JavaScript är avstängt! För att laholm.se ska fungera korrekt behöver er webbläsare stödja JavaScript.
Du är här: Start / Nyheter / Nyheter 2020 / Kommunen återgår till traditionell förvaltning

Kommunen återgår till traditionell förvaltningsorganisation

Publicerad 28 oktober 2020

Kommunstyrelsens ordförande Erling Cronqvist (C) fick nära nog hundraprocentigt stöd för förslaget att Laholms kommun ska återgå till en traditionell förvaltningsorganisation. (Bild: Arkiv)

Efter 16 år som något av en utstickare rättar Laholms kommun in sig i ledet och skapar en traditionell förvaltningsorganisation. Så från och med årsskiftet finns fem förvaltningar i Laholms kommun med förvaltningschefer i topp.

- Nu får vi en rakare linjeorganisation som skapar bättre förutsättningar för att snabba på olika processer, som exempelvis planarbetet. Med rakare linjeorganisation följer också större tydlighet i ärendehanteringen. Det blir lättare att följa ett ärende från ax till limpa, säger kommunstyrelsens ordförande Erling Cronqvist (C).

På tisdagens fullmäktigemöte stod han i talarstolen och argumenterade för organisationsförändringen, sekonderad av en enig politisk församling med ett undantag – Medborgerlig samling. Partiets företrädare, Karl-Fredrik Klinker, yrkade på återremiss, främst med invändningen att förändringen saknar ett medborgarperspektiv.

- På vilket sätt gynnar denna organisation kommuninvånarna, frågade han sig. Ingenstans i förslaget ser jag någon skrivning om det.

Andra glasögon

Roland Norrman (M), kommunstyrelsens vice ordförande, tillika ordförande i personal- och organisationsutskottet, såg förändringen med andra glasögon.

- I och med att kommunstyrelsen avlövas en mängd driftsfrågor, skapas ett helt annat utrymme för kommunstyrelsen att ägna sig åt frågor som rör långsiktig strategiska ställningstaganden för kommunen. Det gynnar medborgarna. Likaså att kommunstyrelsens uppsiktsplikt över facknämnderna stärks, sa han, och fortsatte:

- Sammanslagningen av miljökontoret och samhällsbyggnadskontoret till samhällsbyggnadsförvaltningen ska också ses ur ett medborgarperspektiv. Med en sammanhållen samhällsbyggnadsprocess effektiviseras ärendehanteringen.

Udda

Nuvarande organisation, en sammanhållen förvaltning under kommunstyrelsens vingar, uppfattades som udda när den trädde i kraft den 1 januari 2004. I synnerhet som den politiska organisationen bibehölls. För den tänkta ommöbleringen, med utskott under kommunfullmäktige, lämnade aldrig startblocken. Den förtroendevalda befarade minskat politiskt inflytande när utskott skulle ersätta traditionella nämnder.

Den sammanhållna förvaltningens bärande tanke var i grova drag att samla ekonomi-, personal- och utredningsfunktioner centralt under kommunstyrelsen, som också blev ansvarig för all personal.

- I realiteten innebar det att vi blev något av en bemanningsenhet. Den rollen ska ju inte vi ta oss, säger Erling Cronqvist.

Rena driftsfrågor, som exempelvis kost, gatu- och vägnät, hamnade också i kommunstyrelsens knä när servicenämnden lades ner 1 januari 2015. Så istället för att ägna sammanträdestiden åt strategiska frågor närmast drunknande kommunstyrelsen i driftärenden.

Fem förvaltningar

Med tisdagens fullmäktigebeslut får Laholms kommun från 1 januari 2021 en förvaltningsorganisation med fem förvaltningar: barn- och ungdomsförvaltning, kommunstyrelsens förvaltning, kultur- och utvecklingsförvaltning, samhällsbyggnadsförvaltning och socialförvaltning. Dessa leds av följande politiska nämnder: barn- och ungdomsnämnd, kommunstyrelse, kultur- och utvecklingsnämnd, samhällsbyggnadsnämnd samt socialnämnd.

Samhällsbyggnadsförvaltning

Förutom återgång till förvaltningsorganisation, där varje förvaltning tilldelas personalansvaret förutom tillsättning av förvaltningschef vilket åvilar kommunstyrelsen, är den stora förändringen bildandet av samhällsbyggnadsförvaltningen. En sammanslagning av nuvarande miljökontor och samhällsbyggnadskontor. Därtill läggs planeringsenhet, driftenhet, servicekontor och räddningstjänst, verksamheter som i dagsläget handhas av kommunstyrelsen. Därmed samlas hela samhällsbyggnadsprocessen, från idé till daglig drift, under ett tak.

Tidigare i år beslutade kommunstyrelsen, under förutsättning att kommunfullmäktige ställde sig bakom förslaget om återgång till en traditionell förvaltningsorganisation, vem som ska leda respektive förvaltning.

De är:

Från vänster: Anders Einarsson, kommunstyrelsens förvaltning, Christel Sundberg, socialförvaltning, Richard Mortenlind, barn- och ungdomsförvaltning, Andreas Meimermondt, kultur- och utvecklingsförvaltning och Niklas Wilsson, samhällsbyggnadsförvaltning.

Text: Lars Ingemarson. Bild: Bo Bjelvenstedt

Nyhetsarkiv
Kommentera sidan

Innehållsansvarig: Annika Lindblad
Sidan uppdaterad den 2 februari 2021