JavaScript är avstängt! För att laholm.se ska fungera korrekt behöver er webbläsare stödja JavaScript.
Du är här: Start / Nyheter / Nyheter 2020 / Skötselrutiner för gräsklippning ändras

Laholms kommuns arbete med covid-19

Klicka här för att ta del av uppdaterad information

Skötselrutiner för gräsklippning ändras

Publicerad 23 april 2020

I år ändras skötselrutinerna för gräsklippning på ett antal ställen i Laholms kommun.

Det kommunala bolaget Kommunfastigheter i Laholm lämnar i år över ansvaret för skötsel och underhåll av offentlig mark till Laholms kommuns driftenhet. På grund av förhöjda investeringskostnader och personalbrist har driftenheten tagit beslut om att lägga ut gräsklippning i Knäred, Hishult, Våxtorp, Hasslöv och Skottorp på entreprenad.

Vid en översyn av de gräsytor som kommunen sköter har det blivit tydligt att kommunen klipper ett antal gräsytor som kommunen inte äger. Sådana gräsytor finns i alla de ovan nämnda orterna. Dessa gräsytor ägs i stället av Trafikverket, och det är därmed Trafikverket som ansvarar för att klippa dem.

Biologisk mångfald säkerställs i Skummeslövsstrand

Vid Hedhusvägen i Skummeslövsstrand finns ett stort område på cirka sex hektar som hittills har klippts som bruksgräs, det vill säga gräsytor avsedda för lek och rekreation. Gräsklippning i det här området fyller ingen direkt funktion för att det ska kunna betraktas som bruksgräs.

För att säkerställa den biologiska mångfalden inför framtiden finns det däremot behov av långgräs och blomsterängar i Skummeslövsstrand. Planen är därför att gräset ska slaghackas två gånger per år och eventuellt övergå till slåtter en gång per år för att främja den biologiska mångfalden.

Nyhetsarkiv
Kommentera sidan

Innehållsansvarig: Annika Lindblad
Sidan uppdaterad den 1 februari 2021