JavaScript är avstängt! För att laholm.se ska fungera korrekt behöver er webbläsare stödja JavaScript.
Du är här: Start / Nyheter / Nyheter 2020 / Förbättrat företagsklimat i Laholms kommun

Laholms kommuns arbete med covid-19

Klicka här för att ta del av uppdaterad information

Förbättrat företagsklimat i Laholms kommun

Publicerad 08 maj 2020

Peter Severin Larsson, näringslivschef på Laholms kommun.

Företagsklimatet i Laholms kommun förbättrades under 2019. Det visar den årliga undersökningen Insikt från Sveriges Kommuner och Regioner (SKR). Nöjd kund-index för Laholms kommun ökade från 73 till 74. Kommunen landar därmed på delad förstaplats i Halland och över medelvärdet i landet.

Undersökningen Insikt är en kvalitetsmätning av kommunernas myndighetsutövning och service gentemot företagen. Det som undersöks är kommunernas information, tillgänglighet, bemötande, kompetens, rättssäkerhet och effektivitet. De myndighetsområden som har undersökts är räddningstjänst, bygglov, serveringstillstånd, miljötillsyn och livsmedelstillsyn. Allihop arbetar med tillsyn och tillstånd gentemot företagare.

– Tendensen är att Laholms kommuns resultat är stigande på totalen, men vi har fortfarande områden att förbättra. Just nu är vi bäst i Halland tillsammans med Halmstad, men alla kommuner i Halland ligger tätt, säger Peter Severin Larsson, näringslivschef på Laholms kommun. 

Upplevd effektivitet har ökat mest

149 företagare, som alla hade haft ärenden hos Laholms kommun under det senaste året, svarade på SKR:s frågor i 2019 års version av Insikt. Det gav en svarsfrekvens på 62 procent.

– Alla de parametrar som mäts har förbättrats, och den upplevda effektiviteten är det som har ökat mest. Det innebär att företagarna till exempel tycker att kommunen är effektiv när de söker bygglov. Inom det området har vi gått ut tydligt och berättat att från det att kommunen har fått kompletta bygglovshandlingar fram till beslut av kommunen tar det i snitt sju dagar i företagsärenden. Jag tror att vi nu har fått bort en uppfattning om tidsåtgången som fanns hos en del företagare tidigare och som inte stämde, säger Peter Severin Larsson. 

Mycket bra resultat för räddningstjänsten

Resultaten presenteras i form av indexsiffror:

  • Nöjd kund-index för Laholms kommun totalt blev 74, vilket är över rikssnittet på 73. Delsiffran för effektivitet steg från 64 till 75.
  • Inom de olika myndighetsområdena i kommunen fick räddningstjänsten bäst resultat med ett nöjd kund-index på 83. Rikssnittet för räddningstjänsterna är 81. Delsiffran för bemötande steg från 75 till 90 inom räddningstjänsten i Laholms kommun, och delsiffran för kompetens steg från 70 till 87.
  • Bygglov har ökat sitt nöjd kund-index från 61 i 2018 års undersökning till 62 i 2019 års undersökning. Rikssnittet är 63. Delsiffran för effektivitet inom bygglov har stigit från 49 under 2018 till 60 under 2019.
  • Miljötillsyn har minskat sitt nöjd kund-index från 76 till 74, men ligger fortfarande över rikssnittet som är 70.
  • Livsmedel har minskat sitt nöjd kund-index 78 till 74. Rikssnittet är 78.
  • Serveringstillstånd fick nöjd kund-index 77. Ingen jämförelse kan göras med 2018 eftersom inte tillräckligt antal svar samlades in det året. Rikssnittet i 2019 års undersökning är 76.

– Räddningstjänstens resultat för bemötande och kompetens är extremt bra, även sett ur ett Sverigeperspektiv. Med rätt bemötande får företagaren förtroende för människan. Då kommer också värdena på de andra parametrarna att stiga. Det är spännande. Nu ska vi titta på vad räddningstjänsten gör som är bra och som andra kan lära sig av, säger Peter Severin Larsson. 

Enklare att utveckla företagen

173 av landets 290 kommuner deltar i undersökningen Insikt. Av de 173 kommunerna hamnar Laholms kommun på plats nummer 83, vilket alltså är på den övre halvan.

– För företagarna innebär ett förbättrat företagsklimat att det blir enklare för dem att utveckla verksamheterna, att de blir stolta över sin kommun och tycker att det är en bra kommun att ha sin verksamhet i, säger Peter Severin Larsson.

Sett till Halland hamnar Laholms kommun på delad förstaplats tillsammans med Halmstad, som också har fått 74 i nöjd kund-index. Falkenberg har 73, Varberg har 72 och Kungsbacka 62. Hylte har inget resultat i undersökningen.

Text: Helena Dovier

Nyhetsarkiv
Kommentera sidan

Innehållsansvarig: Annika Lindblad
Sidan uppdaterad den 1 februari 2021