JavaScript är avstängt! För att laholm.se ska fungera korrekt behöver er webbläsare stödja JavaScript.
Du är här: Start / Nyheter / Nyheter 2020 / Stärkt modersmål ger starkare svenska

Laholms kommuns arbete med covid-19

Klicka här för att ta del av uppdaterad information

Stärkt modersmål ger starkare svenska

Publicerad 26 oktober 2020

För att ge ett flerspråkigt barn de bästa förutsättningarna till språkutveckling, är det viktigt att jobba med barnets båda språk, säger Helene Carlsson och Åsa Mårtensson.

Ju starkare man är i sitt modersmål, desto starkare blir man i svenskan. Något som fastslagits i aktuell forskning gällande barn som inte har svenska som sitt modersmål. Det har enheten för flerspråkighet och integration (EFI) tagit fasta på och inrättat en tjänst, som på olika sätt ska stödja språkutvecklingen bland barn och elever i Laholms kommuns förskolor och förskoleklasser.

När Helene Carlsson för ett år sedan tillträdde tjänsten som enhetschef för verksamheten var hon angelägen om att skaffa sig sin bild av denna och se över dess behov. Att utveckla barns språkutveckling i förskolan hamnade då i fokus.

Tillsammans med Jan Abrahamsson, avdelningschef för förskolan, ansökte hon om 300 000 kronor i statsbidrag för att stärka språkutvecklingen i förskolan. En satsning som låg helt i linje med statens prioritering för stärkt språkutveckling så pengarna beviljades.

Permanent tjänst

Statsbidraget är förvisso ett engångsbelopp, men Helene Carlsson bestämde sig för att inrätta en permanent tjänst som integrationspedagog. Den tjänsten gick till Åsa Mårtensson, i botten förskollärare med mångårig erfarenhet av att arbeta med flerspråkiga barn på Andersbergsskolan i Halmstad.

- Även om satsningen gjorts i projektform med tydligt avslut hade jag sökt tjänsten. För att arbeta med språkutveckling enligt de intentioner som enheten bestämt sig för, är verkligen något jag brinner för. Detta kommer att bli väldigt spännande, och det känns som vi kan göra mycket tillsammans för de flerspråkiga barnen i kommunen, säger hon.

Stöd till rektorer och pedagoger

Som namnet anger jobbar enheten med flerspråkighet. Den nya tjänstens primära målgrupper är barn och personal i förskolan och förskoleklassen med det överskuggande uppdraget att vara ett stöd till rektorer och pedagoger i deras arbete med flerspråkighet.

Att jobba med flerspråkighet är inget nytt. Det har pågått i flera år, här och var med språkstödjare på förskolan och skolan. Men när språkpaletten för dem som inte har svenska som sitt modersmål blir allt mer omfattande, ja då blir exempelvis ett spansktalande barn inte hjälpt av personal som kan arabiska.

Språkutvecklande miljöer

I läroplanen för förskolan understryks att all personal i förskolan och förskoleklassen ska stödja barnens språkutveckling. Här kommer Åsa Mårtensson in i bilden. Tillsammans med personalen ska hon skapa språkutvecklande miljöer. Det handlar exempelvis om bilder och bildstöd, att använda digitala verktyg och att stödja och utveckla undervisningen i barnens modersmål. Här betonas barnens modersmål, inte svenskan. Flera forskarrapporter understryker nämligen betydelsen av att stärka sitt eget modersmål för att bli bra på svenska.

- Ju större ordförråd man har på sitt eget modersmål desto lättare blir det att lära sig svenska och utveckla sin identitet. Har man ett rikt ordförråd på sitt modersmål underlättar det inlärningen av de svenska orden. Då ges barnen också möjlighet att beskriva sin tillvaro på ett språk de behärskar, vilket ökar deras självbild och tilltro till sin förmåga, förklarar Åsa Mårtensson.

I Åsas uppdrag ingår även att handleda och fortbilda EFI:s modersmålslärare och studiehandledare i det språkutvecklande arbetet med barn och elever.

Ringar på vatten

Successivt byggs så det svenska ordförrådet upp. Med allt större arsenal underlättas barnens förmåga att uttrycka sig, vilket ger ringar på vattnet. De blir lättare en del av gruppen, stärker sin förmåga till måluppfyllelse när skoltiden tar vid vilket i sin tur bäddar för många valmöjligheter på arbetsmarknaden inför det framtida arbetslivet.

- Just därför är tidig språkutveckling så viktig och betydelsefull för individen och samhället, säger Åsa.

Besökt alla förskolor

Hon tillträdde sin tjänst i början av augusti. För att få en så heltäckande bild som möjligt av verksamheten på kommunens 17 förskolor har hon åkt kors och tvärs i kommunen och besökt samtliga.

- Jag vill få min bild av hur förskolorna arbetar med flerspråkighet och språkutveckling. Och de skiljer sig verkligen åt. Denna blandning blir häftig att jobba med.

Text och bild: Lars Ingemarson

Faktaruta

Enheten för flerspråkighet och integration (EFI) är en gemensam stödfunktion för samtliga förskolor och skolor i Laholms kommun. Enheten ansvarar för mottagning och kartläggning av nyanlända elever, modersmålsundervisning, studiehandledning samt utveckling av nyanländas lärande. På enheten jobbar ett 40-tal personer.

 

Nyhetsarkiv
Kommentera sidan

Innehållsansvarig: Annika Lindblad
Sidan uppdaterad den 2 februari 2021