JavaScript är avstängt! För att laholm.se ska fungera korrekt behöver er webbläsare stödja JavaScript.
Du är här: Start / Nyheter / Nyheter 2020 / Handel och besöksnäring värst drabbad

Handel och besöksnäring har det tufft

Publicerad 01 april 2020

Patrik Johansson på näringslivsenheten i Laholms kommun har tillsammans med övriga på enheten ställt frågor till det lokala näringslivet om hur de ser på sin situation i rådande läge.

Handeln och besöksnäringen är generelt sett de branscher i landet som hittills drabbats hårdast av coronasituationen. Så är också fallet i Laholms kommun. Det framgår av en enkätundersökning som kommunens näringslivsenhet gjort med svar från företagare i vitt skilda branscher.

För att få en nulägesbild av företagarnas situation kontaktades närmare 100 företagare under förra veckan, en hel del via telefon. 71 av dem gav sin syn på det rådande läget. Många av dem upplever ingen eller liten påverkan på omsättning, orderingång och liknande. Undantaget är, liksom i övriga delar av landet, handel, besöksnäring och transporttjänster. Här beskrivs likviditeten som ett mycket stort problem.

- Resultatet stämmer väl överens med den bild som vi fått via olika lokala näringslivskanaler, säger Patrik Johansson, näringslivsutvecklare på Laholms kommun.

Följdfrågor

Eftersom åtskilliga företagare kontaktats telefonledes, har enheten kunnat ställa en rad följdfrågor om nuläget och hur de tror att deras företag påverkas på lite längre sikt om rådande situation består. Då höjer byggsektorn, som hittills påverkats i ringa omfattning, ett varningens finger.

- Om folk förlorar sina jobb i andra branscher och den personliga ekonomin drabbas, blir man ytterst försiktig med investeringar i den egna bostaden. Då drabbas byggföretagen och bygghandeln, säger Patrik Johansson.

Inom den gröna näringen flaggas för annalkande brist på arbetskraft. När säsongen för tomat-, gurk-, jordgubbs,- hallon- och bärodlingar drar igång på allvar, är företagarna oroliga för en alltför liten arbetsstyrka. En stor andel av denna brukar nämligen bestå av utländsk arbetskraft. Med stängda gränser är det omöjligt att ta sig till Sverige.

Ändrar sin affärsmodell

Ställda inför rådande kris upplever Patrik Johansson att många företagare ändrar eller modifierar sin affärsmodell. Nya sätt att skapa värden – med slutmålet att tjäna pengar – stöts och blöts. Små företag som tidigare inte erbjudit e-tjänster, ser exempelvis att det kan vara en möjlighet att möta en större kundkrets. Och i takt med att digitala tjänster efterfrågas i allt större omfattning, expanderar teknik- och databranschen.

Få kommuner har gjort en liknande kartläggning som näringslivsenheten i Laholms kommun. 

- Vi kände att vi vill agera på fakta och hitta rätt områden för eventuella insatser, säger Patrik Johansson. 

Text: Lars Ingemarson. Bild:Privat

Nyhetsarkiv
Kommentera sidan

Innehållsansvarig: Annika Lindblad
Sidan uppdaterad den 1 februari 2021