JavaScript är avstängt! För att laholm.se ska fungera korrekt behöver er webbläsare stödja JavaScript.
Du är här: Start / Nyheter / Nyheter 2020 / Enklare hantering av aktivitetskort

Eldningsförbud

Eldningsförbud i Laholms kommun och i hela Halland från 1 juni 15.00

Läs mer om vad som gäller vid eldningsförbud 

Fire ban In the municipality of Laholm

Verbot der Verbrennung In der Gemeinde Laholm besteht derzeit ein Feuerverbot.

Please refer to www.laholm.se for updates and information.

Dubbelarbete försvinner med digitaliserade aktivitetskort

Publicerad 29 januari 2020

Pärmar fyllda med aktivitetskort kan nu ersättas med digital registrering. - Det underlättar vårt arbete och föreningarnas, säger Carl Fredrik Stefansson.

Istället för manuell ifyllning av aktivitetskort kan det nu göras digitalt i Laholms kommun. En möjlighet som gynnar såväl föreningarna som den kommunala hanteringen.
- Föreningarna har tryckt på om detta, och nu är vi anslutna till APN-systemet, säger föreningskonsulent Carl Fredrik Stefansson.

Två gånger om året skickar kommunens föreningar in sina samlade aktivitetskort till kommunens fritidsenhet. På korten anges deltagare och närvaro på aktiviteterna. Under 2019 registrerades totalt 119 000 deltagartillfällen. Dessa läggs in manuellt i kommunens administrativa system. Och det tar sin tid. När det är gjort utgår kommunalt bidrag till föreningar för åldersgruppen 7-25 år (gäller för perioderna under 2020).

- Med nuvarande hantering har vi fått lägga ner åtskilliga timmar för att föra över uppgifterna i ansökningarna till vårt administrativa system. Ledarna i föreningarna har också tillbringat åtskillig tid med den manuella hanteringen, säger föreningskonsulenten.

Dubbelarbete försvinner

Laholms kommuns anslutning till det digitala systemet, Aktivitetskortet på nätet (APN), underlättar således allas insats. Dessutom försvinner föreningsledarnas dubbelarbete. Närvaroregistreringen för att få ut statligt och kommunalt bidrag har nämligen hanterats på två olika sätt. För det statliga bidraget har närvaroregistreringen gjorts digitalt. Därefter har samma uppgifter plitats ner med penna på närvarokorten, som skickats till kommunens fritidsenhet. Med anslutningen till APN-systemet kopieras nuvarande digitala registrering för statligt bidrag till kommunens hantering.

Systemet har tagits fram av Umeå kommun med erbjudande till alla kommuner att ansluta sig. Kostnaden baseras på antalet invånare i kommunen, vilket för Laholms del innebär en årlig avgift på närmare 40 000 kronor.

Hoppas att många nappar

Carl Fredrik Stefansson hoppas att flertalet föreningar med ungdomsverksamhet väljer att hoppa på APN-systemet eftersom det sparar tid och kvalitetssäkrar hanteringen.

Ansökningar om kommunalt bidrag 

Så här i början av det nya året är det tid att söka kommunalt bidrag, vilket ska lämnas senast den 25 februari. Tre olika bidrag kan sökas:

  • Aktivitetsbidrag för perioden 1 juli – 31 december 2019. Avser ungdomsverksamhet (4-25 år) och verksamhet för funktionshindrade.
  • Utbildningsbidrag för perioden 1 juli– 31 december 2019. Avser ledarutbildning för föreningar med ungdomsverksamhet eller verksamhet för funktionshindrade.
  • Övrigt bidrag för 2020. Avser speciella ändamål.

Ansökningsblanketter kan erhållas från Medborgarservice, telefon 0430-150 00 eller via länk på denna sida. www.laholm.se (www.laholm.se/om-kommunen/blankettarkiv/kultur-och-fritid/).

Ansökningarna ska lämnas till:
Laholms kommun,
Fritidsenheten,
312 80

För ytterligare information kontakta:

föreningskonsulent Carl Fredrik Stefansson,
telefon: 0430-159 72
e-post carl.stefansson@laholm.se.

Text och bild: Lars Ingemarson

-------------------------------------------------------------------------------

Agenda 2030 i Laholms kommun

Det här är ett exempel på hur Laholms kommun arbetar med de globala målen inom Agenda 2030. Läs gärna mer om de olika delmålen som berörs i denna artikel via dessa länkar:

Anständiga arbetsvillkor och ekonomisk tillväxt

 

 

 

Minskad ojämlikhet

   

   

  

Nyhetsarkiv
Kommentera sidan

Innehållsansvarig: Annika Lindblad
Sidan uppdaterad den 1 februari 2021