JavaScript är avstängt! För att laholm.se ska fungera korrekt behöver er webbläsare stödja JavaScript.
Du är här: Start / Nyheter / Nyheter 2020 / Coronapresentation av pristagare / Miljöpris 2020

Laholms kommuns arbete med covid-19

Klicka här för att ta del av uppdaterad information

Miljöpris till rensare av skunkkalla

Per Ögren och Jan Fagerholm är några av medlemmarna i Göstorps trivselförenig som rensat Brostorpaån på den invasiva arten skunkkalla.

Göstorps trivselförening vinner Laholms kommuns miljöpris 2020 för sin insats att förhindra den invasiva arten skunkkallas spridning i Brostorpaån.

Föreningen, som har 250 medlemmar, är en av de äldsta byalagen i kommunen och sköter även badplatsen vid Antorpa sjö.

Jan Fagerholm är glad att föreningen uppmärksammas med miljöpriset.

- Det känns bra, det är roligt att vi blir uppmärksammade för detta arbete, säger Jan Fagerholm i Göstorps trivselförening.

- Det var 2019 som vi första gången samlades 35 personer och rensade ån. Genevadsåns vattenråd uppmärksammade att det var skunkalla i ån så vi bestämde att föreningen skulle hjälpa till att rensa bort skunkallan som spridit sig. Det är inte bra, den växer så kraftigt så den tar död på allt annat, berättar Jan Fagerholm.

Tungt arbete

Det är ett tungt arbete att gräva bort skunkallan, som kan ta en kvadratmeter i anspråk för varje individ. Enligt länsstyrelsen i Hallands hemsida kan frön överleva i marken i nio år och avbrutna växtdelar och rötter i marken kan utvecklas igen till nya plantor.

- Den är svår att ta bort och ofta får man inte bort hela roten men vi har märkt att det är mycket mindre i år, säger Jan Fagerholm.

Motivering

"Laholms kommuns miljöpris 2020 tilldelas Göstorps trivselförening som med stora ideella insatser rensat den invasiva arten skunkalla ur Brostorpaån. Skunkkalla är listad på EU:s förteckning över invasiva främmande arter. Arten kan bilda stora bestånd som konkurrerar ut all annan naturlig vegetation om den inte bekämpas. Föreningen har gjort en stor viktig insats för att hindra att arten sprids vidare."

Text och bild: Caroline Dahlman

Kommentera sidan

Innehållsansvarig: Annika Lindblad
Sidan uppdaterad den 2 februari 2021