JavaScript är avstängt! För att laholm.se ska fungera korrekt behöver er webbläsare stödja JavaScript.
Du är här: Start / Nyheter / Nyheter 2020 / Bättre resultat på högstadieskolor

Laholms kommuns arbete med covid-19

Klicka här för att ta del av uppdaterad information

Bättre resultat på högstadieskolor

Publicerad 24 juni 2020

Högre meritvärde, högre procentuell andel som är behöriga att söka till gymnasieskolans yrkesprogram och högre procentuell andel som är godkända i alla ämnen. Årets niondeklassare i Laholms kommuns tre högstadieskolor har generellt sett uppnått ett bättre resultat jämfört med niorna som gick ut högstadiet i fjol.

Betygssammanställningen för läsåret 2019/2020, med de nämnda tre centrala parametrarna, redovisades på onsdagens möte med barn- och ungdomsnämnden. Andelen behöriga att söka ett yrkesförberedande program har stigit med sju procentenheter till 82 procent jämfört med förra läsåret. 78 procent uppnådde kunskapsmålen i alla ämnen (62 procent förra läsåret) och meritvärdet steg från 209 till 213.

Den största förändringen noteras för Våxtorpsskolan och Lagaholmsskolan i Laholm, särskilt bland pojkarna. Sedan läsåret 2018/2019 har meritvärdet, det genomsnittliga betyget, höjts med 21 enheter bland pojkarna i den förstnämnda skolan till 202 och med 15 enheter på Lagaholmsskolan till 212. Å andra sidan har flickornas meritvärde sjunkit något i jämförelse mellan läsåren.

Niornas resultat läsåret 2019/2020 *
SkolaElever (antal)MeritvärdeBehöriga  (%) *Godkända (%) *
Lagaholmsskolan 115 219 (211) 80 (70) 74 (62)
Veingeskolan 91 210 (209) 80 (78) 67 (63)
Våxtorpsskolan 76 211 (204) 88 (81) 70 (62)
Totalt 283 213 (209) 82 (75) 70 (62)
  • * Siffror inom parentes i tabellen avser läsåret 2018/2019
  • * Behöriga är de som klarat kraven för ett yrkesföreberedande gymnasieprogram
  • * Godkända, med det avses godkänd i alla ämnen

 

Betygssammanställningen för läsåret 2019/2020 är purfärsk. Nu väntar djupare analys av resultatet för att få klargjort olika satsningars effekter på det positiva utfallet.

-  I nuläget kan vi inte säga något om vad förändringarna beror på. Det kan vi först göra i augusti, när materialet analyserats och vi har haft djupare diskussioner med rektorerna som i sin tur gått igenom resultatet med sina lärare, säger utbildningschef Richard Mortenlind på Laholms kommun.

Jämförs niornas betyg under de senaste sex läsåren har resultaten gått upp och ner. 

Text: Lars Ingemarson

Nyhetsarkiv
Kommentera sidan

Innehållsansvarig: Annika Lindblad
Sidan uppdaterad den 2 februari 2021