JavaScript är avstängt! För att laholm.se ska fungera korrekt behöver er webbläsare stödja JavaScript.
Du är här: Start / Nyheter / Nyheter 2020 / Stensåns biologiska mångfald förbättras

Eldningsförbud

Eldningsförbud i Laholms kommun och i hela Halland från 1 juni 15.00

Läs mer om vad som gäller vid eldningsförbud 

Fire ban In the municipality of Laholm

Verbot der Verbrennung In der Gemeinde Laholm besteht derzeit ein Feuerverbot.

Please refer to www.laholm.se for updates and information.

Stensåns biologiska mångfald förbättras

Publicerad 08 juni 2020

Vattenrådet har anlitat fiskevårdaren Per Ingvarsson, PI (π) Fly Vatten och Fiskevård, för genomförandet av projektet.

Ett omfattande fiskevårdsprojekt genomförs av Stensåns vattenråd under 2020 - 2022 i både Skåne och Halland. Åns ekologiska status höjs genom projektet och vinnare är åns hotade arter som exempelvis vildlaxen, ålen, havs- och flodnejonöga och flodpärlmusslan.

Åtgärder ska underlätta fiskens vandring upp i ån och förbättra lekområden. Större stenar läggs tillbaka ut i ån som ståndplatser för vandrande fisk och hinder som trasiga vägtrummor och dammar åtgärdas. Stenar ute i ån ökar dessutom syresättningen av vattnet till glädje för alla invånare i ån. Få känner till att Stensån är en av västkustens viktigaste reproduktionsplatser för vild atlantlax. En viktig anledning till det är frånvaron av vattenkraftverk.

Vild atlantlax fångad på fluga.

Stort stöd och bra samarbete

Projektet kan genomföras eftersom Hallands och Skånes län beviljat 1,8 miljoner kronor i LOVA-stöd. Ett statligt stöd till lokala vattenvårdsprojekt. Vattenrådet bidrar själva med 450 000 kronor i form av eget arbete och sponsorpengar. Örkelljunga och Laholms kommun stöder också projektet. Ett bra samarbete mellan myndigheter, markägare, dikningsföretag och organisationer är viktigt för ett lyckat projekt. Grundlig dokumentering före och efter likaså.

Stensån före utplacering av stenar som underlättar syresättning och ger ståndsplatser åt fisken. 

Före insatser i ån elfiskas det aktuella området för att flytta fisk och musslor så de inte tar skada. En skonsammare metod än nät och ryssjor.

- Vi är nu igång med administrativa förberedelser inför det praktiska arbetet på två delsträckor av ån. Vattenrådet har anlitat fiskevårdaren Per Ingvarsson, PI (π) Fly Vatten och Fiskevård, för genomförandet av projektet. Per har lång erfarenhet av fiskevårdsfrågor, känner Stensån väl och är bosatt i Laholm. Han har dessutom genomfört flera av de inventeringar som ligger till grund för projektet, berättar Jan Nordstrand, ordförande Stensåns vattenråd.

Ån efter utplacering av stenar.

Stensåns vattenråd är en ekonomisk förening som startade 2008. Viktiga frågor under årens lopp, har förutom fiskevårdsfrågor, varit övergödningsfrågor och bekämpning av invasiva arter. Bekämpningen av den invasiva arten Sjögull i Vita sjö har pågått sedan 2015 och genomförs även det med statligt LOVA-stöd och en stor insats ideella krafter.

Foto: Per Ingvarsson Text: Bo Bjelvenstedt

Nyhetsarkiv
Kommentera sidan

Innehållsansvarig: Annika Lindblad
Sidan uppdaterad den 2 februari 2021