JavaScript är avstängt! För att laholm.se ska fungera korrekt behöver er webbläsare stödja JavaScript.
Du är här: Start / Nyheter / Nyheter 2019 / Tryggt att bo i kommunen

Tryggt att bo i Laholms kommun

Publicerad 05 december 2019

- Det är tryggt att bo i Laholms kommun, säger Karin Martini och Kristian Nilsson, som utfört och sammanställt årets trygghetsundersökning.

Laholms kommun är en fortsatt trygg plats att bo i. 83,1 procent av kommuninvånarna upplever nämligen kommunen som trygg, oavsett bostadsort. Statistiken över antalet bostadsinbrott talar också sitt tydliga språk. Hittills har 28 anmälningar gjorts under 2019.

Året är förvisso inte slut, men antalet ligger ändå en bra bit under fjolårets notering på 44 anmälningar. En positiv utveckling som kommunen delar med landet i stort.

Sedan fem år tillbaka ges kommuninvånarna möjlighet att ge sin syn på den upplevda tryggheten i sitt hem, i sitt bostadsområde och i kommunen som helhet. Alltsedan kommunen och polisen inledde trygghetsundersökningarna via enkät till invånarna, har den upplevda tryggheten ökat. Årets siffror är dock lite lägre jämfört med fjolårets. Då uppgav 86,5 procent att de kände sig trygga i kommunen.

Ungdomars svar påverkar resultatet

Skälet till det har ansvariga för undersökningen, kommunpolis Kristian Nilsson och Karin Martini, säkerhetsstrateg på Laholms kommun, funderat en hel del på.

- Huvudskälet är säkerligen andelen svar från ungdomar som i år var större än någonsin. Eftersom de vistas mycket mer utomhus än äldre får de en annan bild av den upplevda tryggheten. Därför tror jag att årets resultat på ett bättre sätt än fjolårets belyser hur tryggheten upplevs bland merparten av befolkningen, säger Kristian Nilsson.

Konkreta insatser

Tryggheten i hemmet är stor, 94,4 procent anger detta (95,2 procent 2018). 87,6 procent svarar att de känner sig trygga i området de bor i (90,9 procent 2018).

- Det är tryggt att bo i Laholms kommun, därom råder inget tvivel. Så har vi också under årens lopp gjort många konkreta insatser för att stärka tryggheten. Det har bland annat handlat om att röja buskage, belysning har satts upp, nu senast utmed cykelvägen mellan Laholm och Mellbystrand, och trygghetsvandringar har genomförts. Därtill har vi ett mycket bra samarbete med grannsamverkan runt om i kommunen, understryker Karin Martini.

Män otryggare i hemmet

Av Brås (Brottsförebyggande rådet) senaste nationella undersökning framgick att kvinnor i högre utsträckning än män känner sig otrygga. Samma tendens återspeglas i Laholmsundersökningen, men det är inte genomgående. Något fler män än kvinnor uppger att de känner sig otrygga i hemmet.

Fortkörning störst oro

I fjolårets undersökning upplevdes fortkörning som det största orosmomentet, så är det även i år. Generell oro för narkotikautvecklingen har lyfts lite mer än i fjol. Kristian Nilsson är inte förvånad.

- Det överensstämmer med den nationella bilden om drogers utbredning i samhället, säger han.

Några oroas för gängbildning med koppling till kriminalitet.

- Givetvis har vi ögonen på detta, poängterar kommunpolisen.

Altona pekas ut

I enkäten svarar kommuninvånarna också på frågan var i kommunen de upplever den största otryggheten, oavsett var de bor. Altonaområdet i Laholm är platsen som oftast nämns. Laholms centrum och området runt Campus Laholm hamnar strax efter.

Resultatet av enkäten är en viktig del i det Medborgarlöfte som polisen och kommunen nu gemensamt arbetar med och presenteras i början av nästa år. Här förbinder sig såväl polisen som kommunen om olika åtgärder som på olika sätt ska bidra till ökad trygghet i kommunen.

- Kommunen måste bli bättre på att informera invånarna om vad som faktiskt görs avseende olika åtgärder för att förbättra både den faktiska och den upplevda tryggheten. Kommunen har exempelvis förstärkt belysningen vid övergångsställen, och håller nu på att sätta upp belysningsstolpar på gång- och cykelvägen utmed 24:an mellan Laholm och Mellbystrand, säger Karin Martini.

Fler svar än någonsin

Hon och Kristian Nilsson riktar ett stort tack till alla som svarat på enkäten, 1 270 personer vilket var fler än någonsin. Till nästa år hoppas de på än större svarsfrekvens, och att kommuninvånare som tidigare besvarat enkäten tar sig tid att göra det igen. För i år var denna andel förhållandevis blygsam. Av 1 270 svar kom 900 från kommuninvånare som besvarade enkäten för första gången.

Text och bild: Lars Ingemarson

 

Nyhetsarkiv
Kommentera sidan

Innehållsansvarig: Annika Lindblad
Sidan uppdaterad den 5 december 2019