JavaScript är avstängt! För att laholm.se ska fungera korrekt behöver er webbläsare stödja JavaScript.
Du är här: Start / Nyheter / Nyheter 2019 / Ranking av företagsklimat

Laholms kommuns arbete med covid-19

Klicka här för att ta del av uppdaterad information

Ranking av företagsklimat

Publicerad 24 september 2019

Laholms kommun jobbar målmedvetet med att förbättra företagsklimatet i kommunen. Fokus just nu ligger på tillstånds- och tillsynsärenden. Och det har gett resultat. Företagare som ansöker om bygglov med kompletta handlingar får numera besked inom sju arbetsdagar. Insatserna har dock ännu inte gett eko i Svenskt Näringslivs ranking av kommunernas företagsklimat. Här ligger Laholms kommun på plats 100.

 I våras presenterade intresseorganisationen huvudresultatet av undersökningen. På skalan 1-6 gav företagarna i kommunen ”betyget” 3,5 i sitt sammanfattande omdöme, vilket är detsamma som 2018. Historiskt sett har kommunen tidigare tilldelats ett högre sammanfattande betyg. Tillsammans med andra parametrar i undersökningen gav det kommunen under flera år en topp-tio-position på rankinglistan.

Tisdagens offentliggörande av 2019 års ranking bygger på vårens undersökning av det lokala företagsklimatet.

Bra resultat - viktigt mål

Att ligga bra till i Svenskt Näringslivs undersökning är ett viktigt mål för såväl politiker som handläggande tjänstemän. För att förbättra företagsklimatet drivs därför ett treårigt projekt, som med olika insatser ska ge Laholms kommun ett rejält lyft. Initialt har fokus satts på tillstånds- och tillsynsärenden. Inom gruppen tillståndsärenden ryms bland annat bygglov, serverings- och livsmedelsfrågor. Delar av samma områden återkommer när det gäller tillsynsfrågor.

Snabbt besked om bygglov

Från företagarhåll har det hävdats att handläggning av bygglov generellt sett tar väldigt lång tid.

- Sett i backspegeln stämmer det till viss del, men inte i dag. Besked om bygglov med kompletta handlingar ges i genomsnitt inom 17 arbetsdagar. För företagsärenden är tiden ännu kortare, sju dagar arbetsdagar. Tar det längre tid är skälet oftast att handngarna inte är kompletta, säger näringslivschef Peter Severin Larsson.

Plockar fram fakta

Tillsammans med handläggarna på bygglovkontoret jobbar han med att plocka fram så mycket fakta som möjligt om handläggningstider och bemötande. Enskilda företagare som haft ett myndighetsärende hos kommunen är en komponent för att kartlägga detta. Numera ges de möjlighet att direkt ge sin syn på handläggningen och bemötandet genom att näringslivsenheten ringer upp dem. En annan är en referensgrupp med företagare där olika förslag diskuteras.

 Ett annat konkret initiativ som gett bra respons är förfarandet i vissa tillsynsärenden. Handläggare kan inte både utöva tillsyn och ge konkreta detaljerade förslag till eventuella åtgärder som krävs för att uppfylla gällande regler. Att utföra tillsyn och samtidigt ge ”konsultråd” är nämligen inte förenligt med myndighetsuppdraget. En del företagare som åläggs att åtgärda påpekanden har då i en del fall känt sig frustrerade. Så numera utövas tillsyn i vissa ärenden tillsammans med en företrädare för näringslivsenheten, vilken kan ge råd.

Den så kallade Rättviksmodellen har i mångt och mycket varit förebild för kommunens treåriga projekt för ett bättre företagsklimat. Handläggare har utbildats i modellen och i höst väntar nya utbildningsinsatser.

Text: Lars Ingemarson

Nyhetsarkiv
Kommentera sidan

Innehållsansvarig: Annika Lindblad
Sidan uppdaterad den 24 september 2019