JavaScript är avstängt! För att laholm.se ska fungera korrekt behöver er webbläsare stödja JavaScript.
Du är här: Start / Nyheter / Nyheter 2020 / Laholmsbesök inledde "Eriksgata"

Laholmsbesök inledde landshövdingens "Eriksgata"

Publicerad 18 augusti 2020

Roland Norrman, Erling Cronqvist och Svante Dellve tillsammans med länets nya landshövding, Brittis Benzler, utanför Glänningeskolan i Laholm.

Hallands nya landshövding Brittis Benzler inledde på tisdagen sin "Eriksgata" i länet med heldagsvistelse i Laholm. Som mångårig skolpolitiker i Region Gotland gav besöket på Glänningeskolan ett starkt intryck.

- Det pedagogiska arbetssätt som skolan jobbar efter är imponerande, och vilken fantastisk miljö elever och personal verkar i.

Under tolv år, fram till och med årsskiftet 2018/2019, var hon ordförande för barn- och utbildningsnämnden i Region Gotland. Eftersom region- och kommunpolitiken flyter ihop till ett och samma på ön – Region Gotland är egentligen Gotlands kommun – motsvarade hennes politiska uppdrag barn- och ungdomsnämnden i Laholms kommun. Efter det senaste valet fick vänsterpartisten andra politiska uppdrag på ön.

Nej blev ja

I våras utsåg regeringen henne till ny landshövding i Halland efter Lena Sommestad. Tjänsten tillträdde hon den 1 juni i år. Regeringens förordnande gäller till och med den 30 november 2023.

- Först tänkte jag, nej det uppdraget tar jag inte. Men så funderade jag ett tag till och tackade ja. Länet har ju en mycket positiv utveckling med stadig befolkningstillväxt, så det ska bli ett mycket intressant jobb, säger hon.

Innan hon visades runt på Glänningeskolan av de båda rektorerna Svante Dellve och Camilla Nilsson, förevisades hon en film om skolan som eleverna gjort. När sista sekvensen tonades bort gav hon upp en spontan applåd.

- Så fantastiskt bra ni jobbar och inkluderar alla elever, kommenterade hon.

Som gammal skolpolitiker var hon också nyfiken på skolans modell med kooperativt lärande. Ett för henne nytt arbetssätt vars syfte är att lyfta alla elever kunskapsmässigt.

Brittis Benzler visades också runt på skolgården där Roland Norrman, Erling Cronqvist och Svante Dellve redogjorde för utformningen.

Träff med kommunråd och kommunchef

Före skolbesöket, som efter lunch fortsatte med besök på Lagafors, träffade hon i Stadshuset kommunråden Erling Cronqvist (C), Roland Norrman (M) och Kjell Henriksson (S) samt kommunchef Anders Einarsson.

Som kommunstyrelsens ordförande redogjorde Erling Cronqvist för kommunens utveckling med stark befolkningstillväxt – under fjolåret hade Laholms kommun länets största procentuella tillväxt, 1,6 procent. Men tillväxt kräver också långsiktig planering, något som kommunchef Anders Einarsson getts uppdraget att titta närmare på.

Satsningen på Markarydsbanan med tågstopp i Knäred och Veinge kom också på tal liksom förestående budgetmöten i kommunen.

- Ovissheten kring ekonomin är stor i väntan på regeringsbeslut om anslag till landets kommuner. För vårt vidkommande ser vi hur socialtjänstens försörjningsstöd stiger. Långsiktigt måste vi arbeta för en närmare koppling mellan kommunens arbetsmarknadsenhet och socialtjänsten, underströk Erling Cronqvist.

Ett närmande som landshövdingen instämde i.

- Det är viktigt att jobba med olika ingångar så att fler blir en del av den samlade arbetskraften, resonerade Brittis Benzler, och tog vården som ett exempel. Alla behöver kanske inte vara undersköterskor för att jobba inom verksamheten.

Vatten från Bolmen

I egenskap av ordförande för Laholmsbuktens VA AB informerade Roland Norrman om bolagets framtida behov av dricksvatten. På sikt, inom 15–20 år, kommer bolaget att ta vatten från Bolmen. I stöpsleven ligger också problematiken kring reningsverket på västra stranden i Halmstad. Tankar finns på att först flytta rötgasanläggningen till hamnområdet och senare hela verket till samma plats. Därmed skulle västra stranden kunna frigöras för bostadsexploatering.

Omöjligt hysa alla bilar utan strandtrafik

Under besöket i Laholm kom givetvis strandtrafiken på tal. Kommunpolitikerna klargjorde att utan parkering på stranden vore det omöjligt att hysa alla fordon varma sommardagar, som exempelvis under den senaste veckan.

- Strandtrafiken utmålas ibland som om den vore ett enda kaos med bilar överallt. Så är det verkligen inte. Och av den 1,2 mil långa stranden är det endast 30 procent som medger biltrafik, påpekade Erling Cronqvist.

Landshövdingen stack dock inte under stol med att hon var en smula förvånad över biltrafikens förekomst. Samtidigt pekade hon på att det är vanligt i Danmark.

- Vissa frågor kan vi ha olika ingång till, men det är givetvis viktigt att vi har ett bra samarbete med er i kommunen, underströk hon, inför kommande resonemang om strandtrafiken, som är ett pågående ärende på länsstyrelsen.

Flerårigt bråk

Den statliga myndigheten och Laholms kommun har i flera år bråkat med varandra om utbyggnaden av kvarteret Hästen i centrala Laholm. Förslaget fälldes tidigare i år på ett regeringssammanträde. Omarbetning med lägre huskroppar krävs om det ska förverkligas.

Brittis Benzler är väl påläst i ärendet. Omarbetas förslaget hamnar det så småningom på länsstyrelsens bord. Som politiker på Gotland har hon från tid till annan ställts inför knepiga frågor om förändringar av bebyggelsen innanför Visbys murar.

- Då talar vi om ett världsarv, men det har gått att förändra eller bygga nytt även i ett så känsligt område. Så med ett bra samarbete bör det också vara möjligt i Laholm, säger hon.

"Kommunpamp" i SVT-serie

För hallänningen i gemen är hon ett okänt ansikte. Men den som följde SVT-serien "Kommunpampar" från 2013 känner igen henne. Här var hon en av fyra ledande kommunpolitiker som tittarna fick följa i deras politiska vardag. En annan var ett då förhållandevis okänt kommunalråd i Uppsala, Ebba Busch.

På Gotland är dock Brittis Benzler välkänd efter sitt långvariga politiska engagemang. När det blev klart att hon skulle lämna ön för landshövdingejobbet i Halland skrev Mats Pettersson, ansvarig utgivare och redaktionschef för helagotland.se:
"Det är bara att gratulera hallänningarna. De har dragit en vinstlott."

Text och bild: Lars Ingemarson

 

Nyhetsarkiv
Kommentera sidan

Innehållsansvarig: Annika Lindblad
Sidan uppdaterad den 2 februari 2021