JavaScript är avstängt! För att laholm.se ska fungera korrekt behöver er webbläsare stödja JavaScript.
Du är här: Start / Nyheter / Nyheter 2020 / Ny tjänst för utveckling av besöksnäringen

Information med anledning av coronavirus och covid-19

Här samlar vi allt publicerat material om hur coronaviruset påverkar Laholms kommuns verksamheter, till exempel förskola, skola, gymnasiet, vård och omsorg. Här finns också länkar till myndigheter. 

For all information published on the page, the "translate" function can be used (see top right). للحصول على كافة المعلومات المنشورة على الصفحة، يمكن استخدام وظيفة "الترجمة" (انظر أعلى اليمين).

Länk till sidan

Kommunen hakar på växande näring - anställer destinationsutvecklare

Publicerad 19 februari 2020

Nathalie Sandberg har nyligen tillträtt en nyinrättad tjänst som destinationsutvecklare i Laholms kommun.

Besöksnäringen är en av Sveriges snabbast växande näringar, inte minst i Halland. Laholms kommun är angelägen om att haka på denna tillväxt och inrättade nyligen en tjänst som destinationsutvecklare.

- I inlandet finns en stark potential som vi måste utveckla, säger ordföranden i kultur- och utvecklingsnämnden Ove Bengtsson (C).

Bland ett 30-tal sökande gick tjänsten till Nathalie Sandberg.

- Kommunen har så mycket att erbjuda, kust, sjöar, inland och en lång intressant historia. Nämndens och min ambition är att fler ska få upp ögonen för vår kommun. Med olika insatser, tillsammans med näringen, är jag övertygad om att vi gemensamt kan lyfta kommunen. Om vi setts som en vit fläcka på kartan, ska vi inte vara det framöver, säger Nathalie.

Nationell strategi

Att besöksnäringen tillmäts stor betydelse understryks bland annat av regeringen, som i fjol för första gången beslutade att ta fram en nationell strategi för en hållbar turism och besöksnäring. I en artikel från näringsdepartementet heter det:

" Med strategin vill regeringen skapa långsiktiga förutsättningar för en hållbar växande besöksnäring som har en självklar roll som export-, jobb- och integrationsmotor i vårt land."

Stor ökning i Halland

Och turismen är på frammarsch. I Tillväxtverkets senaste statistik över gästnätter konstateras att turismen i Sverige fortsätter att växa, särskilt i Halland med rekordmånga turister under 2019. I riket som helhet ökade sommarturismen (juni-augusti) med fem procent jämfört med 2018. För Halland var siffran 8,2 procent.

Under senare år har dock inte turismen i Laholms kommun expanderat i samma utsträckning som i flertalet Hallandskommuner. Ökningen under sommarmånaderna 2019 var fyra procent.  

- Det är angeläget att vi ändrar på detta, understryker Ove Bengtsson. Kusten har alltid varit vår magnet med lång härlig sandstrand, men vi kan inte leva på gamla lagrar. Turismen längs kusten har förändrats i takt med att allt fler bor där permanent. Med färre stugor att hyra har gästnätterna minskat.

Lyfta inlandet

Att förstärka attraktionen för kustområdet är en del i kommunens strategi, en annan att lyfta inlandet. Intresset för olika naturupplevelser tillmäts också allt större betydelse.

- Kommunens inland ligger väl till i detta perspektiv. Därför är det angeläget att skapa förutsättningar för utvecklad besöksnäring i dessa delar. Utökning av campingen i Knäred är ett exempel på detta, säger Ove Bengtsson.

Allt kan förstås inte göras på en och samma gång. Nathalie Sandbergs prioritering under den närmaste tiden ligger på cykling, fiske och olika arrangemang.

- Laholms kommun har goda förutsättningar för att utveckla cykelturismen, och här finns en tradition att bygga vidare på, säger hon, och nämner cykelloppet motions 3-dagars mitt i sommaren.

Cykellopp ögonöppnare

Cykelloppet, som tidigare varade i sex dagar och då hette motions 6-dagars, har på sätt och vis öppnat många ögon för cykling i kommunen. Åtskilliga små hårdbelagda vägar med varierande topografi – backarna på Hallandås är en kraftmätning – lockar. Lägg därtill downhill-bana på Vallåsen, mountainbike- bana på Hökafältet, proffsstall på väg att etablera sig i Edenberga och ett allt närmare samarbete mellan Båstads, Ängelholms, Örkeljunga och Laholms kommun kring cykelarrangemang.

- Laxfisket i Lagan är också något vi kan utveckla, säger Nathalie, som även siktar på att skapa ett matnätverk i kommunen.

Ska jobba med arrangemang

Som destinationsutvecklare ska hon också jobba med olika arrangemang. På hennes lott ligger Sommarfrukostarna, som i år sprids över kommunen, köpmännens torsdagskvällar i Laholm och ett cykellopp som arrangeras med närliggande kommuner.

- Med samverkan inom och utanför kommunen, med näringen och regionen kan turismen utvecklas på ett mycket positivt sätt i Laholms kommun, säger Nathalie Sandberg optimistiskt.

Text och bild: Lars Ingemarson

 

Nyhetsarkiv
Kommentera sidan

Innehållsansvarig: Annika Lindblad
Sidan uppdaterad den 1 februari 2021