JavaScript är avstängt! För att laholm.se ska fungera korrekt behöver er webbläsare stödja JavaScript.
Du är här: Start / Nyheter / Nyheter 2020 / Drönarbilder ger svar om erosion

Drönarbilder ger svar om erosion

Publicerad 23 april 2020

Med drönares hjälp kartläggs dynlandskapet. Arbetet inleddes i fjol och i veckan har proceduren upprepats. På så sätt skapas ett mycket tillförlitligt jämförelsematerial där man över tid kan se eventuella förändringar.

Dynlandskapet utmed Laholms kommuns kustremsa förändras ständigt. Frågan är hur omfattande den är, och i vilken mån mänsklig aktivitet påverkar denna. Hittills har bedömningarna vilat på okulära besiktningar. Med hjälp av drönare ges helt andra förutsättningar att ge svar på frågeställningarna.

För ett par år sedan började mätningsavdelningen på Laholms kommuns samhällsbyggnadskontor så smått använda drönare för sin verksamhet. Med start i fjol inleddes systematisk flygning från Lagaoset i norr till hamnen i Båstad. Ett område på drygt 500 hektar indelat i 17 olika delar. Flygningen kräver nämligen att drönaren ska vara synlig från platsen som "piloten" står på.

- Tekniken är fascinerande. Vi får data på höjder, alltså 3 D-modeller, och utbredning och kan över tid se och fastställa erosionens effekter, säger mätningsingenjör Bo Lennartsson och GIS-ingenjör Rasmus Johansson.

Rasmus Johansson och Bo Lennartsson på Laholms kommuns mätningsavdelning har i veckan använt drönare för att kartlägga dynlandskapet utmed kustremsan.  

Mycket data på få dagar

Teoretisk sett skulle ett grovt resultat möjligen kunna fås med ett stort antal traditionellt inmätta mätpunkter utmed kusten, men det kräver en omfattande arbetsinsats med avsevärt mindre datamängd för analys. Med drönares hjälp samlar de på sig mängder av data på några få dagars flygning.

Årets mätning inleddes på måndagen med bästa tänkbara flygförhållanden – klarblå himmel och svag vind. När flygningarna avklarats börjar arbetet med att jämföra årets bilder och mätningar med fjolårets.

- Länsstyrelsens har gjort en del okulära besiktningar under åren, men bra jämförelsematerial har i stort sett saknats. Därmed är det inte lätt att bedöma eventuella förändringar, säger Bo Lennartsson.

Gränsöverskridande samarbete

Regionala myndigheter har uppmanat till samarbete över kommun och länsgränser i denna fråga och är mycket nyfikna på resultatet. Länsstyrelsen I Halland är också intresserad av bilder över naturreservatet Hökafältet, där stora områden med bergtall sågats ner. Myndigheten vill veta vilken fauna som etableras och hur processen fortskrider.

Drönarbilder till detaljplanearbete

Användningsområdet för drönaren är i sin linda. Rasmus Johansson beskriver hur den kan användas i exempelvis detaljplanearbete. Med flygfoto över ett område kan olika hustyper placeras i bilden varvid betraktaren får en realistisk bild av hur väl fastigheten eller fastigheterna lämpar sig för det tänkta exploateringsområdet.

- AR-teknik, som innebär att man förstärker verkligheten, är en annan möjlighet. Den har vi tillämpat i Hagaområdet utanför Skottorp. Området har fotograferats och bearbetats i ett datorprogram. Med en nedladdad app kan man så småningom ställa sig på platsen, ta fram sin mobiltelefon och svepa denna över området. Tänkt bebyggelse och utformning av området poppar då upp på skärmen, säger Rasmus Johansson, som brinner för teknikens visuella möjligheter.

Text och bild: Lars Ingemarson

 

Nyhetsarkiv
Kommentera sidan

Innehållsansvarig: Annika Lindblad
Sidan uppdaterad den 1 februari 2021