JavaScript är avstängt! För att laholm.se ska fungera korrekt behöver er webbläsare stödja JavaScript.
Du är här: Start / Nyheter / Nyheter 2020 / Översvämningar i Knäred / Minister besökte översvämningsdrabbat Knäred

Laholms kommuns arbete med covid-19

Klicka här för att ta del av uppdaterad information

Minister hos räddningstjänst och drabbad knäredsbo

Publicerad 29 februari 2020

Niklas Wilsson beskrev för Isabella Lövin, Lena Sommestad och Niklas Nordgren hur räddningstjänsten i Laholm hanterat översvämmningarna i Knäred.

Samverkan, det är a och o för att lösa och hantera en svår situation. Det budskapet fick miljö- och klimatminister Isabella Lövin (MP) med sig efter lördagens besök på räddningstjänsten i Laholm och det av Lagan översvämningsdrabbade området i Knäred.

För en vecka sedan utfärdade SMHI klass 3-varning för höga flöden i Lagan. Hur räddningstjänsten i Laholms kommuns hanterat situationen och hur översvämningarna i Knäred drabbat fastighetsägare, det var Isabella Lövin angelägen om att få en bild av.

- Eftersom anpassningsfrågor kopplade till klimatförändringarna ligger på mitt bord ville jag komma till platsen för att informera mig om hur räddningstjänsten agerat när flödet i Lagan varit så extremt hög under en längre tid. Men också för att träffa fastighetsägare och höra hur de drabbades.

Samverkan med många aktörer

Räddningschef Andreas Nilsson visade utbredningen av översvämningarna i Knäred.  

Innan ministern besökte det översvämningsdrabbade området i Knäred, kom hon till brandstationen i Laholm i sällskap med landshövding Lena Sommestad och länsstyrelsens beredskapsdirektör i Halland Niklas Nordgren. Här redogjorde verksamhetschef Niklas Wilsson och räddningschef Andreas Nilsson för räddningstjänstens agerande och insatser.

Båda betonade betydelsen av den samverkan som skett mellan berörda länsstyrelser (Halland och Kronoberg), kommuner och myndigheter. Med Lagans långa förlopp från upprinningsområdet i Jönköpingstrakten till utloppet i Laholmsbukten påverkas oerhört många aktörer. Då är det oerhört viktigt, betonade de båda, att skaffa sig en helhetsbild där alla inblandade hjälps åt och hanterar situationen därefter.

Komplex hantering

En av de centrala aktörerna är Statkraft, som regelbundet medverkat i samverkanskonferenserna och däremellan haft ständig kontakt med räddningstjänsten i Laholm. Komplexiteten i styrningen av flödet i Lagan och dess biflöden beskrev kraftverkschef Henrik Jatkola.

En meter vatten i källaren

I Elis Jäghammars källare stod en meter högt vatten i söndags. För Isabella Lövin beskrev han synen som mötte honom och dess förödelse på vitvarorna. 

På plats i Knäred träffade Isabella Lövin Elis Jäghammar, som bor på Lagavägen. Som mest hade han en meter högt vatten i källaren. Värmepannan slogs ut, tvättmaskin och torktumlare förstördes. Nu värms huset delvis av en värmekamin.

- Det är en tuff situation, dessutom väntar jag och min fru Hannah barn i kommande vecka, berättade han för ministern, som visades runt i källaren som med hjälp av pump håller den någorlunda fri från vatten.

Besöket hos knäredsbon gav ministern en ”angelägen bild och beskrivning av hur översvämningen drabbar en enskild” med en massa merarbete och vad det kan innebära för kostnader. För det är inte alls säkert att försäkringen täcker alla kommande utlägg.

Bättre rustad

Varningsklass 3 för höga flöden är, enligt SMHI något som statistiskt sett inträffar vart 50:e år. Med klimatförändringarna tenderar dessa höga flöden att bli än mer frekventa.

- Det är uppenbart att samhället måste rusta sig bättre för att hantera situationer som denna. Och vi kommer med all sannolikhet att se fler av dem, säger Isabella Lövin. För att klara detta, resonerar hon, måste anslagen till bland annat kommunerna förstärkas.

Under besöket i Knäred fick också Isabella Lövin se hur högt vattnet står vid utomhusbadet Flammabadet. 

Text och bild: Lars Ingemarson

Nyhetsarkiv
Kommentera sidan

Innehållsansvarig: Annika Lindblad
Sidan uppdaterad den 1 februari 2021