JavaScript är avstängt! För att laholm.se ska fungera korrekt behöver er webbläsare stödja JavaScript.
Du är här: Start / Nyheter / Nyheter 2020 / Kommunen satsar på fler fossilfria bilar

Laholms kommuns arbete med covid-19

Klicka här för att ta del av uppdaterad information

Kommunen satsar på fler fossilfria bilar

Publicerad 11 februari 2020

Successivt förändras kommunens fordonspark till miljövänliga bilar. "Målet är att alla bilar ska vara fossilfria inom tio år", säger Bengt Tuvesson.

År 2030 ska Laholms kommuns fordonspark vara helt fossilfri. Det är politikernas ambition och mål. För att uppnå detta byts nu dieseldrivna fordon successivt ut. Inom kort levereras nio biogasbilar och fem elbilar.

Alla val är viktiga för att minska utsläppen och nå FN:s uppsatta klimatmål. Enligt Naturvårdsverket är klimatpåverkan i Sverige i snitt nio ton per person och år. Ska Parisavtalets mål om att hålla den globala medeltemperaturökningen väl under två grader, måste utsläppen minska till ett ton per person och år 2050.

Kommunens miljöpolicy

Laholms kommun är angelägen om att ta sin beskärda del för att nå dithän. För knappt två år sedan klubbade kommunfullmäktige en miljöpolicy med fokus på fyra områden:

  • Minskad klimatpåverkan
  • Minskad kemikalieanvändning
  • Hållbar användning av natur- och vattenresurser
  • Hållbar resursanvändning

För att knyta an till både nationell och global nivå kopplas varje fokusområde till de nationella målsättningarna och FN:s hållbarhetsmål, Agenda 2030. För klimatpåverkan är målet att det inte ska förekomma några nettoutsläpp av växthusgaser år 2045 och att fordonsparken ska vara fossilfri 2030. I kommunens miljöpolicy understryks också att denna ska genomsyra hela kommunens organisation, från topp till tå.

Årligt utbyte

Så nu är det upp till verksamheterna att konkretisera hur målen ska nås. Med färre fossildrivna fordon dras ett strå till stacken. I dagsläget har kommunen 103 dieseldrivna fordon (personbilar och lätta lastbilar), 44 biogasbilar och elva elbilar.

- Fram till 2030 kommer vi årligen att byta ut ett antal dieseldrivna bilar och ersätta dem med fossilfria för att nå det uppsatta målet, säger transport- och fordonschef Bengt Tuvesson.

Första elbilen

Kommunen köpte sin första elbil 2014. Sedan dess har antalet succesivt utökats. Med kommande leverans på fem nya elbilar förfogar kommunen över totalt 16. Antalet biogasbilar är betydligt fler och blir nu totalt 53. Biogas är den huvudsakliga energikällan kompletterat med en liten bensintank. Numera är minst 70 procent av den gas som tankas på tappställena biogas och resten naturgas, som är ett fossilt bränsle.

- Att fasa ut samtliga dieseldrivna fordon blir dock inte så lätt, säger Bengt Tuvesson och nämner räddningstjänstens fordon och bokbussen. Men även där finns alternativ, HVO 100 som är en fossilfri diesel framställd av avfall och olika rest- och biprodukter. Och den innehåller inte palmolja, understryker han.

Få tankställen med HVO-diesel

Antalet tankställen med HVO 100 är emellertid begränsat. Därför planerar man att byta ut bränslet i kommunens dieseltank vid Centralförrådet mot HVO.

Så möjligheten att köra fossilfritt ökar nu i en allt snabbare takt, vilket i sin tur ställer krav på en anpassad infrastruktur. Men detta går inte i takt.

- I dagsläget saknas tankställen med biogas och HVO-diesel i kommunens östra delar. Och vi kan ju inte begär att hemtjänstpersonal som jobbar i denna del av kommunen ska köra till Laholm för att tanka sina bilar, säger Bengt Tuvesson.  

Text och bild: Lars Ingemarson

Nyhetsarkiv
Kommentera sidan

Innehållsansvarig: Annika Lindblad
Sidan uppdaterad den 1 februari 2021