JavaScript är avstängt! För att laholm.se ska fungera korrekt behöver er webbläsare stödja JavaScript.
Du är här: Start / Nyheter / Nyheter 2020 / Digitalisering med tsunamimagnitud

Laholms kommuns arbete med covid-19

Klicka här för att ta del av uppdaterad information

Digitalisering med tsunamimagnitud

Publicerad 24 april 2020

Henrik Widaeus har då och då bjudit in till digital fika med kollegerna på barn- och ungdomskontoret

I coronapandemins kölvatten uppstod ett akut behov av nya arbetssätt för att upprätthålla centrala funktioner i Laholms kommun. Då svepte en digitaliseringsvåg med tsunamimagnitud in över administrations- och utbildningsväsendet. På några få dagar digitaliserades möten och arbetssätt i racerfart.

När coronaviruset började få fäste i Sverige kom frågan om nya arbetssätt omgående upp på dagordningen. Förvisso är digitaliseringen, inte minst inom landets kommuner, långt framskriden inom många områden, men i det akuta läget krävdes än mer av digitaliserat arbetssätt för att klara av samhällsviktiga funktioner.

Men inte enbart det, fysisk delning av arbetsenheter och arbete hemifrån blev andra åtgärder som togs till för att minska smittspridningen.

Hur har då anställda i Laholms kommun påverkats arbetsmässigt av coronapandemin?  Alla har gjort det på ett eller annat sätt. Vi har pratat med sex personer inom olika verksamheter.

Digitaliseringsvågen, där Teamsfunktionen varit en central del, kommer omedelbart på tal.  Teams är ett program som alla anställda har tillgång till. Via funktionen kan man hålla digitala möten, dela filer med varandra och undervisa elever, vilket exempelvis gjorts på Osbecksgymnasiet och vuxenutbildningen. Förmågan att snabbt ställa om, och ta stöd av varandra lyfts också fram som en betydande framgångsfaktor.

Så här beskriver sex anställda sin arbetssituation och vad de tar med sig från denna tid:

Birgitta Eriksson, samhällsvägledare, Medborgarservice

Veckan före påsk flyttade Birgitta Eriksson och Petra Holm till gamla polishuset i Laholm. Många av samtalen till 150 00 besvaras nu härifrån.

- Här känner man sig en smula utanför. Information som jag normalt sett snappar upp via min ordinarie arbetsplats och mina kolleger, får jag inte lika enkelt till mig här. Och jag saknar mötet med människor.  Under coronapandemin har Medborgarservice fått mer av administrativa uppgifter, så som det en gång var tänkt att Medborgarservice skulle fungera. Hoppas att den funktionen består när vi återgår till ordinarie förhållanden.

Tommy Karlsson, ekonom på ekonomienheten

Tillsammans med en ekonomiassistent och en upphandlare har Tommy Karlsson numera sin arbetsplats i gamla polishuset.

- För att förhindra smittspridning på ekonomienheten och säkra kommunens ekonomiska flöde, så som betalning av fakturor och utbetalning av ekonomiskt bistånd, delades enheten i två arbetsgrupper.  Det fungerar hyfsat att arbeta på detta sätt. Men det som normalt hanteras på ett enkelt sätt är nu mer komplicerat, postgången exempelvis. Nu läggs posten i särskilda väskor för vidare distribution. ”Isoleringen” har emellertid också sina fördelar. På kort tid har jag lärt mig hantera Teams för digitala möten. Den kunskapen tar jag med mig när jag flyttar tillbaka till Stadshuset.

Ulla Axelsson, undersköterska på Solgården i Våxtorp

- I sex veckar har vi haft besöksförbud på Solgården. Våra gamla, deras anhöriga och vänner tycker givetvis att det är trist att inte kunna träffas och ses under så lång tid. Och vi vet ju inte hur länge besöksförbudet varar. En del har dock sett sina nära och kära genom fönstren och pratat med dem via telefon. Någon har använt facetime-funktionen på sin telefon för bildkommunikation.

- På vårt boende har vi haft en person med misstänkt corona. Avdelningen stängdes, personen i lägenheten isolerades och den personal som gick in i lägenheten fick full skyddsmundering med visir, skyddsdräkt och munskydd. Efter ett drygt dygn kom svaret – personen var inte smittad.

Henrik Widaeus, kvalitetsutvecklare på barn- och ungdomskontoret

Under drygt en månad har Henrik Widaeus arbetat hemifrån.

- De två första veckorna av coronapandemin var oerhört intensiva. Vi planerade för att stänga grundskolan, vilket innebar att vi omgående fick dra igång Teamsfunktionen och få alla inblandande att använda och lära känna systemet. Och det gick riktigt bra.  Skolstängning har förvisso inte aktualiserats, men Teamsfunktionen har vi använt flitigt eftersom flera på kontoret jobbar hemifrån. Förutom inbokade möten via funktionen fikar vi även tillsammans – digitalt. Under coronapandemin har vi verkligen gjort snabba digitala framsteg, men tekniken kan aldrig ersätta det fysiska mötet. Men just nu gör vi så här på uppmaning från Folkhälsomyndigheten.

Aida Alagic, lärare i engelska och svenska som andraspråk på Campus Laholm

Med rekommendationen att om möjligt arbeta hemifrån undervisar sedan påsklovet Aida sina elever hemifrån via Teamsfunktionen. Innan dess var hon på sin ordinarie arbetsplats, men även där bedrevs undervisning via Teams från den dag skolan stängdes, den 17 mars.

- Från en dag till nästa gick vi över till fjärrundervisning. Snabbt fick vi sätta oss in i hur Teams fungerar, och hur funktionen skulle kunna användas i undervisningen. IT-enheten ställde verkligen upp så att vi snabbt kom igång med grunderna. Inför utmaningen vi alla stod inför hjälptes vi åt för att på bästa sätt hantera situationen. Här uppstod en gemensam styrka bland oss lärare där vi tillsammans lyckades lösa en gemensam uppgift. Den styrkan tar jag med mig när vi återgår till normalläget.

Inger Jönsson, enhetschef för ekonomiskt bistånd

Fyra socialsekreterare som arbetar med ekonomiskt bistånd har sedan några veckor tillbaka sin arbetsplats i en lägenhet i det gamla polishuset. Övrig personal i enheten är kvar på sin ordinarie arbetsplats -  Siluetten på Lantmannagatan.

- Personalen har varit oerhört lojal, ställt om snabbt och gjort det bästa möjliga av läget. Ny teknik har kommit in i bilden vilket möjliggjort att arbetet kunnat upprätthållas. Och det måste fungera. För en del kommuninvånare är ekonomiskt bistånd deras enda försörjningskälla för sina levnadsomkostnader, då är det ett ofrånkomligt krav att funktionen är intakt. Dessutom befarar jag att antalet som behöver ekonomiskt bistånd stiger framöver när arbetslösheten väntas nå nivåer på nio-tio procent.

Text: Lars Ingemarson

Nyhetsarkiv
Kommentera sidan

Innehållsansvarig: Annika Lindblad
Sidan uppdaterad den 1 februari 2021