JavaScript är avstängt! För att laholm.se ska fungera korrekt behöver er webbläsare stödja JavaScript.
Du är här: Start / Nyheter / Nyheter 2020 / Kvickrot - problem på Savannen i Stadsparken

Information med anledning av coronavirus och covid-19

Här samlar vi allt publicerat material om hur coronaviruset påverkar Laholms kommuns verksamheter, till exempel förskola, skola, gymnasiet, vård och omsorg. Här finns också länkar till myndigheter. 

For all information published on the page, the "translate" function can be used (see top right). للحصول على كافة المعلومات المنشورة على الصفحة، يمكن استخدام وظيفة "الترجمة" (انظر أعلى اليمين).

Länk till sidan

Kvickrot - problem på Savannen i Stadsparken

Publicerad 14 februari 2020

I grävmaskinen sitter Marcus Ewald och läger på ett nytt sandlager medan Elin Wikell, Isac Hansson och Mats Wargren återplanterar perennerna.

Längtan efter snö och kyla är stor på många håll, men inte på Laholms kommuns driftenhet. Den milda vintern har gjort det möjligt att åtgärda delar av Savannen i Laholms stadspark och sätta p för kvickrotens utbredning.

Alla trädgårdsmänniskor vet hur knepigt det är att få bukt med kvickrot. Får den fäste i trädgårdslandet sprider den sig snabbt och tränger undan annan växtlighet. Och det är vad som hänt på Savannen i Stadsparken, en yta på drygt 2 200 kvadratmeter.

På en avgränsad del av denna, 370 kvadratmeter, har personal från driftenheten bokstavligt talat vänt ut och in på det mesta. Hela ytan har tömts på perenner som rensats, delats, sorterats och sedan återplanterats på den ogräsfria ytan. Plantorna har satts tätt och kompletterats med frön från främst färgväppling och blek solhatt. Med förtätningen hoppas man kunna konkurrera ut ogräset.

- Åtgärden är ett test. Garantier för att det lyckas, kan vi förstås inte lämna. Det är omöjligt när man har med levande ting att göra, säger stadsträdgårdsmästare Michael Reid.

Ny grävmetod

Ytan har grävts upp med grävmaskin utrustad med siktskopa. En metod som i görligaste mån bibehåller växternas rotsystem och stärker förmågan till snabb återhämtning.

På övrig del av Savannen, det vill säga merparten av ytan, har en annan ny metod använts för att slå vegetationen på ett mer effektivt sätt. En slåtterbalk har prövats för bättre gynnande av platsens specifika växtlighet.

Tore Johansson, Torbjörn Ewaldh och Daniel Karlsson har i år för första gången använt slåtterbalk för att röja gammal vegetation. 

Fuktig matjord

Varför kvickroten och andra inhemska grässorter brett ut sig i så stor omfattning kan, enligt Michael Reid, bero på markens egenskaper. När Savannen anlades täcktes underliggande lerskikt med matjord och ovanpå detta lades ett tjockt lager sand. Ytskiktet blev torrt, precis som man ville ha det, men inte matjorden. En egenskap som gynnat kvickrotens utbredning.

- Får testet det resultat vi hoppas på, kommer vi att åtgärda resten av Savannen på samma sätt. Men det tar sin tid. Ytan är stor, säger Michael Reid, som även hoppas att de insatser som gjorts för att få tisteln martorn att sprida sig på en större yta ska slå väl ut.

Text: Lars Ingemarson. Bild Ida Eklund

Nyhetsarkiv
Kommentera sidan

Innehållsansvarig: Annika Lindblad
Sidan uppdaterad den 1 februari 2021