JavaScript är avstängt! För att laholm.se ska fungera korrekt behöver er webbläsare stödja JavaScript.
Du är här: Start / Nyheter / Nyheter 2020 / Mellbystrand omdanas

Laholms kommuns arbete med covid-19

Klicka här för att ta del av uppdaterad information

"Nya" Mellbystrand börjar växa fram

Publicerad 16 oktober 2020

Området där Kirunakolonin tidigare låg kan ett 20-tal bostäder byggas, berättar Amadeus Henriksson.

Mellbystrands centrum är i stöpsleven. Och nu inte enbart på ritbordet. Byggnader rivs och nya är på gång.

För snart åtta år sedan presenterades dokumentet "Vision Mellbystrand". En detaljerad beskrivning på hur orten skulle kunna möta framtiden med nya bostäder och verksamheter och med bildandet av ett tilltalande och livligt centrum – en efterlängtad mötesplats året om.

Sju detaljplaner

Men att gå från ax till limpa innan detaljplaner vunnit laga kraft kan ta sin tid. Handlar det om många gör det knappast saken lättare. Paketet "Vision Mellbystrand" omfattar totalt sju. Nu har fyra av dem vunnit laga kraft. Den senaste omfattar gamla Kirunakolonin vid Rombergs väg och grönområdet söder därom till Gröna torgsvägen.

När planen spikats anlitades grävmaskin för den första synbara förändringen. Den gamla kolonibyggnaden, en gång ägd av Kiruna kommun, blev grävskopans rov.

- På det 6 400 kvadratmeter stora området medger planen ett 20-tal bostäder. Där kolonin låg kan byggnader på som högst 10,5 meter uppföras. Bebyggelsen i södra delen av området blir lägre, flerbostadshus och radhus i två plan, säger planarkitekt Amadeus Henriksson på Laholms kommun.

Sibyllavägen förlängs

Utmed bostadsområdet, parallellt med Kustvägen, dras en ny väg mellan Rombergs väg och Gröna torgsvägen. En sträckning som innebär att Sibyllavägen förlängs söderut.

Under planarbetet framfördes synpunkter på exploateringen av grönområdet, som är en del av en större sammanhängande oexploaterad mark. Att bryta denna ifrågasattes. En annan invändning gällde bostädernas utformning. Flerbostadshus och radhus ansågs inte smälta in med övrig bebyggelse, företrädesvis villor.

Markbyten

Förutom många och spridda detaljplaner har markfrågan varit ett annat kvistigt spörsmål. Markområdena med detaljplanerna är nämligen privatägda. Då har markbyten kommit in i bilden för att skapa helhetslösningar. Så har skett med platsen för grönområdet intill Kirunakolonin. På så sätt fick kommunen rådighet över ortens mest centrala område, det oexploaterade området mittemot Strandhotellet och stråket söder därom. I somras en mötesplats med hoppkudde, boulebana och andra fritidsaktiviteter.

Tävling om markanvändning

I höst förestår här en tävling med förslag om hur marken kan användas. Förslagen ska omfatta tre aspekter: gestaltning av området, där mötesplatsen är en viktig komponent, liksom bebyggelsens utformning, bärande tanke om hållbarhet och pris på marken. När förslagstiden gått ut utvärderas idéerna av en grupp tjänstemän.

- Förslagen lämnas in anonymt, understryker planarkitekt Agnes Marklund på Laholms kommun.

Att utlysa tävling för användning av ett område med tilltänkta bostäder och verksamheter kommer sällan ifråga. Därför ser planarkitekten an angreppssättet med spänd förväntan.

- Det ska bli spännande att se hur förslagsställarna tänker sig utformningen. Här är ju en hel del att ta hänsyn till, där den tilltänkta mötesplatsen för ortsbor och besökande är en central del, säger hon.

Platsen ska knytas samman med bebyggelsen, som kan omfatta drygt 50 bostäder med möjlighet till verksamheter i markplanet.

Text och bild: Lars Ingemarson

 

Nyhetsarkiv
Kommentera sidan

Innehållsansvarig: Annika Lindblad
Sidan uppdaterad den 2 februari 2021