JavaScript är avstängt! För att laholm.se ska fungera korrekt behöver er webbläsare stödja JavaScript.
Du är här: Start / Nyheter / Nyheter 2020 / Samverkansprojekt - det pratas om

"Börja prata" - pratas det om

Publicerad 05 mars 2020

Styrguppen för "Börja prata" med gäster från målområdet "Barn och ungas psykiska hälsa" och Halmstad Högskola. 
Sittande från vänster: Karin Tideman elevhälsan, Petra Filipsson rektor, Mikael Alborg forskare Halmstad Högskola, Ingrid Gustavsson enhetschef socialtjänsten och Ola Brandt socialtjänsten. 
Stående från vänster: Ann Lund tf enhetschef elevhälsan, Linda Erlandsson målområde Barn och unga, Anders Rasmussen enhetschef socialtjänsten och Anna Jarving socialtjänsten.

Samverkansprojektet ”Börja prata”, som drivs av socialtjänsten, barn- och ungdomsverksamheten samt elevhälsan i Laholms kommun, låter tala om sig. Projektet presenteras på Barnrättsdagarna i Örebro 21-22 april och på en elevhälsodag i september i Halmstad.

Medverkan på Barnrättsdagarna i Örebro är spikad sedan tidigare. Deltagande på elevhälsodagen är kopplat till problematik om hög frånvaro i skolan.

- Anledningen till att elever stannar hemma kan bero på en problematisk situation i hemmet. Det kan exempelvis vara att de av olika anledningar känner oro för sina föräldrar, säger Ingrid Gustavsson enhetschef för familjerätt inom socialtjänsten i Laholm.

Olika anledningar till frånvaro

När förfrågan om deltagande i Halmstad togs upp fann därför projektgruppen för ”Börja prata” att det vore intressant att vara med och ge sin syn på saken. Problematiken kring frånvaro kan ju vara komplex.

Samverkansprojektet ”Börja prata”, där Högskolan i Halmstad medverkar kring utvärderingen, handlar om att prata om psykisk ohälsa och missbruk och vänder sig till elever i årskurs fem. Hittills har fyra skolor deltagit, Parkskolan i Laholm, Veingeskolan, Våxtorpsskolan och Knäredsskolan. I höst finns planer på att plocka in ytterligare en skola.

Fyra steg

Med en särskilt utarbetad metod bestående av fyra steg har ansvariga jobbat med eleverna. Högskolans utvärdering i slutet av förra året visade att betydligt fler elever än tidigare har någon som de kan prata med om sin situation. Kunskapen om vem de kan vända sig till om de har en svår situation är också mycket mer spridd.

Digital utvärdering

Utvärderingen av insatserna har hittills gjorts manuellt. Framöver görs det digitalt. Projektet har nämligen fått ett anslag på 112 000 kronor från Region Hallands Laholmsnämnd för att underlätta denna del av arbetet.

- Det var ett välkommet anslag som innebär en avsevärd arbetsbesparing, säger Ingrid Gustavsson.

Text och bild: Lars Ingemarson

----------------------------------------------------------------------

Agenda 2030 i Laholms kommun

Det här är ett exempel på hur Laholms kommun arbetar med de globala målen inom Agenda 2030. Läs gärna mer om de olika delmålen som berörs i denna artikel via dessa länkar:

Hälsa och välbefinnande 

 

 

 

God utbildning för alla

  

  

Nyhetsarkiv
Kommentera sidan

Innehållsansvarig: Annika Lindblad
Sidan uppdaterad den 1 februari 2021