JavaScript är avstängt! För att laholm.se ska fungera korrekt behöver er webbläsare stödja JavaScript.
Du är här: Start / Nyheter / Nyheter 2020 / Start för kompetenslyftet i äldreomsorgen

Laholms kommuns arbete med covid-19

Klicka här för att ta del av uppdaterad information

Start för kompetenslyftet i äldreomsorgen

Publicerad 11 november 2020

böcker som lånats ut till kursdeltagarna

En statlig satsning har gett mer resurser till att höja kompetensen i äldreomsorgen. Detta är bakgrunden till att tio personer anställda inom äldreomsorgen påbörjade utbildningen till vårdbiträde under måndagen.

Satsningen innebär att deltagarna studerar på heltid med lön.

-Det är en fantastisk möjlighet att få betalt och samtidigt plugga på heltid, säger Helene Sörensen, Yrkeslärare på Vuxenutbildningen i Laholm.

Kurslitteratur ingår och ett bokpaket delades ut första dagen med sju olika böcker som lånas ut till kursdeltagarna. Helene informerade även att det redan på torsdag kommer att genomföras ett första prov för att validera kursdeltagarnas olika kunskapsnivåer.

-Vi drar nytta av att de har jobbat en tid och de kunskaper som de redan har. Då kan vi anpassa utbildningen efter resultatet på valideringsprovet förklarar Helene. 

Ökad trygghet i arbetet

Den samlade bilden från kursdeltagarna var att de, efter avslutad utbildning kommer känna en ökad trygghet i sitt dagliga arbete.

-Många har lärt sig genom att observera och göra som sina kollegor men de har kanske inte bakgrunden och vet inte varför vi ska göra på ett specifikt sätt, förtydligar Jennie Persson, vårdlärare på vuxenutbildningen.

Föreläsningar på distans

Studierna kommer huvudsakligen att bedrivas på distans så länge det råder lokala restriktioner. De moment i utbildningen som kräver närvaro kommer att genomföras på ett säkert sätt ur smittsynpunkt med en lokal där eleverna kan hålla avstånd till varandra.

- Vi kommer att använda oss av distanslösningar så långt det går men de praktiska momenten och proven kommer vi behöva göra på plats säger Jennie. 

Satsning på de äldre

Regeringens satsning på ett kompetenslyft till äldreomsorgen innebär en investering på 2,2 miljarder under åren 2020-21. Förhoppningen från regeringens sida är att satsningen ska öka antalet fast anställda med vårdutbildning inom äldreomsorgen.

-När de har avslutat utbildningen kommer de att erbjudas en fast anställning på heltid säger Caroline Jonsson, Projektledare, Socialförvaltningen i Laholms kommun.

Text: Caroline Dahlman

Nyhetsarkiv
Kommentera sidan

Innehållsansvarig: Annika Lindblad
Sidan uppdaterad den 2 februari 2021