JavaScript är avstängt! För att laholm.se ska fungera korrekt behöver er webbläsare stödja JavaScript.
Du är här: Start / Nyheter / Nyheter 2020 / Rekordmånga svar på trygghetsenkät

Laholms kommuns arbete med covid-19

Klicka här för att ta del av uppdaterad information

Rekordmånga svar på trygghetsenkät

Publicerad 12 november 2020

Karin Martini och Kristian Nilsson är överväldigade av antalet svar på årets trygghetsenkät i kommunen. (Arkivbild)

Av försiktighetsskäl slopades den årliga "turnén" för att fånga folks uppfattning om tryggheten i Laholms kommun. Allmänhetens synpunkter begränsades därmed till digitala svar via nätet eller svar via pappersblanketter. Resultatet: Fler svar än någonsin tidigare, 1 588.

- Det hade vi verkligen inte väntat oss, säger Karin Martini, säkerhetsstrateg på Laholms kommun.

För sjätte året i följd har kommuninvånarna under tiden 1 september-31 oktober getts möjlighet att ge sin syn på hur tryggt det är att bo i kommunen. Tidigare års besök av polis och säkerhetsstrateg på Mellby centrum, Stortorget i Laholm och Osbecksgymnasiet på Campus Laholm ställdes dock in under rådande pandemi. Inför årets trygghetsenkät antog därför Karin Martini och kommunpolis Kristian Nilsson att svarsfrekvensen skulle sjunka.

Totalt fel

Men ack så fel de fick. Fjolårets resultat, det hittills bästa under alla år, slogs med råge. I år lämnades 1 588 svar, 318 fler än 2019.

- Ett fantastiskt bra resultat. Nu har vi ett gediget material att arbeta med, säger Karin Martini och riktar ett stort tack till alla som svarat.

I år fick de in ovanligt många svar från ungdomar i de yngre tonåren, upp till 16 år, mycket tack vare Stefan Agnesson. Som ansvarig för ungdomsbrandkåren i Laholms kommun besöker han årligen åttorna i kommunens tre högstadieskolor, och i år drog han en extra lans för att ungdomarna skulle fylla i enkäten.

Annars följs svarsmönstret. Gruppen 46–65 år var flitigast att svara, och i synnerhet kvinnorna. Totat svarade 993 kvinnor på enkäten, 577 män och 18 som inte uppgav kön.

Många synpunkter

På varje fråga angavs graden av trygghet, ur olika aspekter. Liksom tidigare fanns också möjligheten att skriva ner synpunkter. I år användes den mer än någonsin. Synpunkterna ska nu sammanställas, "klassificeras" och därefter lämnas för eventuella åtgärder till kommunen och polisen. Synpunkter kopplade till kommunens vägnät, exempelvis önskemål om sänkta hastigheter, skickas till ansvarig för trafikfrågor på kommunen, och påpekande om belysning, skrymmande buskage med mera blir en fråga för driftansvarig.

- Det tar sin tid att gå igenom alla synpunkter, men vi är angelägna om att göra det för att få till oss allas uppfattningar. Har man skrivit en kommentar, så ska den givetvis tas upp i vår sammanställning, betonar Karin Martini.

Kommentarerna är viktiga

Det skriver kommunpolis Kristian Nilsson under på, till hundra procent.

- Kommentarerna är viktiga, inte minst med tanke på att folk i ord ger uttryck för vad de anser behöver förbättras eller åtgärdas, säger han.

Efter översiktlig genomgång av enkäten urskiljer han tre områden som invånarna vill att polisen ska fokusera på: större synlighet i samhället, förebyggande arbete med ungdomar och fler fartkontroller runt om i kommunen.

Till analysarbetet knyts i år även fyra områdespoliser, som tillträdde sina tjänster i Laholm i slutet av september. Deras tjänster är främst inriktade på att jobba med brottsförebyggande insatser och kontaktskapande verksamhet. Genom att de involveras i analysen, ges de en god bild av vilka insatser som kommuninvånarna trycker på för att den upplevda tryggheten i kommunen ska förbättras.

Medborgarlöfte

När sammanställningen är klar levereras en lägesbild av hur kommuninvånarna upplever sin trygghet. Inte den enda totalt sett, men en viktig del av den samlade bilden. Enkäten utgör också grundplåten till nästa års Medborgarlöfte från polisen och kommunen till kommuninvånarna.

I början av 2021 presenteras resultatet av enkäten.

Text: Lars Ingemarson

 

Nyhetsarkiv
Kommentera sidan

Innehållsansvarig: Annika Lindblad
Sidan uppdaterad den 2 februari 2021