JavaScript är avstängt! För att laholm.se ska fungera korrekt behöver er webbläsare stödja JavaScript.
Du är här: Start / Nyheter / Nyheter 2020 / Översvämningar i Knäred

Översvämningar i Knäred

Publicerad 09 mars 2020

Klass 2-varningen för höga flöden i Lagan har nedklassats till klass 1-varning. Bilden visar bron över Lagan i Knäred.

Information utlagd klockan 16.30 måndagen den 9 mars

Vattennivåerna i Lagan och dess biflöden i Laholms kommun har sjunkit rejält sedan extremflödet för drygt två veckor sedan. Som mest var då flödet nedströms kraftverket i Laholm 450 kubikmeter per sekund. I Laholm ligger nu det av Statkraft prognosticerade flödet på 277 kubikmeter 

Enligt SMHI kommer flödet i Lagan att vara svagt sjunkande under innevarande vecka. Det är dock fortfarande betydligt högre än det genomsnittliga normalläget för ett helt år, vilket i Laholm ligger på cirka 70 kubikmeter per sekund. Därför består SMHI:s klass 1-varning veckan ut.

Som tidigare sagts kan åkanterna vara sköra och skred förekomma. Så var försiktiga om ni går längs med åkanterna.

Med denna information avslutar vi rapporteringen kring översvämningarna i Lagan, men återkommer givetvis om situationen förändras drastiskt.

 

Information utlagd klockan 14.20 fredagen den 6 mars

Idag har varningen för höga flöden i Lagan klassats ner från klass 2 till klass 1.
När vattnet successivt sjunker kan det vara risk för skred. Var därför försiktiga när ni går i slänter mot vattendrag.
Skulle någon se tecken på början till förändringar längs med åkanterna, uppmanar räddningstjänsten vederbörande att ta kontakt med kommunens Medborgarservice,
telefon 0430-150 00. Uppstår akuta ras eller skred ska man ringa 112.

Information utlagd klockan 11.00 torsdagen den 5 mars

SMHI:s klass 2-varning för höga flöden i Lagan gäller fortfarande. Förvisso har flödet i Lagan och dessa många tillrinnande vattendrag minskat radikalt, men vattenföringen i Lagan är fortfarande på en nivå som ligger en bra bit över normalflödet. 

Tänk på att vara försiktiga om ni vistas nära strandkanterna utmed de översvämmade åarna. Kanterna kan brista. 

Information utlagd klockan 16.30 måndagen den 2 mars

Under helgen nedklassade SMHI varningen för höga flöden i Lagan från klass 3 till klass 2. Varningen, som innebär mycket höga flöden i vattendrag på en nivå som uppkommer i snitt mellan vart tionde år och vart femtionde år, består enligt SMHI:s prognos veckan ut.

Nu, när vattnet successivt sjunker, kan det vara risk för skred. Var därför försiktiga när ni går i slänter mot vattendrag. Räddningstjänsten i Laholms kommun har i förebyggande syfte kontrollerat särskilt utsatta platser. Någon direkt påverkan från den senaste veckans översvämningar har dock inte konstaterats.

Skulle någon se tecken på början till förändringar längs med åkanterna, uppmanar räddningstjänsten vederbörande att ta kontakt med kommunens Medborgarservice, telefon 0430-150 00. Uppstår akuta ras eller skred ska man ringa 112.

Se mer om rasrisker här: länk till Sveriges geotekniska institut

 

Information utlagd klockan 13.30 lördagen den 29 februari

Vid lunchtid på lördagen nedklassade SMHI varningen för de höga flödena i Lagan till klass 2-nivå. Vattennivåerna i ån har nämligen sjunkit rejält. Vid en av räddningstjänstens mätpunkter i Knäred har exempelvis nivån sjunkit med cirka 50 centimeter jämfört med toppnivån söndagen den 23 februari.

Men nivån kan komma att stiga igen. Enligt SMHI:s väderprognos kan det nämligen komma uppåt 15 mm regn i morgon, söndag. 

 

Information utlagd klockan 16.30 torsdagen den 27 februari

 

Mattias Hultin och Sofia Frindberg resonerar om hur barriären ska sättas upp för att ge maximalt skydd mot vattnet från Lagan. 

En dags andrum med sol och kyla. Då passade Laholmsbuktens VA och Räddningstjänsten i Laholm att bygga en 100 meter lång barriär runt vattenverket i Knäred för att förhindra Laganvatten att tränga in i byggnaden.

En del av den utrustning som Myndigheten för samhällsskydd och beredskap skickade till Halmstad för att bygga hinder mot översvämningar var avsedd för Laholms kommun, en container med 500 meter aluminiumplåtar och stödstolpar. Med start på torsdagsförmiddagen tömdes containern på en del av innehållet vid vattenverket i Knäred, som ligger intill Lagavägen.

Decimeter från att tränga in

Om söndagens nivå i Lagan – den hittills högsta under rådande översvämning- hade varit en decimeter högre hade vatten börjat tränga in i byggnaden.

- Med vatten i byggnaden hade det kommunala dricksvattnet påverkats, och vi hade rekommenderat användarna att koka vattnet, säger Mattias Hultin, avdelningschef för driftenheten vid Laholmsbuktens VA AB.

Den 100 meter långa och cirka halvmetern höga barriären, som nu omgärdar anläggningen, sätter effektivt stopp för Lagavatten att tränga in i byggnaden. Personal från LBVA och Räddningstjänsten hjälptes åt att bygga skyddet, som täcktes med plast och på denna ett 30–40 centimeter högt skikt med stenmjöl från bergtäkten i Skogaby. Drygt 40 kubikmeter gick åt för att stabilisera skyddet. På mindre än en timme var plåtarna och stödbenen på plats.

Mer nederbörd

Torsdagens högtrycksdag ser dessvärre ut att ersättas med betydligt sämre väder framöver. Enligt SMHI:s prognos är mer nederbörd att vänta under kommande dagar. Faller den som regn späs flödet i Lagan på ytterligare när snön som lagt sig i åns övre delar smälter.

- Tack vare barriären runt vattenverket tryggar vi dricksvattnet på orten, säger Mattias Hultin, som också uppger att LBVA i rådande läge intensifierat provtagningarna på vattnet.

När aluminiumplåtarna var på plats såg bland annat Tobias Evertsson till att de täcktes av ett skyddande lager plast.

 

Information utlagd klockan 17.00 tisdagen den 25 februari

Under sen eftermiddag hölls ny samverkanskonferens med kommuner och berörda myndigheter. Vattenföringen i Lagan har minskat något men ligger fortfarande på en extremt hög nivå.

Statkrafts prognos för vattenföringen i Laholm för resten av kvällen ligger på 382 kubikmeter per sekund. Under morgondagen väntas siffran sjunka med tio kubikmeter.

 

Information utlagd klockan 11.00 tisdagen den 25 februari

Under natten till tisdagen föll mellan cirka 3 mm och 6 mm nederbörd i form av regn och snö på SMHI:s mätstationer inom Lagans tillrinningsområde. Enligt prognosen för resten av veckan kommer mer nederbörd, som mest på lördag och söndag med cirka 6 mm för vardera dag.

Förmiddagens samverkanskonferens med berörda myndigheter och kommuner gav bilden av ett oförändrat läge. Flödet i Lagan är fortfarande på en extremt hög nivå varvid SMHI:s klass 3-varning består.

På räddningstjänsten i Laholms kommun avvaktar man läget. Som tidigare sagts har man via Myndigheten för samhällsskydd och beredskap (MSB) fått materiel för att bygga barriär längs Lagavägen i Laholm om Lagan stiger till än extremare nivåer.

Räddningstjänsten uppmanar samtidigt fastighetsägare utmed vattendraget att skaffa pumpar, täta brunnar och flytta upp saker från källare och golv för att minska skadeverkningarna.

Information från Laholmsbuktens VA AB (LBVA)

Läget är i stort sett oförändrat. Bolaget fortsätter att pumpa vatten från pumpstationer, ortens avloppsreningsverk och källarlokaler.

Med de höga vattenflödena måste bolaget pumpa ut avloppsvatten i Lagan. I annat fall kan avloppsvattnet ta sig in i fastigheter. För att minska mängden avloppsvatten till reningsverket uppmanar bolaget allmänheten att vara sparsamma med vattenförbrukningen.

Mattias Hultin, driftchef på Laholmsbuktens VA, understryker att avloppsvattnet som pumpas ut är väldigt utspätt eftersom det är så extremt mycket vatten i omlopp.

 

Information utlagd kockan 17.30 måndagen den 24 februari

Några förändringar av den extremt höga vattenföringen i Lagan har inte skett under eftermiddagen. På olika håll görs insatser för att minimera effekterna av översvämningarna som främst drabbat Knäred.

 

Information utlagd klockan 14.00 måndagen den 24 februari 

Under natten till måndagen sjönk söndagens vattennivå i Lagan med cirka 30 centimeter. Som mest passerade drygt 400 kubikmeter per sekund i Laholm. En nivå jämförbar med ett annat extremår, november/december 1980. Åns normala vattenföring i Laholm ligger på runt 70 kubikmeter.

Flödet ligger dock på en fortsatt extremt hög nivå och därmed är det fortfarande klass 3-varning för Lagan. Enligt SMHI:s prognos för de närmaste dagarna väntas en hel del nederbörd inom Lagans tillrinningsområde. Det kan innebära att flödet ökar igen och når söndagens nivå eller till och med överstiger denna.

Information från räddningstjänsten

Kommunens räddningstjänst följer regelbundet utvecklingen tillsammans med berörda länsstyrelser och kommuner. Med tanke på SMHI:s prognos förbereder räddningstjänsten för insatser på Lagavägen i Laholm. Här kan det bli aktuellt att bygga barriär mot Lagan.

Räddningstjänstens primära uppgift är att säkra och trygga samhällsviktiga funktioner.  Enskilda fastighetsägare har ett egenansvar när det gäller att på olika sätt åtgärda och förebygga översvämningar.

Information från Laholmsbuktens VA AB (LBVA)

Laholmsbuktens VA har satt in katastrofpumpar på ett flertal pumpstationer i Knäred för att möjligaste mån hindra att fler fastighetsägare utmed Lagan får källarna fyllda med vatten.

Med nuvarande extrema flöde kan inte avloppsvatten renas vid avloppsreningsverket i samhället.

Ortens dricksvatten påverkas inte av det höga flödet.

Information från kommunens driftenhet

På flera platser i Knäred och Laholm är vattennivån så hög vid en del stolpar för gatubelysning att vattnet nära nog når upp till den lilla ”elcentral” som sitter i varje stolpe. Kommunens driftenhet har därför beslutat att släcka belysningen på dessa utsatta platser. Följden kan bli att belysning släcks även på andra platser eftersom det inte går att släcka enstaka stolpar.

  

Information utlagd klockan 15.00 söndagen den 23 februari

Avstängda vägar i Knäred

Lagavägen och Pramvägen är avstängda på grund av översvämning.

Titta på avstånd

 Många är nu ute och beskådar naturens starka krafter. Och de är verkligen starka. Tittar du på vattenmassorna och de starka flödena i länet? Gör det på säkert avstånd. Det kan vara vackert men är också väldigt farligt.

Tänk på att titta på vattnet på långt avstånd. Det finns risk för ras om man går för nära och det är väldigt starka strömmar i vattnet. Så, ni som kan, håll er torra och i säkerhet på land.

 

Information utlagd klockan 11.45 söndagen den 23 februari

SMHI utfärdade klockan 11.26 klass 3-varning för extremt höga flöden i Lagan från biflödet Bolmån, sjön Kösen till mynningen i havet i norra Mellbystrand. Enligt prognosen fortsätter nivåerna att stiga än mer.

Klass 3-varning innebär

Extremt höga flöden i vattendrag på en nivå som uppkommer i snitt vart femtionde år. Medför allvarliga översvämningsproblem

 

Information utlagd klockan 10.15 söndagen den 23 februari

Lördagens rikliga nederbörd har lett till att Krokån i Knäred stigit mycket under natten till söndagen och under morgonen. Det i kombination med fortsatt stigande flöden i Lagan har inneburit att delar av Lagavägen i Knäred står under vatten, och att fastighetsägare utmed vägen har vatten i sina källare.

Flytta bilar på p-plats vid Gröna Hästen

Lagans stigande vattenföring påverkar också Lagavägen i Laholm. Här och var går vattnet över vägen och samlas på parkeringen nedanför Gröna Hästen. Ägare till de fordon som står parkerade på platsen ombeds att snarast flytta sina bilar.

 

Information utlagd klockan 13.30 lördagen den 22 februari

Flödena i Lagan uppgraderades vid lunchtid på lördagen av SMHI till klass 2-nivå. Enligt SMHI kommer de att stiga ytterligare till mitten av vecka 9.
För att förhindra samhällsstörningar följer Laholms kommun händelseutvecklingen noga i samverkan med Länsstyrelsen i Halland och närliggande kommuner.

Höga vattenflöden i Lagan kan innebära översvämningsproblem på utsatta ställen. Bor man lågt och nära vatten är det bra om man är beredd ifall vattnet börjar stiga.

Privata fastigheter

Om ditt hus, din trädgård eller källare ligger i farozonen för översvämning, har du ett ansvar för skydda din egendom, förebygga skador och begränsa olyckor. Du kan behöva material till skyddsvallar eller en dränkbar pump för att pumpa bort vatten. Det finns pumpar och liknande utrustning att köpa eller hyra hos flera privata aktörer.

Räddningstjänstens resurser prioriteras för att säkerställa infrastruktur och samhällsviktig verksamhet.

Markägare

Håll åar fria från fallande träd, upplagda båtar, bryggor och annat som kan skapa problem vid till exempel låga broar och dammar.

Tänk alltid på din egen säkerhet: Vattnet gör att marken längs vattendragen blir porös, så se upp med var du går.

 Aktuella webbplatser

Läs mer hur du skydda ditt hus mot översvämning på

Din säkerhets webbplats 

SMHI:s webbplats för vädervarningen

Webbplats för krisinformation.se

Lagan har stigit så mycket i Knäred att större delen av parkeringen vid Flammabadet och Lagavallen är översvämmad.

Än syns valvet för bron över Lagan i Knäred. 

Nyhetsarkiv
Kommentera sidan

Innehållsansvarig: Annika Lindblad
Sidan uppdaterad den 1 februari 2021