JavaScript är avstängt! För att laholm.se ska fungera korrekt behöver er webbläsare stödja JavaScript.
Du är här: Start / Nyheter / Nyheter 2020 / Parkskolan aktiverar elever och stoppar stök och oro

Parkskolan aktiverar elever och stoppar stök och oro

Publicerad 24 mars 2020

Fritidsledaren Mimmi Larsson-Markebo och några elever på Parkskolan.

Organiserade rastaktiviteter sedan flera år och gemensamma trygghetsvandringar ökar tryggheten på Parkskolan i Laholm. Tre dagar i veckan sedan vårterminsstarten har skolan numera morgongympa och några personal från fritidshemmet turas om att hålla i gemensam gympa på skolgården. Allt handlar om att stödja vi-känslan och ingår i Parkskolans värdegrundsarbete. Det vill säga arbetet med demokrati, trygghet och respekt för varandras olikheter.

Parkskolan har varit en otrygg skola med väldigt mycket elever har det visat sig. Gemensamma trygghetsvandringar på skolgården och i skolans lokaler har pekat på elevers oro för vissa platser. Vuxna och elever kan se väldigt olika på skolans platser och barnens upplevelser är de som är viktigast. 

- Att få höra eleverna sätta ord på sina känslor kring skolans olika platser har varit mycket viktigt för oss. Det får inte förekomma platser där elever kan känna oro, utsatthet eller rentav rädsla någonstans och definitivt inte på en skola. Så vi är mycket glada över att vi har genomfört de gemensamma promenaderna för att bättre komma tillrätta med oron, berättar rektor Petra Filipsson.

Eleverna har även lärt sig konflikthantering

Alla gemensamma vandringar har föregåtts av att man gemensamt har tittat på bilder från olika platser i skolmiljön. Det har varit allt från buskage till kapphallar och toaletter. Skolan arbetar även mycket i klassrummen för att lära eleverna hur de själva kan hantera konflikter. Så att de lär sig prata med varandra och hantera problem sinsemellan. Personalen har förr behövt "släcka bränder" men nu kan de arbeta mer förebyggande för att förhindra att konflikter uppstår.

- En nyligen genomförd enkät bland skolans cirka 280 elever och en förnyad trygghetsvandring visade på en positiv utveckling som vi är mycket glada för, säger biträdande rektor Julia Rosberg

Eleverna Ella och Hampus hjälper fritidsledaren Marie Ulmheden i rastboden.

Skolgårdens rastbod, en inspiration från Strandängsskolan i Båstad, invigdes i december och eleverna från årskurs 2 och uppåt turas om att sköta utlåningen av rastaktivitetssaker. Eleverna lär sig ta ansvar och personalen märker att sakerna kommer in igen. Man hjälps åt helt enkelt.

- Det var ganska oroligt och stökigt på skolan när jag började här 2017. Det har blivit en otrolig skillnad sedan dess. Rastaktiviteterna är populära och det är en positiv känsla på Parkskolan. Fritidshemspersonalen, jag och fritidsledaren Hanna Wall turas om att sköta och organisera alla rastaktiviteter tillsammans med förskolläraren Joakim Jönsson, berättar fritidsledaren Mimmi Larsson-Markebo.

Hela skolan har gemensam fredagsgympa.

Text och foto: Bo Bjelvenstedt (utom Parkskolans bild på fredagsgympan)

Nyhetsarkiv
Kommentera sidan

Innehållsansvarig: Annika Lindblad
Sidan uppdaterad den 1 februari 2021