JavaScript är avstängt! För att laholm.se ska fungera korrekt behöver er webbläsare stödja JavaScript.
Du är här: Start / Nyheter / Nyheter 2020 / Extrapengar till föreningslivet

En miljon extra till föreningslivet

Publicerad 11 augusti 2020

Coronapandemin har lett till att föreningar fått det ekonomiskt kärvt. För att lindra effekterna gav kommunstyrelsen på tisdagen klartecken till att kultur- och utvecklingsnämnden inrättar en pandemifond på en miljon kronor avsedd för kultur- och idrottsföreningar med ungdomsverksamhet.

- I dessa besvärliga tider är det viktigt att vi hjälper till att hålla föreningslivet under armarna, säger kommunstyrelsens ordförande Erling Cronqvist (C).

Samtliga ledamöter i kommunstyrelsen var eniga om att extraanslaget är en viktig åtgärd för att stötta föreningar, som under pandemin förlorat inkomster på inställda arrangemang, exempelvis loppis och bilbingo, betydelsefulla inkomstbringande tillställningar för att bedriva ungdomsverksamhet.

"Tufft för föreningslivet"

På kultur- och utvecklingsnämndens försommarmöte föreslogs att nämnden skulle inrätta en pandemifond på en miljon kronor, och att pengarna skulle tas ur nämndens resultatfond. Vid årsskiftet 2019/2020 uppgick denna till närmare 4,3 miljoner kronor.

- Föreningslivet har haft det tufft under pandemin. Och den ungdomsverksamhet som bedrivs i våra många föreningar är viktig för kommunen. Därför kändes det angeläget att ge ett extra stöd till ungdomsverksamhet som bedrivs i kultur- och idrottsföreningar. Med tanke på att vi hade pengar att ta av från resultatfonden fanns denna möjlighet, säger Ove Bengtsson (C), ordförande i kultur- och utvecklingsnämnden, och välkomnar kommunstyrelsens beslut.

30-procentigt tillskott

Tisdagens klartecken från kommunstyrelsen innebär att föreningar från och med augusti kan söka pengar från pandemifonden. Extraanslaget på en miljon kronor innebär ett 30-procentigt tillskott till föreningslivets barn- och ungdomsverksamhet, vilken i årets budget tilldelats har 3,3 miljoner kronor (inklusive lokalbidrag).

Två inriktningar

Pandemifonden har två olika inriktningar. 800 000 kronor avsätts för inkomstbortfall i spåren av covid-19. Resterande 200 000 kr är öronmärkta för föreningar som vill tjäna extra pengar genom att göra utökade samhällsinsatser. Om en förening har en idé för en samhällsinsats utöver vad som ligger i deras ordinarie verksamhet öppnas nu möjligheten att söka pengar för detta. På så sätt kan föreningarna ytterligare stärka sin ekonomi.

Fonden omgärdas av ett särskilt regelverk. Pengar delas ut till föreningar som uttryckligen drabbats ekonomiskt av pandemin. Följande gäller:

 • Endast bidragsberättigade föreningar och kulturaktörer beviljas bidrag.
 • Endast aktörer som bedriver barn- och ungdomsverksamhet för åldersgruppen 7–25 år samt verksamhet för prioriterade grupper kan beviljas stöd ur pandemifonden.
 • Kostnader/uteblivna intäkter som kan härledas till perioden 1 mars – 30 augusti och är bidragsberättigade.
 • Kostnader/förluster ska gå att härleda till effekter med covid-19.
 • Ansökningarna kommer att prioriteras. Aktörer i mer graverande position har förtur gentemot andra.
 • Ansökan ska vara till Laholm kommun tillhandha senast 30 september 2020.

Föreningar och kulturaktörer behöver redovisa följande:

 • Eventuellt minskade kostnader i verksamheten.
 • Eventuellt stöd från andra myndigheter och aktörer.
 • Specificera vilken verksamhet i organisationen som påverkats.
 • Specificera ansökningsbeloppet.

Föreningar och kulturaktörer som söker stöd för utökade samhällsinsatser behöver redovisa följande:

 • Hur bidrar föreslagna insatserna bidrar till uppfyllandet av Laholms kommuns gemensamma resultatmål.
 • Specificerat ansökningsbelopp

 

Text: Lars Ingemarson

Nyhetsarkiv
Kommentera sidan

Innehållsansvarig: Annika Lindblad
Sidan uppdaterad den 2 februari 2021