JavaScript är avstängt! För att laholm.se ska fungera korrekt behöver er webbläsare stödja JavaScript.
Du är här: Start / Nyheter / Nyheter 2019 / Träff med byalagsrådet

Landsbygdsutvecklare träffade byalagsrådet

Publicerad 15 februari 2019

I veckan träffade kommunledningen byalagsrådet och diskuterade upplägget för de insatser som landsbygdsutvecklaren tillsammans med byalagen ska ta sig an.

Landsbygdsutvecklaren som lots och kontaktperson, svarar för återkommande möten med byalagsrådet, medverkar till invånardialog med 14 områden och byalag samt ger projektstöd – det är kärnan i landsbygdsutvecklarens uppdrag.

Sedan årsskiftet har Laholms kommun en landsbygdsutvecklare i Reino Jacobsson, som så smått introducerats i rollen. Landsbygdsutveckling är en del av näringslivsenhetens verksamhet samtidigt som arbetet berör flertalet verksamheter inom kommunen. Att näringslivsenheten ansvarar för uppgiften är ingen tillfällighet eftersom näringslivsutveckling på landsbygden är viktig och omfattar större delen av kommunen. Landsbygden definieras nämligen som alla områden, orter och byar som ligger utanför Laholms tätort.

Träff med byalagsrådet

I tisdags träffade kommunledningen byalagsrådet, bestående av ordföranden och andra representanter för kommunens byalag och samhällsföreningar.
Hur landsbygdutvecklaren ska lägga upp arbetet knöt an till en studieresa till Värnamo för två år sedan. Byalagsrådet och kommunledningen inspirerades då av den småländska kommunens arbetssätt och fick idéer om hur motsvarande insatser skulle kunna överföras till och anpassas till Laholms kommuns förutsättningar och struktur. Riktlinjerna som då diskuterades blir nu det rättesnöre som landsbygdsutvecklaren ska jobba utifrån.

- Jag ska vara kontaktperson i kommunen och underlätta för landsbygdsfrågor och se till att de hamnar rätt i den ibland snåriga kommunala organisationen. Bland idéer och förslag gäller det att utgå från varje bygds förutsättningar och ta tillvara på dem för att bidra till bygdens utveckling, säger Reino Jacobsson.

Träffas två gånger om året

Två gånger per år – vår och höst – träffas representanter för byalag och samhällsföreningar i egen regi och efter eget behov för erfarenhetsutbyte sinsemellan. Vem som bjuder in och är värd per gång växlar och bestäms på föregående möte.
Några veckor efter byalagsrådets möte bjuder kommunledningen in styrelsen till ett möte. Här ges information om och diskuteras aktuella och kommande projekt, planer och program samt prioriterade frågor från byalagsrådet som bearbetats tillsammans med landsbygdsutvecklaren.

Invånardialog och byalagsmöten – landsbygdsdialog

Kommunen delas in i 14 områden. Där byalag finns blir dessa motorn och viktig medpart i de lokala frågorna. Under en tvåårsperiod genomför kommunen en enkät och arrangerar träffar i de olika områdena. En plan för hur turordningen kommer att se ut presenteras inom kort. (Bilden visar arbetsmodellen för landsbygdsdialogen per område.) 

Projekt

- Delar av landsbygdsutvecklingen kommer sannolikt ske i projektform. Min roll blir att samordna, initiera och stötta projekt, men inte projektleda dem. Målet för projekten är att de ska vara självfinansierade inom tre år, att man i prioriteringen bland annat väger in det lokala engagemangets omfattning och att projekten kan leda till någon form av företagande, säger Reino Jacobsson.

Text:Lars Ingemarson

 

Nyhetsarkiv
Kommentera sidan

Innehållsansvarig: Annika Lindblad
Sidan uppdaterad den 15 februari 2019