JavaScript är avstängt! För att laholm.se ska fungera korrekt behöver er webbläsare stödja JavaScript.
Du är här: Start / Nyheter / Nyheter 2020

Året som gått - stort och smått 2020

Publicerad 01 januari 2021

2020 kommer i generationer framöver att förknippas med Corona. Pandemin lade sordin på ett helt år och alla planerade aktiviteter inom- och utomhus strök på foten. För att inte tala om påverkan på gamla människor och deras mycket begränsade möjligheter att träffa anhöriga och vänner.

Många nyheter kom därför i mångt och mycket att på ett eller annat sätt att kopplas till coronapandemin. Den låg som en våt filt över det mesta.

Trots det hände det ändå en hel del annat. Under denna sida har vi samlat små och stora händelser som inträffade under det gångna året.

Januari-februari

Två välkända politiker i Laholms kommun, Christian Wahl (M) och Kent-Arne Andersson (C), gick ur tiden. Christian Wahl var en av Laholmsmoderaternas tongivande namn under de senaste två decennierna. Kent-Arne Anderssons politiska gärning sträckte sig över nära nog fem decennier. 22 år gammal börjande hans politiska karriär i dåvarande Knäreds kommun.

Näringslivsenheten drog igång en företagsstafett. I korta intervjuer presenterades företag i kommunen, en del förhållandevis anonyma som fick ett ansikte och möjlighet att knyta nya kontakter.

Laholms kommuns webbplats, med närmare 4 500 sidvisningar per dag, fick ett nytt utseende. Förändrad startsida med hitta-direkt-funktioner och tydligare sökruta förbättrade webbplatsens användarvänlighet.

Med inköp av nio biogasbilar och fem elbilar tog kommunen ytterligare ett kliv mot målet, fossilfri fordonspark år 2030.

Tidvis har det varit knepigt för räddningstjänsten att knyta till sig deltidsbrandmän. Heléns rör i Knäred uppmärksammades för sin välvilliga inställning att ha medarbetare som också är deltidsbrandmän. I gengäld får företaget hjälp i sitt säkerhetstänk.
Kommunen fortsatte att växa. Vid årsskiftet 2019/2020 uppgick befolkningen till 25 903 invånare – en ökning med 391 personer.

Sista helgen i februari svämmade Lagan med tillflöden långt över sina breddar. Värst utsatt var Knäred. Källare vattenfylldes, avloppsvatten steg upp i golvbrunnar, förskola fick stängas, industrilokaler stod under vatten och Flammabadet och Lagavallen var kringskurna av det extrema flödet. Hur kommunen och dess räddningstjänst hanterade situationen väckte miljö- och klimatminister Isabella Lövins (MP) nyfikenhet. På plats i Knäred såg hon förödelsen.

Mars-april

När vattnet började rinna undan fick kommunens centrala stab ta sig an en annan krissituation – coronaviruset. Besöksförbud infördes på kommunens åtta äldreboenden. Handeln blev genast hårt ansatt. För att hålla den under armarna inrättades en kommunal transporttjänst som kommuninvånare kunde vända sig till för att få varor och artiklar hemtransporterade. Presentkort på 150 kronor delades ut till drygt 2 000 anställda för användning i kommunens butiker.

Ansträngd personalsituation inom äldreomsorgen ledde till att anställda inom kultur- och utvecklingsverksamheten snabbutbildades för att sättas in i vården.

Fritidshusägare uppmanades att inte besöka sina fastigheter under påskhelgen för att minska smittspridningen.

I Våxtorp kom paviljongerna för äldreboende på plats. 40 platser ersatte de uttjänta lokalerna i Solgården som började rivas.

Dynlandskapet utmed kusten förändras ständigt. Hur omfattande är förändringen, och i vilken mån påverkas denna av mänsklig aktivitet? Årliga flygningar med drönare och insamling av en stor mängd data kommer att ge en bild av detta.

I Åke Hantoft (C) fick barn- och ungdomsnämnden en ny ordförande, ett styrelseproffs i föreningssammanhang.

Maj-juni

Företagsklimatet förbättrades i kommunen. I Sveriges kommuners och regioners (SKR) årliga undersökning delade Laholm förstaplatsen i Halland med Halmstad.

Fem gymnasieelever på Osbecksgymnasiet i Laholm utsågs till "Årets samhällsentreprenör" av organisationen Ung företagsamhet i Halland. En bok om alkoholfria drinkar föll juryn i smaken.

Anslaget till det 30 mil långa kommunala vägnätet och de åtta mil långa gång- och cykelvägarna utökades. Totalt 30 miljoner kronor under tre år satsas på ny beläggning.
Mötesvägg med plexiglas köptes till samtliga äldreboenden. Därmed bröts den fysiska isolering som besöksförbudet på äldreboende ledde till.

Mellbystrand fick sin efterlängtade mötesplats. Två boulebanor, hoppkudde, lekplats, container med uthyrningsgrejer för olika sporter och picknickbord iordningställdes nedanför Strandhotellet.

Ny busslinje öppnades mellan busstationen och järnvägsstationen i Laholm. En stadsbuss som matchar samtliga tågavgångar under dygnet.

Pandemin skapade många nya ord. Hemester var ett av dem. Då lockande en 12 kilometer lång strand, under sommaren med många välkomnande strandvärdar.

Lugnarohögen – den unika bronsåldersgraven i Hasslöv – blev åter möjlig att besöka. Förbokade möten infördes för att begränsa antalet besökare. Intresset för besöksmålet var så stort att öppethållandet utökades in på höstkanten.

Juli-augusti

Tydlig och tilltalande centrumbildning och ett trafiksäkrare kors för gång- och cykeltrafikanter. I början av juli var denna vision för Skummeslövsstrands centrum färdigställd.

Jobbcenter i Laholm svetsade armar till skyddsrockar i vården för glatta livet. Första leveransen omfattade 2 400 plagg.

Inspirerade av forskningsstudier av förskolebarn med mycket utomhusvistelse flyttade Vallmons förskola i Ränneslöv ut mycket av verksamheten. Friskare barn och högre närvaro blev ett påtagligt resultat.

Pandemin slog hårt mot föreningarna. För att stötta dem inrättade kultur- och utvecklingsnämnden en pandemifond på en miljon kronor.

Stora mängder tång flöt i land i södra Skummeslövsstrand när högsommarvärme med friska vindar svepte in över kusten. Kommunen satte in extrapersonal för att hålla rent, och hade till sin hjälp en nyinköpt sex meter bred harv.

Hallands nya landshövding, Brittis Benzler, inledde sin "Eriksgata" i länet med besök på nya Glänningeskolan i Laholm.

September-oktober

Staten öppnade kassakistan för kommunerna. Laholms kommun fick närmare 32 miljoner kronor i extraanslag till välfärden.

Så var det äntligen på plats, det offentliga konstverket i Knäred. Utmejslade tre ben i granit, förbundna med ett valv, står nu mitt i samhället. I ett av benen på den tolv ton tunga skulpturen har Knäredselever lagt skrivna berättelser om sin tid.

Det 105 år gamla Tingshuset i Laholm fick sig en rejäl exteriör uppfräschning. Taket lades om, fönster målades och fasaden med Slottsmöllans tegel fogades om med kalkbruk. Resultatet, en fastighet lika praktfull som när den en gång invigdes.

Intetsägande grå elskåp i Laholms centrum blev historiska minnesmärken. På skåpen klistrades bilder från Gamla Laholm med motiv från platsen där de står. Bilderna visar tidens förändringar från 1880-talet till idag.

Det byggdes bostäder i kommunen med en omfattning jämförbar med byggboomen av villor under 1970-talet. 130 nya bostäder och 10-talet verksamhetslokaler uppfördes.

Efter 16 år rättade Laholms kommun in sig i kommunledet och skapade en traditionell förvaltningsorganisation med fem förvaltningar.

November – december

Skatteverkets tillfälligt ändrade regler för skattefria gåvor öppnade för möjligheten att ge offentliganställda en rejäl julklapp. Den förändringen fick kommunledningen att ge varje anställd ett presentkort på totalt 1 300 kronor.

Fullmäktiges novembermöte hölls helt digitalt. Efter inledande strul med tekniken släppte nervositeten hos fullmäktigeordföranden och budgeten på 1,5 miljarder kronor klubbades.

Årets trygghetsenkät besvarades av fler än någonsin – 1 588 personer. Den upplevda tryggheten är fortsatt hög. 77,1 procent känner så.

Större smittspridning ledde bland annat till att restauranger fick stänga tidigare, kommunalt driva anläggningar inomhus och utomhus stängdes, att undervisningen på gymnasiet övergick till distans och att flera kommunala verksamheter, exempelvis biblioteken, stängdes.

 

Nyhetsarkiv
Kommentera sidan

Innehållsansvarig: Annika Lindblad
Sidan uppdaterad den 2 februari 2021