicka här för att ta del av uppdaterad information

Miljöpris till engagerade barn och Knäredsbor

Årets miljöpris gick till Palle och Stina Nielsen Knäred samt till Öringe skola och Montessoriförskola här företrädda av Mikael Haglund och Angelica Dahl.

Palle och Stina Nielsen samt Öringe skola och Montessoriförskola delar i år på Laholms kommuns miljöpris. Ett stort miljöengagemang förenar dem.

Palle och Stina Nielsen bor i Knäred och är engagerade i Knäreds samhällsförening.

– Att vi i Knäreds samhällsförening fokuserar på frågor som värnar naturen och miljön bottnar mycket i att vi ser behovet av att ta ansvar för vad vi lämnar över till våra barn. Vi förenas av att vi bryr oss om byn och den fantastiska natur som omger oss, säger Palle Nielsen.

Miljödag och klimatrörelse

På Palle Nielsens initiativ arrangerade föreningen en miljödag i augusti 2019, där Laholmshem och olika föreningar informerade om sitt miljö- och klimatarbete. Det finns planer på att miljödagen ska bli ett återkommande arrangemang. För egen del har Palle Nielsen riktat in sitt företagande på solenergi. Målet är att sprida småskalig sol-el inom närområdet. Palle och Stina har också utvecklat en miljöanpassad och kemikaliefri metod för att rena vatten i sin damm på tomten.

Palles och Stinas engagemang i klimatrörelsen är sammantaget stort, och varje fredag sedan hösten 2018 strejkar de för klimatet.

Grön flagg

Föräldrakooperativet Öringe skola och Montessoriförskola har ungefär 50 barn i förskolan och 50 barn i årskurserna F–6. För ett och ett halvt år sedan började skolan att arbeta med miljöfrågor utifrån organisationen Håll Sverige rent:s koncept grön flagg. I maj 2019 blev verksamheten certifierad och fick därmed hissa den gröna flaggan på skolgården.

– Vi arbetar med olika miljöprojekt och vi har skapat ett miljöråd där barnen driver frågorna. Det var barnens idé att vi skulle börja arbeta med skräp och avfall och att vi skulle hålla rent och sopsortera. Vi har också arbetat med energi, till exempel att man ska släcka ljuset efter sig på toaletten, och att mäta hur mycket mat som slängs. Det innebar att matsvinnet gick ner och det ökade barnens medvetenhet om kostens betydelse, säger Mikael Haglund, rektor på Öringe skola och Montessoriförskola.

Barnen är engagerade

I år är nya miljöprojekt igång. I förskolan genomförs ett projekt inom klimat och energi, som en uppföljning av skräp och avfall.

– Engagemanget bland barnen är stort, och det är kul att de är med och driver projekten, säger Mikael Haglund.

Motivering, Palle och Stina Nielsen

"Palle och Stina Nielsen har gett det lokala miljöarbetet i Knäred med omnejd en ny dynamik och inriktning. Palles och Stinas engagemang för att stärka ortens bidrag till miljömässigt hållbara lösningar är värt att uppmärksamma.

Engagemanget omfattar samarbete med såväl näringsliv som föreningar och invånare. Bland annat genom Knäreds samhällsförening som anordnade ett välbesökt möte om Knäreds framtid, där biologisk mångfald stod i centrum. De spelar också en viktig roll i diskussioner om ett klimatneutralt samhälle och miljövänligt husbyggande, ekonomiskt överkomliga solenergilösningar samt inspiration för hållbar vattenanvändning."

Motivering, Öringe skola och Montessoriförskola

"Öringe skola har certifierats enligt Grön flagg och kunde hissa sin egen gröna flagga vid en ceremoni på skolgården 12 juni 2019.

Skolan har bildat Grön Flagg-råd och håller möte med elever och personal varannan vecka. Elevernas delaktighet i miljöarbetet stimuleras genom att de själva kommer med förslag på vad som ska göras. Man plockar skräp och sorterar samt återanvänder till exempel plast och papp till pysselarbete. Eleverna har också ordnat loppis och skräpplockardag. Genom studiebesök på Växtvärket och återvinningscentralen har kunskap och engagemang ytterligare stärkts. Skolan arbetar också för att minska mängden matsvinn.

Resultat hittills är bland annat att föräldrarna märker hur eleverna blir mer miljömedvetna hemma."

Text: Helena Dovier, bild: Lars Ingemarson

Kommentera sidan

Innehållsansvarig: Annika Lindblad
Sidan uppdaterad den 17 december 2019