JavaScript är avstängt! För att laholm.se ska fungera korrekt behöver er webbläsare stödja JavaScript.
Du är här: Start / Nyheter / Nyheter 2020 / Tryggt att bo i Laholms kommun

Laholms kommuns arbete med covid-19

Klicka här för att ta del av uppdaterad information

Tryggt att bo i Laholms kommun

Publicerad 08 december 2020

Karin Martini och Kristian Nilsson har nu sammanställt resultatet av 2020 års trygghetsenkät i kommunen.

Tryggheten är fortsatt hög i Laholms kommun. Det understryker utredarna, kommunpolis Kristian Nilsson och säkerhetsstrateg Karin Martini på Laholms kommun, efter sin sammanställning av årets trygghetsenkät.

För femte året i rad har kommuninvånarna gett sin syn på hur de upplever tryggheten i kommunen, i området de bor och i hemmet. På grund av coronapandemin genomfördes årets enkät i huvudsak digitalt. Men det fanns också möjlighet att besvara enkäten i pappersversion tillgänglig på Medborgarservice, på samtliga bibliotek och i polishusets reception. Dessutom hjälpte personal inom äldreomsorgen att sprida pappersversionen till sina brukare.

Fler än någonsin svarade på enkäten, 1 588 personer vilket motsvarar sex procent av invånarna. Något utredarna är mer än nöjda med. Motsvarande undersökning i Halmstads kommun kom upp i två procent.

Ju fler som svarar desto bättre blir underlaget för åtgärder från polisens och kommunens sida. Många svar breddar också bilden av hur invånarna upplever sin trygghet.

Skadegörelse och inbrottsvåg

I år har den upplevda tryggheten i kommunen som helhet sjunkit med sex procentenheter jämfört med 2019 till 77,1 procent.

- Det är inte så konstigt, säger Kristian Nilsson, och hänvisar till den omfattande skadegörelsen i Knäred i somras och inbrottsvågen i Skummeslövsstrand. Under en helg på sensommaren rapporterades tolv inbrott.

Polisen satte in åtgärder och ökade sin synlighet på orterna, pratade med föräldrar i Knäred eftersom skadegörelsen kunde härledas till ungdomar på orten, och i Skummeslövsstrand kontaktades bland annat grannsamverkan för att öka vaksamheten. Från polisens sida kom också uppmaningar till ortsborna att fylla i trygghetsenkäten. Såväl polisen som kommunen är nämligen angelägna om att få svart på vitt hur invånarna upplever sin trygghet.

110-procentig ökning

Uppmaningen gav effekt. På båda orterna ökade antalet svarande med drygt 110 procent. I Knäred svarade 190 personer på enkäten och i Skummeslövsstrand 160. Flest svar kom dock som tidigare från invånare bosatta i Laholm, 454 fyllde i enkäten. Fördelat på kön och ålderskategorier följdes mönstret från tidigare år, fler kvinnor än män har svarat och det är främst personer i åldrarna 46–65 år som gett sig tid att fylla i enkäten.

Känslan av otrygghet i kommunen hänförs främst till nätter, kvällar och helger. För att råda bot på detta efterlyser kommuninvånarna bland annat större polisiär närvaro, mer av förebyggande insatser riktade till barn och unga och åtgärder mot gängbildningar och fortkörning.

Oavsett var man bor i kommunen har personer som känner sig otrygga pekat ut centrala Laholm och området runt Campus Laholm, Altona- och Glänningeområdet som otrygga. Till dessa läggs i år även Knäred.

Skälet till det är, enligt Kristian Nilsson, vågen av skadegörelse under senare tid, och främst då i somras. För att stävja detta föreslås bland annat polisbesök i skolan. Så har också skett, på ett coronasäkert sätt.

Höga hastigheter

Även den upplevda tryggheten i området där man bor har sjunkit, från 87,6 procent 2019 till 80,3 procent 2020. Som orsak till otryggheten anges i första hand höga hastigheter, fortkörning och buskörning.

Härvidlag är bilden densamma som tidigare år, med ett tydligt undantag. Ett nytt fordon har kommit in i bilden, fatbike. En "elmoped" eller "elscooter" med extremt breda hjul. En del av dem har så kraftfulla batterier att topphastigheten med råge överskrider gränsen för att ungdomar ska få framföra dem. Så sker ändå, och det upplevs som otryggt när de far fram på fordonen på gång- och cykelvägar.

Störst trygghet upplever kommuninvånarna i sitt hem. 91,5 procent är trygga, men även här har tryggheten minskat något. 2019 års siffra låg på 94,4 procent.

Oro styrks inte i statistik

På frågan om varför man känner sig otrygg, är det årligen återkommande svaret risk för inbrott. Oron är dock inget som styrks i polisens statistik över anmälda inbrott i bostäder med åretruntboende. Antalet anmälningar hittills i år ligger på 30. Siffran för 2019 var 29. Anmälda inbrott i fritidsbostäder har däremot ökat från 34 2019 till 54 i år. Så många har inte anmälts sedan 2017.

Till varje fråga i enkäten ges möjlighet att lämna skriftiga synpunkter, något som flitigt använts.

- Det är vi väldigt tacksamma för eftersom det ger oss en tydlig indikation på vilka åtgärder som invånarna vill att vi ska satsa på för att öka deras upplevda trygghet. Med nuvarande ingångar till de kommunala verksamheterna kan vi snabbt gå från ord till handling. Från kommunens sida kan det handla om bättre belysning, att skrymmande buskage tuktas och insatser för att dämpa hastigheterna, säger Karin Martini.

Medborgarlöfte

Trygghetsenkäten är en viktig grundpelare inför utarbetandet av Laholms kommuns och polisens gemensamma Medborgarlöfte för 2021. Löftet presenteras runt årsskiftet.

Text: Lars Ingemarson

 

Nyhetsarkiv
Kommentera sidan

Innehållsansvarig: Annika Lindblad
Sidan uppdaterad den 2 februari 2021