JavaScript är avstängt! För att laholm.se ska fungera korrekt behöver er webbläsare stödja JavaScript.
Du är här: Start / Nyheter / Nyheter 2020 / Mellbystrand får mötesplats

Laholms kommuns arbete med covid-19

Klicka här för att ta del av uppdaterad information

Mellbystrand får efterlängtad mötesplats

Publicerad 09 juni 2020

Bakom Linda Svederberg och Agnes Marklund schaktas det för en hoppkudde, och strax intill anläggs två boulebanor.

I sommar händer det. Mellbystrand får sin efterlängtade mötesplats utomhus. Två boulebanor, hoppkudde, lekplats, container med uthyrningsgrejer för olika sporter och picknickbord. Kanske även en matvagn.

Platsen för aktiviteter, där såväl ung som gammal kan "hänga" för att träffas, är området intill parkeringsplatsen vid Strandhotellet. En pånyttfödelse för den plats som några år bakåt i tiden var ortens centrum. Särskilt sommartid sprudlade området av liv och rörelse.

- För permanentboende, besökare och turister är det viktigt att orten får en central mötesplats, där alla, oavsett ålder, kan träffas, umgås och erbjuds olika aktiviteter, säger Agnes Marklund, planarkitekt på Laholms kommun.

Container med uthyrningsgrejer

När utbudet av aktiviteter diskuterades hörde Röd Korsets fritidsbank av sig. Med en container på platsen, full med uthyrningsgrejer för olika sporter, såg de en möjlighet att aktivera barn och ungdomar på grönområdet i närheten av parkeringsplatsen. Fritidsbankens närvaro liksom en del andra begivenheter är dock inte permanenta, de är förbundna med sommarmånaderna.

Sju detaljplaner

Hur Mellbystrands centrum ska utformas är nämligen inte spikat. Detaljplanen för platsen är en av sju som var en del av Vision Mellbystrand med 2012 som startår. Sedan dess har tre antagits, två ligger på fullmäktiges bord i juni för antagande och en har pausats.

Samhällsbyggnadskontoret och planenheten på Laholms kommun har nu tillsammans tagit sig an planen för ortens centrala delar.

- Som regel tar det två år att ta fram en detaljplan och få den antagen. Alltför länge, resonerade vi, innan något händer med den öppna platsen. Att låta området vara helt orört under tiden hade inte varit bra för orten. En mötesplats med aktiviteter behövs, säger Agnes Marklund.

Idéer tll fler aktiviteter

Under tiden som detaljplanearbetet fortskrider kommer det således att hända en hel del på den oexploaterade ytan. Och det som händer nu kan mycket väl kompletteras med ytterligare aktiviteter framöver.

- Vi ser gärna att utbudet utökas. Invånare, besökare och företrädare för näringslivet är välkomna med inspel som gör området än mer attraktivt. Bakluckelopppis, barnloppis, ja det finns säkert många idéer på användning av den öppna platsen. Men givetvis måste idéerna vara i linje med vad som tillåts, säger planeringschef Linda Svederberg på Laholms kommun.

Gestaltningsprogram

Att delar av planområdet blir Mellbystrands permanenta mötesplats är oomtvistat. Det är alla inställda på och planerar för. Nu är det den detaljerade utformningen som ska manglas och så småningom spikas. Till grund för arbetet ligger ett så kallats gestaltningsprogram med bebyggelse och allmänna platser.

- Enligt programmet ska exempelvis flerbostadshusen ha olika utformning och knyta an till bebyggelsen på orten, säger Agnes Marklund.

Men innan allt är på plats och spaden satts i jorden för bebyggelse och permanent mötesplats, finns här ett tillfälligt viste för alla åldrar. En puls som många efterfrågat.

Text och bild: Lars Ingemarson

 

Nyhetsarkiv
Kommentera sidan

Innehållsansvarig: Annika Lindblad
Sidan uppdaterad den 2 februari 2021