JavaScript är avstängt! För att laholm.se ska fungera korrekt behöver er webbläsare stödja JavaScript.
Du är här: Start / Nyheter / Nyheter 2020 / Gudrun Schyman inledde jämställdhetsarbete på Campus Laholm

Gudrun Schyman inledde jämställdhetsarbete på Campus Laholm

Publicerad 10 mars 2020

Gudrun delade med sig av fakta kring jämställdhet från SCB:s skrift ”På tal om kvinnor och män".

Gudrun Schyman höll med anledning av söndagens internationella kvinnodag ett föredrag i Campus aulan. Det handlade om jämställdhet och åhörarna var Lagaholmsskolans åk 9 och ungdomar 13 - 20 år. Gudrun delade med sig av fakta kring jämställdhet från SCB:s skrift ”På tal om kvinnor och män.

-  Förra året sa man att det var hundra år sedan Sverige blev en demokrati, men enligt fakta från SCB, har jämställdhetsarbetet fortfarande en lång väg att gå både i Sverige och internationellt, sade Gudrun inledande och det speglade i stort innehållet i föredraget.

Många ojämlikheter finns kvar menar Gudrun och pekade på många sådana, en efter en. Alla elever hade fått papper och penna och fick rita av Gudruns tre exempel på ojämlikheter hon ritade upp på scenens whiteboard, under föredraget. Strukturella konflikter uppstår mellan ekonomiska grupper, majoriteter och minoriteter och män och kvinnor.

Kvinnor har generellt sämre betalt

”Vi som är flest vet bäst och därför ska vi bestämma mest” är en regel, som Gudrun menar, finns i vårt samhälle. Kvinnor har generellt sämre betalt än män oavsett om de tillhör arbetar-, medel- eller överklassen, även om de har samma utbildning som männen. Ändå är ju faktiskt kvinnorna lika många som männen så det är inte fråga om en minoritet. Minoriteter i samhället har i regel sämre förhållanden och har svårare att komma till tals. Några jämförelser hon tecknade upp var heterosexuella och homosexuella, vita och färgade. Självklart ska inte heller minoriteter ska ha det sämre, menar Gudrun. Men de har i alla lägen svårare att göra sin röst hörd.

Makt och kontroll

Folk och grupper med makt har det i regel på någon annans bekostnad. Våld i nära relationer handlar om maktutövning och kontroll. Likaså gängkriminalitet. Det är samma otäcka mekanismer vi ser där. Det kan även handla om stormaktspolitik. Våld och kontroll är vad det handlar om anser Gudrun.

Gudrun menar att könsrollerna är en destruktiv kraft och hon kallar dem utan omsvep för det ”Patriarkala träsket”. Hon bad eleverna fundera över detta i dagens fortsatta arbete och fortsatt ta upp det i skolan och hemma. Man måste vara medveten om att det ser ut så här, för att kunna förändra saken, menar hon. Lite tillspetsat menade Gudrun att kvinnor definierar fattigdom som; ”Jag kan inte köpa mat åt mina barn”, medan män anser sig få minskad köpkraft.

Boken Gudrun Schyman hittade fakta i heter ”På tal om kvinnor och män” och den kan beställas från www.scb.se. Den ges ut vartannat år och finns i tryckt form för en femtilapp eller laddas ner gratis som pdf.

Efteråt minglade åhörarna i Campus Laholms aktivitetshus kring jämställdhetsfrågeställningar och genomförde workshops. Kvällen avslutades 19.30 med gruppsamtal kring dagen.

Text och foto: Bo Bjelvenstedt

Agenda 2030 i Laholms kommun

Det här är ett exempel på hur Laholms kommun arbetar med de globala målen inom Agenda 2030. Läs gärna mer om de olika delmålen som berörs i denna artikel via dessa länkar:

Jämställdhet

   

   

 

Minskad ojämlikhet

   

   

   

Nyhetsarkiv
Kommentera sidan

Innehållsansvarig: Annika Lindblad
Sidan uppdaterad den 1 februari 2021