JavaScript är avstängt! För att laholm.se ska fungera korrekt behöver er webbläsare stödja JavaScript.
Du är här: Start / Nyheter / Nyheter 2020 / Rejäl satsning på kommunens vägnät

Rejäl satsning på kommunens vägnät

Publicerad 12 maj 2020

Årets anslag till ny beläggning på det kommunala vägnätet ligger på tio miljoner kronor. Lika stor summa har avsatts för nästa år och 2022.

Tio miljoner kronor om året under tre år. Så mycket satsar Laholms kommun på ny asfaltbeläggning för att förbättra det befintliga kommunala vägnätet, inklusive gång- och cykelvägar.

- Med dessa anslag uppnås en generell standardhöjning, säger Kristofer Johansson, driftchef på Laholms kommun.

Pengarna räcker således till mer än att hålla jämnt skägg med vad som årligen måste göras. För det fordras cirka åtta miljoner kronor. Resterande två miljoner kronor, som motsvarar en sträcka på cirka tre kilometer, kan då användas till att belägga ytterligare delar av det 30 mil långa kommunala vägnätet med ny asfalt. Eller förbättra de åtta mil långa gång- och cykelvägarna.

Akuta insatser

Styvmoderlig behandling, det har länge präglat anslagen till det kommunala vägnätet. Så sent som 2018 var summan fyra miljoner kronor.

- Med ett så lågt belopp sjönk, totalt sett, standarden på vårt vägnät. Pengarna gick främst till akuta insatser varvid vägnätet som helhet blev eftersatt, säger Anders Jönsson, projektledare på Laholms kommuns driftenhet.

Beläggningsprogram blev vändpunkten

Vändningen kom när ett beläggningsprogram togs i bruk. Då kunde driftenheten visa svart på vitt om vägnätets standard, vilket underlättade argumenteringen för högre anslag till underhållskontot.

En del av programmet omfattar årlig inventering av vägnätet, inklusive gång- och cykelvägar, med kartläggning av cirka en fjärdedel av de belagda ytorna. Uppgifterna matas sedan in i ett datorprogram med kartfunktion.

- Så här ser det ut, säger Anders Jönsson och öppnar programmet.

På skärmen visas kommunens tätorter med vägnät i tre färger: rött, gult och grönt. Rött kräver åtgärd, gult står på vänt medan grönt signalerar bra standard.

Rött för Glänningeleden

Den 1,2 kilometer långa Glänningeleden i Laholm lyser röd. Den åtgärdas under året, men inte enbart med ny beläggning. Vägbanan har satt sig på en del av sträckan.

- Här måste vi förstärka underlaget innan ny asfalt läggs, säger Anders.

Ny asfalt på 1,3 mil

Av årets anslag på tio miljoner kronor går 9,4 miljoner kronor till underhåll av vägnätet och resterande 600 000 kronor till underhåll av gång- och cykelvägar. Det innebär att ny asfalt läggs på 1,3 mil av vägnätet och 3,6 kilometer på gång- och cykelvägar.

- Anslaget fördelas på flertalet orter i kommunen utifrån beläggningsprogrammet för det kommunala vägnätet, säger Anders Jönsson.

 Text: Lars Ingemarson. Bild: Ida Eklund

Nyhetsarkiv
Kommentera sidan

Innehållsansvarig: Annika Lindblad
Sidan uppdaterad den 1 februari 2021