JavaScript är avstängt! För att laholm.se ska fungera korrekt behöver er webbläsare stödja JavaScript.
Du är här: Start / Nyheter / Nyheter 2019 / Strandskyddskontroll Hjörneredssjöarna

Laholms kommuns arbete med covid-19

Klicka här för att ta del av uppdaterad information

Strandskyddskontroll Hjörneredssjöarna

Publicerad 27 juni 2019

Laholms kommun deltar under perioden 1 juni – 31 oktober i en regional tillsynskampanj planerad strandskyddstillsyn. Vi kommer att besöka Hjörneredssjöarna under september för att kontrollera anläggningar i strandnära miljöerna. Vi tittar exempelvis på om det finns bryggor och byggnader som byggts utan tillåtelse och som kan hindra friluftsliv eller kan påverka växt- och djurliv.

Kampanjen pågår i flera kommuner i Västra Götalands och Hallands län där strandskyddet kommer att kontrolleras i områden som är viktiga för friluftslivet och växt- och djurlivet. I vår kommun kommer kontrollen att göras i september.

Strandskydd råder vid alla sjöar och vattendrag. Skyddet handlar både om att allmänheten ska kunna vistas vid vatten och att känslig natur ska bevaras. Det förekommer att de som har hus eller mark inom strandskydd inte har kunskap om att det är byggförbud inom skyddat område. Ska något byggas krävs i regel att man har dispens från tillsynsmyndigheten. Att sprida kunskap om strandskyddet är också en viktig del av projektet.

Varför planerad strandskyddstillsyn?

Genom att bedriva planerad tillsyn kan kommunen se till att strandskyddet följs. Om tillsynsmyndigheten enbart bedriver tillsyn utifrån klagomål från allmänhet finns stor risk att tillsynen av strandskyddet slår orättvist. 

Strandskyddsregler

Det generella strandskyddet gäller upp till 100 meter från strandlinjen, både på land och i vatten. Vid havskusten råder utvidgat strandskydd om 300 meter på land inom Hökafältets reservat och Skummeslövs sanddynsreservat. Utvidgat strandskydd gäller också i havet upp till 300 meter från strandlinjen. Hjörneredssjöarna har fått utökat strandskydd med 200 meter på land.

Det kan förekomma att strandskyddet är upphävt i strandnära lägen t ex genom en detaljplan. Förutom strandskydd finns även andra områdesskydd såsom Natura 2000, naturreservat och landskapsbildskydd. Om ett område omfattas av både strandskydd och någon annan typ av områdesskydd är det oftast länsstyrelsen som ansvarar för prövning och tillsyn av strandskyddet.

Kontakt

För mer information kontakta:

Denise Andreasson, miljö- och hälsoskyddsinspektör
Telefon 0430-26659, e-post denise.andreasson@laholm.se 

Anna-Carin Karlsson, miljö- och hälsoskyddsinspektör
Telefon 0430-15145, e-post anna-carin.karlsson@laholm.se

Nyhetsarkiv
Kommentera sidan

Innehållsansvarig: Annika Lindblad
Sidan uppdaterad den 27 juni 2019