JavaScript är avstängt! För att laholm.se ska fungera korrekt behöver er webbläsare stödja JavaScript.
Du är här: Start / Nyheter / Nyheter 2020 / Genevadselever föreslås gå i Veingeskolan

Eldningsförbud

Eldningsförbud i Laholms kommun och i hela Halland från 1 juni 15.00

Läs mer om vad som gäller vid eldningsförbud 

Fire ban In the municipality of Laholm

Verbot der Verbrennung In der Gemeinde Laholm besteht derzeit ein Feuerverbot.

Please refer to www.laholm.se for updates and information.

Genevadselever till Veingeskolan

Publicerad 25 november 2020

En majoritet av ledamöterna i barn- och ungdomsnämnden föreslår att Genevadsskolan läggs ner.

Rätten till likvärdig utbildning och omsorg när vårdnadshavarna arbetar väger tyngre än samhällsintressen och vårdnadshavares intresse. Den slutsatsen dras i barn- och ungdomskontorets fördjupade utredning om Genevadsskolan varvid nedläggning föreslås. Ett förslag som majoriteten av politikerna i barn- och ungdomsnämnden på onsdagen ställde sig bakom.

Därmed inte sagt att frågan om F-3-skolans framtid är avgjord. Ärendet vandrar nu vidare till kommunstyrelsen och därifrån till kommunfullmäktige, som fäller det slutgiltiga avgörandet. Det sker i början av nästa år, kanske på januarimötet. Om fullmäktige går på barn- och ungdomsnämndens förslag kommer Genevadseleverna i årskursena F-3, i dagsläget 45 elever, från och med höstterminen 2021 att gå i Veingeskolan.

"Rätt beslut i ett långt perspektiv"

- Beslutet känns rätt i ett långt perspektiv. Under den närmaste tioårsperioden står vi inför många utmaningar inom alla våra skolor. Bra skolor med bra förutsättningar både vad det gäller lokaler, klassrum och miljö är mycket viktigt. Det ger bättre lärmiljö och resultat i studierna. Och blir mer attraktiv för den personal som finns på våra skolor, säger Åke Hantoft ordförande i barn- och ungdomsnämnden, och fortsätter:

- Den fördjupade studien har haft ett tydligt fokus på att klara av övergången från Genevadsskolan till Veingeskolan på ett bra sätt för Genevadseleverna. Och mottagandet på Veingeskolan klaras med plats och personal.

På nämndens sammanträde i augusti fick barn- och ungdomskontoret uppdraget att ta fram en fördjupad studie av Genevadsskolan med tydligt fokus på de ekonomiska konsekvenserna av en nedläggning. Förvisso blir det billigare att driva en skola istället för två – besparingen beräknas ligga mellan 112 000 kronor och 650 000 kronor- men det är inte huvudargumentet för nedläggning.

Tre grundläggande aspekter

Barn- och ungdomskontoret har tagit fasta på skollagens tre grundläggande aspekter på likvärdighet - lika tillgång till utbildning, lika kvalitet på utbildningen och kompensatorisk utbildning – och belyst frågan om nedläggning eller ej utifrån detta perspektiv.

En liten skolas för- och nackdelar har ställts mot en störres. Slutsatsen är att en större skola kan motverka segregation och främja integration. För större enhet talar också att denna underlättar rekrytering av lärare, ger bättre förutsättningar för kompetensutveckling och kollegialt lärande samt flexibla lösningar. Sammantaget bidrar detta "till en mer likvärdig utbildning och möjliggör god kvalité för samtliga elever i årskurs F-3."

Fördelar med Veingeskolan

Barn- och ungdomskontoret har också intervjuat elever och vårdnadshavare om deras syn på och upplevelse av eventuell nedläggning av Genevadsskolan. Mer stök och bråk på en större skola, befarar några elever. Samtidigt lyfts fördelar med Veingeskolan så som tillgång till gymnastiksal och roligare utemiljö.

"Behåll Genevadsskolan"

Vårdnadshavarnas besked till barn- och ungdomskontoret var entydigt – behåll Genevadsskolan. Ett ställningstagande som motiverades med närhet till hemmet, den lilla skolans trygghet och att eleverna slipper åka skolskjuts. Kontoret påpekar dock att redan i dag skjutsas eleverna, till slöjd och idrott på Veingeskolan och till simhallen i Laholm.

Bibehållen skola anses också ha stor betydelse för ortens attraktivitet. På den punkten riktar utredningen blicken mot Ränneslöv. Ortens skola stängdes 2007, men antalet barn i åldrarna 0–12 år är detsamma som för 13 år sedan. Därav dras slutsatsen att intresset för barnfamiljer att bosätta sig på orten är lika stort som när det fanns en skola i samhället.

Gynnas att gå på Veingeskolan

När barn- och ungdomskontoret vägt samman synpunkterna och skollagens krav på likvärdig utbildning, har de utgått från elevens bästa och kommit till slutsatsen att Genevadseleverna gynnas i sin kunskapsutveckling av att gå på Veingeskolan. Ett ställningstagande som majoriteten av ledamöterna i barn- och ungdomsnämnden stämmer in i.

Frågor och svar om Genevadsskolan

Med anledning av förslaget om nedläggning av Genevadsskolan har barn- och ungdomskontoret sammanställt ett antal frågor och svar som vänder sig till vårdnadshavare.

Länk till sida om frågor och svar

Text: Lars Ingemarson

Nyhetsarkiv
Kommentera sidan

Innehållsansvarig: Annika Lindblad
Sidan uppdaterad den 2 februari 2021