JavaScript är avstängt! För att laholm.se ska fungera korrekt behöver er webbläsare stödja JavaScript.
Du är här: Start / Nyheter / Nyheter 2020 / Trygghetsenkät i kommunen

Laholms kommuns arbete med covid-19

Klicka här för att ta del av uppdaterad information

Trygghetsenkät i kommunen

Publicerad 04 september 2020

Kommunens säkerhetsstrateg Karin Martini och kommunpolis Kristian Nilsson hoppas att så många som möjligt besvarar årets trygghetsenkät.

Är det tryggt att bo i Laholms kommun? För sjätte året i följd ges nu kommuninvånarna möjlighet att ge sin syn på saken. Årets trygghetsenkät skiljer sig dock från tidigare års.

Under rådande pandemi blir det inga besök av polis och kommunens säkerhetsstrateg på Mellby centrum, Stortorget i Laholm och Osbecksgymnasiet på Campus Laholm. Enkäten begränsas till svar via nätet och formulär som finns på Medborgarservice, Polisen i Laholm och kommunens bibliotek.

- När folk ställer frågor till oss står man ganska nära varandra. Det måste vi, för allas skull, undvika i nuläget med hänsyn till risken för smittspridning, säger kommunpolis Kristian Nilsson.

Förvisso får vi inte in så många svar via besöken, fortsätter han, men dessa blir ändå som en slags temperaturmätare på hur kommuninvånarna upplever sin trygghet.

- Vi får en ganska bra bild av vad folk pratar om sinsemellan.

Flertalet svar via nätet

Merparten av svaren har under de senaste åren kommit in via nätet med länk från Laholms kommuns och polisens kanaler. I år blir dessa kanaler än centralare för att fånga kommuninvånarnas uppfattning. Dock inte de enda.

- Liksom tidigare år finns enkäten i pappersform på Medborgarservice i Stadshuset, hos Polisen i Laholm och biblioteken. Dessutom sprids den till äldre via olika kanaler. För vi är angelägna om att nå så många som möjligt, understryker Karin Martini, säkerhetsstrateg i Laholms kommun.

Fjolårets enkät besvarades av närmare 1 300 personer – den hittills största svarsfrekvensen.

- Ju fler som svarar desto bättre blir underlaget. För oss är det också viktigt att man svarar varje år eftersom upplevelsen av trygghet eller otrygghet kan förändras över tid. Därmed får vi också en bild av hur våra resurser kan används på bästa sätt, säger hon.

Medborgarlöfte

Trygghetsenkäten ligger till grund för polisens och Laholms kommuns årliga Medborgarlöfte till kommuninvånarna. I denna förbinder sig såväl polisen som Laholms kommun att vidtaga åtgärder som ökar tryggheten. Vad har då gjorts under det senaste året?

Kommunen har bland annat ordnat trygghetsvandringar, röjt buskage och sett över belysning. Trygghetsfrågor har också lyfts fram när detaljplaner för bostadsområden diskuterats. Polisens del har främst inriktats på att vara mer synlig, främst i förebyggande syfte. En uppgift som i vissa avseenden varit svår att hålla fast vid.

Fyra områdespoliser

- Akuta ärenden har förstås prioriterats. Från och med slutet av september har vi en bättre sits med tillgång till fyra områdespoliser. De blir "fredade" i sin förebyggande roll när de exempelvis är ute på skolor och i andra sammanhang pratar om trygghetsfrågor. Då rycks de inte från sin uppgift för andra polisiära ändamål. Såvida inte det är frågan om större insats av något slag, säger Kristian Nilsson.

Trygghetsenkäten kan besvaras till och med den 31 oktober. Förutom att den är en viktig del av 2021 års Medborgarlöfte, som presenteras i slutet av innevarande år, är den också en del i kommande samverkansöverenskommelse mellan Laholms kommun, polisen och kriminalvården.

Via denna sida hittar du länk till:

  • 2020 års enkät
  • Resultatet av 2019 års trygghetsenkät

Text och bild:  Lars Ingemarson

 

Nyhetsarkiv
Kommentera sidan

Innehållsansvarig: Annika Lindblad
Sidan uppdaterad den 2 februari 2021