JavaScript är avstängt! För att laholm.se ska fungera korrekt behöver er webbläsare stödja JavaScript.
Du är här: Start / Nyheter / Nyheter 2019 / Tyck till om kommunal service

1 000 personer får tycka till om service

Publicerad 15 februari 2019

För tredje gången deltar Laholms kommun i SKL:s enkätundersökning, Kritik på teknik, där kommuninvånarna får tycka till om den kommunala servicen avseende gator, parker, vatten och avlopp samt avfallshantering. 1 000 slumpvis utvalda ges möjlighet att svara på enkäten.

-Vi hoppas få en bra bild av hur medborgarna i Laholms kommun uppfattar kommunens service inom dessa områden, säger driftchef Kristofer Johansson.

Laholms kommun deltar i Sveriges Kommuner och Landstings (SKL) undersökning för att följa upp verksamhetens resultat, och för att få klarlagt om invånarnas uppfattning skiljer sig jämfört med tidigare undersökningar. Men också få en bild av invånarnas önskemål och prioriteringar samt få svar på om kommunen lever upp till de krav på god service som de ställer. Resultatet av enkäten kan även användas som ett stöd vid prioriteringar och avvägningar i verksamheten.

Kan svara via webb och brev

Inom den närmaste tiden skickas en inbjudan med post till slumpvis utvalda kommuninvånarna. Inbjudan innehåller en länk och individuella inloggningsuppgifter för att besvara frågeformuläret via en webbenkät. Formuläret trycks också i form av en åttasidig pappersenkät och postas till dem i urvalet som inte besvarat frågeformuläret via webbenkäten.
Den postala enkäten går ut vid två tillfällen med ett par veckors mellanrum. Webbenkäten är öppen för svar hela insamlingsperioden, cirka fem veckor.

Resultat av enkäten

Företaget Indikator ansvarar för genomförandet av undersökningen och sammanställningen av svaren, som levereras till driftenheten på Laholms kommun under hösten 2019 och blir en viktig del för planeringen av kommunens service till invånarna.

 

Nyhetsarkiv
Kommentera sidan

Innehållsansvarig: Annika Lindblad
Sidan uppdaterad den 15 februari 2019