JavaScript är avstängt! För att laholm.se ska fungera korrekt behöver er webbläsare stödja JavaScript.
Du är här: Start / Nyheter / Nyheter 2020 / Skummeslöv har fått nytt centum

Miljonsatsning i Skummeslöv - nu i hamn

Publicerad 01 juli 2020

Skummeslövs centrum har förändrats radikalt. Utifrån förutsättningarna blev resultatet riktigt bra, anser Anders Jönsson och Linda Svederberg på Laholms kommun.

Tydlig och tilltalande centrumbildning och ett trafiksäkrare kors för gång- och cykeltrafikanter. Två centrala ingångsvärden när visionen för Skummeslövsstrands centrum sattes på pränt. Nu är den förverkligad.

- Ett lyft för hela samhället, där centrumbildningen tillsammans med tidigare kommunala insatser längs med vägen mot havet ger ett härligt och attraktivt intryck.

Satsningen är betydelsefull och viktig för orten, fortsätter Stefan Andersson, som driver livsmedelsaffären Svens livs intill korset.

Ombyggnad av korset, ny fastighet med vårdcentral mittemot livsmedelsaffären och iordningställande av 40 allmänna parkeringsplatser runt centrum var sista delen i ett av de mest omfattande projekt som kommunen arbetat med på senare år.

- Stora Strandvägen från korset till havet, med vår härliga brygga, bildar nu en helhet, en lockande vy som möjliggör satsningar av olika slag året runt. Det kan exempelvis vara julmarknad och andra arrangemang som skapar liv på orten även under vinterhalvåret, säger Stefan Andersson.

Ingen "plöjd mark"

Vision Skummeslövsstrand antogs 2014. Men det var långtifrån ”plöjd mark” med omedelbar igångsättning av projektet som väntade. Med enbart privata markägare längs stråket från korsningen till havet, föregicks det synliga arbetet av markbyten för att göra kommunen rådig över mark som skulle exploateras.

Populär lekplats

Under åtskilliga år har Skummeslövsbor, besökare och badgäster efterlyst lekplats på orten. För några år sedan klipptes så snöret till en av kommunens mest besökta lekplatser – några stenkast från havet. Samtidigt som denna anlades iordningställdes parkeringsplatser mittemot, dagvattenledningar drogs och gång- och cykelväg kom på plats. Med olika tillkommande arbeten landade notan på cirka sex miljoner kronor.

Sista etappen

I höstas påbörjades sista etappen av visionen med ombyggnad av korsningen mitt i samhället, anläggning av cirka 40 allmänna parkeringsplatser i närheten av korset, torg och busshållplats. Korset har gjorts smalare, höjts och stensatts med bågformig smågatsten.

- Visst kan det vara lite knepigare att ta sig igenom korset. Men det är också avsikten för att få ner hastigheten och göra passagen för gång- och cykeltrafikanter säkrare. Kommer man söder- eller norrifrån och ska ut på Stora Strandvägen gäller dessutom väjningsplikt, säger Anders Jönsson, projektledare på Laholms kommun.

Med höstens, vinterns och vårens arbete har kommunen plöjt ner ytterligare fyra miljoner kronor för att förverkliga Vision Skummeslövsstrand.

Torghandel

Framför den nybyggda fastigheten intill korset, med vårdcentral i markplanet och lägenheter på ovanvåningen, finns en öppen yta med eluttag avsedd för torghandel, där plats bokas genom Laholms kommun.

- Med denna handelsplats kan centrumbildningen förstärkas ytterligare, och ges goda förutsättningar till att bli en trivsam och naturlig mötesplats för ortsbor och besökare, säger Linda Svederberg, chef för planenheten på Laholms kommun.

Än är dock inte allt klart i det omfattande arbete som lagts ner. P-rutor ska målas liksom trafikmarkeringar, och framåt höstkanten planteras träd och växter.

Nya va-ledningar

Parallellt med kommunens åtagande har Laholmsbuktens VA passat på att dra nya va-ledningar från Elins väg till Åsagatan. När vägen bröts upp gavs också tillfälle att anlägga gång- och cykelväg utmed sträckan. Omfattande arbeten som inneburit att delar av Stora Strandvägen tidvis varit stängd för trafik. Kostnaden för dessa arbeten ligger utanför kommunens tio-miljoners satsning.

Lång och bitvis snärjig resa

Med sommaren i antågande färdigställdes alla delar av den genomgripande förändringen.

- Resan från vision till genomförande har varit lång och tidvis snärjig. Nu är vi i mål med ett rejält lyft för orten. En tilltalande centrumbildning som knyts samman med stråket ut mot havet, säger Linda Svederberg.

Intryck kan förstärkas

Men det är inte enbart kommunen som formar helhetsintrycket. Köpmännen och andra verksamhetsutövare kan  förstärka det ytterligare.

Stefan Andersson har länge närt tanken att asfaltera platsen framför sin livsmedelsaffär. I vår kom tillfället. Och vid det sommartid permanenta grönsakstorget har han lagt samma stenplattor som ligger på kommunens torgplats, mitt över korset.

- Jag passade på att snygga till utrymmet utanför min fastighet, nu när det satsats så mycket på orten, säger han.

Stefan Andersson, som driver Svens livs, passade på att fixa till sitt grönsakstorg när Laholms kommun byggde om korset.

Text och bild: Lars Ingemarson

Nyhetsarkiv
Kommentera sidan

Innehållsansvarig: Annika Lindblad
Sidan uppdaterad den 2 februari 2021