JavaScript är avstängt! För att laholm.se ska fungera korrekt behöver er webbläsare stödja JavaScript.
Du är här: Start / Nyheter / Nyheter 2020 / Ökad polisnärvaro på otrygga platser

Laholms kommuns arbete med covid-19

Klicka här för att ta del av uppdaterad information

Ökad polisnärvaro på otrygga platser

Publicerad 21 december 2020

Under överseende av lokalpolisområdeschef Mikael Eliasson undertecknar kommunstyrelsens ordförande Erling Cronqvist (C) 2021 års Medborgarlöfte.

I årets trygghetsenkät seglade Knäred upp som en plats där den upplevda tryggheten minskat. Tillsammans med fyra platser i Laholm lovar polisen i 2021 års Medborgarlöftet att under nästa år vara extra synlig i dessa områden.

Medborgarlöftet för Laholms kommun, som undertecknades på måndagen av kommunstyrelsens ordförande Erling Cronqvist (C) och lokalpolisområdeschef Mikael Eliasson, bottnar i den lokala lägesbilden. Den är i sin tur utgångspunkten för det brottsförebyggande och trygghetsskapande arbetet i kommunen.

En viktig del i arbetet med att ta fram Medborgarlöftet mellan polisen och Laholms kommun är den årliga trygghetsenkäten. I år genomfördes den i huvudsak digitalt på grund av coronapandemin. Därmed ställdes tidigare års möjlighet att träffa företrädare för polisen och kommunen på Stortorget i Laholm, vid Maxi och på Campus Laholm in. Trots det besvarade fler än någonsin enkäten – 1 588 personer tog sig tid att svara på ett antal frågor och skriva ner synpunkter på upplevda missförhållanden.

Medborgarlöftets innehåll

Polisen och Laholms kommun lovar att tillsammans arbeta för att höja invånarnas upplevda trygghet på nedanstående platser:

 • Centrala Laholm (Centrumkärnan inklusive stadsparken)
 • Altona (Violvägen och intilliggande vägar)
 • Campus Laholm (Lagaholmsskolan, Osbecksgymnasiet, Folkhälsocentrum, intilliggande parkeringsplatser och verksamheter)
 • Glänningeområdet (Glänningeskolan, vårdcentralen, området kring sjön och intilliggande parkeringsplatser)
 • Knäreds tätort
 • Övriga orter i kommunen

Polisen och Laholms kommun lovar att: 

 • samverka och arbeta brottsförebyggande riktat till ungdomar mellan 13 och 24 år,
 • samverka och agera utifrån den gemensamma lägesbilden,
 • gemensamt arbeta med brottsförebyggande frågor och den upplevda tryggheten,
 • förmedla en relevant mediabild,
 • stötta grannsamverkan och andra ideella brottsförebyggande verksamheter,
 • motverka användandet av narkotikaklassade preparat i kommunen,
 • kontinuerligt diskutera möjligheterna till kameraövervakning.

Polisen lovar att:

 • synas i hela kommunen med prioritering på de utpekade områdena,
 • trafikövervaka med inriktning på hastighetsöverträdelser,
 • genomföra brottsförebyggande åtgärder och insatser kopplade till de utpekade områdena,
 • samverka med kommunens skolor,
 • besöka, informera och återkoppla till olika verksamheter, media, företag och föreningar genom positiv kommunikation. 

Laholms kommun lovar att:

 • kontinuerligt arbeta med hastighetssänkande åtgärder,
 • förbättra kommunikationen kring pågående projekt med koppling till trygghet och säkerhet,
 • kommunicera med invånarna kring möjligheterna att skapa aktiviteter och träffpunkter,
 • kontinuerligt arbeta med kommunens buskage i trygghets- och säkerhetsskapande syfte.

Här, på Laholms kommuns webbplats, har tidigare skrivits om resultatet av årets trygghetsenkät.

Länk till 2020 års trygghetsenkät

Text och bild: Lars Ingemarson

Nyhetsarkiv
Kommentera sidan

Innehållsansvarig: Annika Lindblad
Sidan uppdaterad den 2 februari 2021