JavaScript är avstängt! För att laholm.se ska fungera korrekt behöver er webbläsare stödja JavaScript.
Du är här: Start / Nyheter / Nyheter 2019 / Utbildningsdagar för politiker

Fullmatade utbildningsdagar för laholmspolitiker

Publicerad 07 februari 2019

Sara Unosson (KD), här tillsammans med partikollegerna Lars Gustafsson och Jörgen Nilsson, var mycket nöjd med utbildningssatsningen för laholmspolitikerna.

En politiker som valdes in i fullmäktige redan 1977. Och en helt nybakad fullmäktigeledamot. Under två utbildningsdagar sitter de med ett 80-tal andra förtroendevalda i aulan på Campus Laholm för att förkovra sig om kommunen, det kommunala regelverket, kontrollfunktioner, kommunens ekonomi, politiker- och tjänstemannarollen och även bli uppmärksammade på hot och våld som kan förekomma mot politiker.

Oaktat politisk erfarenhet är såväl Roland Gottfridsson (C) som Sara Unosson (KD) överens om att de får en nyttig genomkörare under utbildningsdagarna.

- Det här är riktigt nyttigt. För även om jag känner min kommun väl händer det en hel del på den kommunala fronten. Dessutom förändras regelverket. Så det är en bra satsning, säger den politiske veteranen Roland Gottfridsson.

Sara Unosson är hans raka motsats. Helt grön som politiker är hon förvisso inte efter fyra år som ersättare i socialnämnden, men platsen i fullmäktige är en ny sits.

- Utbildningen är intressant, värdefull och oerhört nyttig. Den ger en bra inblick i hur kommunen fungerar och hur vi politiker kan och ska agera, säger hon.

Har gjorts tidigare

Även när förra mandatperioden inleddes 2015 satsade kommunen och dess tjänstemän på utbildningsdagar för politikerna. Dock med ett annorlunda upplägg. Då genomfördes insatsen gruppvis. Denna gång inbjöds alla politiker till två gemensamma och fullspäckade utbildningsdagar. Programmet är i stora delar detsamma med undantag för den del som handlar om hot och våld mot politiker och ett avsnitt som berör kommunens varumärke och kommunikation.

Kraftfull inflyttning

Inledningsvis redogjorde t f kommunchef Erland Björkman för kommunens utveckling fram till i dag, med betoning på de senaste årens kraftfulla inflyttning och vad den innebär i form av utbyggd kommunal service och tillhandahållande av byggbar mark för bostäder. De senaste årens befolkningsökning med långt över 400 personer per år, tror han dock kommer att klinga av framöver. Prognosen för år 2030 har därför satts till runt 27 000 invånare, cirka 1 500 fler än i dag.

Kärvare tider väntar

Ekonomichef Kristoffer Dehlin redogjorde ingående för kommunens ekonomi. 

Fler invånare är mångas mål, oavsett var i landet kommunpolitikerna regerar. Men önskvärd befolkningsökning har inte enbart en intäktssida. Ökad kommunal service i form av exempelvis fler förskoleplatser genererar också ökade utgifter. Hur dessa parametrar förhåller sig till varandra, och hur Laholms kommuns ekonomi utvecklas under de närmaste åren beskrev ekonomichef Kristoffer Dehlin. Prognosen för 2019 pekar på ett skralt överskott på blott 3,8 miljoner kronor, en bra bit ifrån målsättningen om ett tvåprocentigt överskott av nettobudgeten. Något som uppnåtts under de senaste åren då ekonomin varit stark.

Nu väntar andra tider. År 2020 ska kommunen spara 14 miljoner kronor och lika mycket året därpå. Kristoffer Dehlin gav dock ett tröstens ord till laholmspolitikerna.

- Ni är långtifrån ensamma om att sitta i denna båt. Ekonomin blir allt kärvare för landets kommuner, sade han.

Text och bild: Lars Ingemarson

Nyhetsarkiv
Kommentera sidan

Innehållsansvarig: Annika Lindblad
Sidan uppdaterad den 7 februari 2019